intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

17 ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN THI ĐẠI HỌC KHỐI D NĂM 2009

Chia sẻ: Bui Ngoc | Ngày: | 17 tài liệu

6.501
lượt xem
2.849
download

Đây là 17 tài liệu chọn lọc bộ sưu tập này vui lòng chọn tài liệu bên dưới để xem và tải về

Đang xem tài liệu 1/17

17 ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN THI ĐẠI HỌC KHỐI D NĂM 2009
Tóm tắt nội dung

  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bộ sưu tập tham khảo dành cho giáo viên, học sinh đang trong giao đoạn ôn thi đại học, cao đẳng. Tài liệu bao gồm các đề thi và đáp án các môn văn, toán, anh văn khối D năm 2009.

Lưu

Tài liệu trong BST: 17 ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN THI ĐẠI HỌC KHỐI D NĂM 2009

 1. ĐÁP ÁN MÔN ANH KHỐI D NĂM 2009

  pdf 2p 540 45

  Tài liệu tham khảo đề thi chính thức và đáp án các môn toán, vật lý, hóa khối D năm 2009.

 2. ĐỀ CHÍNH THỨC MÔN VĂN KHỐI D NĂM 2009

  pdf 1p 156 31

  Tham khảo tài liệu 'đề chính thức môn văn khối d năm 2009', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 3. ĐỀ CHÍNH THỨC MÔN TOÁN KHỐI D NĂM 2009

  pdf 1p 71 65

  Tham khảo tài liệu 'đề chính thức môn toán khối d năm 2009', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 4. ĐÁP ÁN MÔN TOÁN KHỐI D NĂM 2009

  pdf 4p 1270 83

  Tham khảo tài liệu 'đáp án môn toán khối d năm 2009', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 5. ĐÁP ÁN MÔN PHÁP KHỐI D NĂM 2009

  pdf 2p 99 5

  Tham khảo tài liệu 'đáp án môn pháp khối d năm 2009', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 6. ĐỀ CHÍNH THỨC MÔN PHÁP VĂN KHỐI D NĂM 2009 - MÃ ĐỀ 937

  pdf 5p 69 4

  Tham khảo tài liệu 'đề chính thức môn pháp văn khối d năm 2009 - mã đề 937', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 7. ĐỀ CHÍNH THỨC MÔN PHÁP VĂN KHỐI D NĂM 2009 - MÃ ĐỀ 826

  pdf 5p 75 4

  Tham khảo tài liệu 'đề chính thức môn pháp văn khối d năm 2009 - mã đề 826', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 8. ĐỀ CHÍNH THỨC MÔN PHÁP VĂN KHỐI D NĂM 2009 - MÃ ĐỀ 785

  pdf 5p 67 6

  Tham khảo tài liệu 'đề chính thức môn pháp văn khối d năm 2009 - mã đề 785', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 9. ĐỀ CHÍNH THỨC MÔN PHÁP VĂN KHỐI D NĂM 2009 - MÃ ĐỀ 527

  pdf 5p 94 9

  Tham khảo tài liệu 'đề chính thức môn pháp văn khối d năm 2009 - mã đề 527', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 10. ĐỀ CHÍNH THỨC MÔN PHÁP VĂN KHỐI D NĂM 2009 - MÃ ĐỀ 318

  pdf 5p 83 9

  Tham khảo tài liệu 'đề chính thức môn pháp văn khối d năm 2009 - mã đề 318', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 11. ĐỀ CHÍNH THỨC MÔN PHÁP VĂN KHỐI D NĂM 2009 - MÃ ĐỀ 169

  pdf 5p 99 9

  Tham khảo tài liệu 'đề chính thức môn pháp văn khối d năm 2009 - mã đề 169', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 12. ĐỀ CHÍNH THỨC MÔN ANH KHỐI D NĂM 2009 - MÃ ĐỀ 957

  pdf 6p 94 13

  Tham khảo tài liệu 'đề chính thức môn anh khối d năm 2009 - mã đề 957', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 13. ĐỀ CHÍNH THỨC MÔN ANH KHỐI D NĂM 2009 - MÃ ĐỀ 635

  pdf 6p 82 6

  Tham khảo tài liệu 'đề chính thức môn anh khối d năm 2009 - mã đề 635', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 14. ĐỀ CHÍNH THỨC MÔN ANH KHỐI D NĂM 2009 - MÃ ĐỀ 469

  pdf 6p 134 24

  Tham khảo tài liệu 'đề chính thức môn anh khối d năm 2009 - mã đề 469', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 15. ĐỀ CHÍNH THỨC MÔN ANH KHỐI D NĂM 2009 - MÃ ĐỀ 318

  pdf 6p 142 15

  Tham khảo tài liệu 'đề chính thức môn anh khối d năm 2009 - mã đề 318', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 16. ĐỀ CHÍNH THỨC MÔN ANH KHỐI D NĂM 2009 - MÃ ĐỀ 174

  pdf 6p 196 53

  Tham khảo tài liệu 'đề chính thức môn anh khối d năm 2009 - mã đề 174', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 17. ĐỀ CHÍNH THỨC MÔN ANH VĂN KHỐI D NĂM 2009 - MÃ ĐỀ 583

  pdf 6p 240 77

  Tham khảo tài liệu 'đề chính thức môn anh văn khối d năm 2009 - mã đề 583', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

ADSENSE

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2