intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

18 Đề thi thử Đại học môn Lịch Sử hiệu quả

Chia sẻ: Vu Nhung | Ngày: | 18 tài liệu

3.832
lượt xem
1.898
download

Đây là 18 tài liệu chọn lọc bộ sưu tập này vui lòng chọn tài liệu bên dưới để xem và tải về

Đang xem tài liệu 1/18

18 Đề thi thử Đại học môn Lịch Sử hiệu quả
Tóm tắt nội dung

  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tuyển chọn các đề thi thử môn Sử ôn thi khối C giúp các học sinh rèn luyện kỹ năng làm bài thi môn Lịch Sử hiệu quả nhất. Luyện thi môn Sử cấp tốc khối C.

Lưu

Tài liệu trong BST: 18 Đề thi thử Đại học môn Lịch Sử hiệu quả

 1. ĐỀ THI THỬ NĂM 2010 SỐ 1__Môn lịch sử

  pdf 1p 160 38

  Câu I (2,0 điểm) Nêu chủ trương điều chỉnh chiến lược cách mạng thế giới được đề ra tại Đại hội lần thứ VII của Quốc tế Cộng sản (7 – 1935). Những chủ trương đó đã tác động đến tình hình Việt Nam trong những năm 1936 – 1939 như thế nào ? Câu II (3,0 điểm) Bằng những sự kiện lịch sử trong thời kì tiền khởi nghĩa và trong thời gian tiến hành tổng khởi nghĩa tháng 8 – 1945, hãy chứng minh rằng Cách mạng tháng Tám đi từ khởi nghĩa từng phần tiến lên...

 2. ĐỀ THI THỬ NĂM 2012 SỐ 18__Môn lịch sử

  pdf 1p 60 6

  Câu I (4,0 điểm) Dân tộc và dân chủ là hai nhiệm vụ chiến lược của cách mạng Việt Nam. - Giải thích khái niệm và cho biết bối cảnh xuất hiện hai nhiệm vụ này trong lịch sử cận đại Việt Nam. - Trong những năm 30 thế kỉ XX, những người Cộng sản Việt Nam và lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đã xác định hai nhiệm vụ này như thế nào ?

 3. ĐỀ THI THỬ NĂM 2012 SỐ 17__Môn lịch sử

  pdf 1p 80 8

  Tham khảo tài liệu 'đề thi thử năm 2012 số 17__môn lịch sử', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 4. ĐỀ THI THỬ NĂM 2012 SỐ 16__Môn lịch sử

  pdf 1p 112 22

  Câu I (2,0 điểm) Những mâu thuẫn cơ bản trong xã hội Việt Nam sau Chiến tranh thế giới thứ nhất là gì ? Câu II (3,0 điểm) Bằng những sự kiện lịch sử cụ thể, hãy chứng minh Cách mạng tháng Tám năm 1945 thắng lợi là kết quả của 15 năm (1930 – 1945) chuẩn bị lực lượng và lãnh đạo đấu tranh của Đảng Cộng sản Đông Dương. Câu III (2,0 điểm) Tại sao năm 1986, Việt Nam phải thực hiện đường lối đổi mới đất nước ? Nêu ý nghĩa của những thành tựu về kinh...

 5. ĐỀ THI THỬ NĂM 2012 SỐ 15__Môn lịch sử

  pdf 1p 89 8

  Tham khảo tài liệu 'đề thi thử năm 2012 số 15__môn lịch sử', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 6. ĐỀ THI THỬ NĂM 2012 SỐ 14__Môn lịch sử

  pdf 1p 242 38

  Tham khảo tài liệu 'đề thi thử năm 2012 số 14__môn lịch sử', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 7. ĐỀ THI THỬ NĂM 2012 SỐ 13__Môn lịch sử

  pdf 1p 90 9

  Câu I (2,0 điểm) Trình bày nội dung cơ bản của con đường giải phóng dân tộc mà Nguyễn Ái Quốc đã xác định cho cách mạng Việt Nam trong những năm 20 (thế kỷ XX). Câu II (3,0 điểm) Tại sao trong 3 năm liên tiếp 1939, 1940, 1941, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đều triệu tập hội nghị ? Từ việc trình bày nội dung chính của các Hội nghị, hãy cho biết vấn đề quan trọng nhất được các hội nghị đề cập đến là gì ? Câu III (2,0 điểm) Nêu những lợi chung của...

 8. ĐỀ THI THỬ NĂM 2012 SỐ 12__Môn lịch sử

  pdf 1p 169 18

  Tham khảo tài liệu 'đề thi thử năm 2012 số 12__môn lịch sử', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 9. ĐỀ THI THỬ NĂM 2012 SỐ 10__Môn lịch sử

  pdf 1p 181 30

  Tham khảo tài liệu 'đề thi thử năm 2012 số 10__môn lịch sử', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 10. ĐỀ THI THỬ NĂM 2012 SỐ 9__Môn lịch sử

  pdf 1p 85 7

  Tham khảo tài liệu 'đề thi thử năm 2012 số 9__môn lịch sử', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 11. ĐỀ THI THỬ NĂM 2012 SỐ 7__Môn lịch sử

  pdf 1p 128 22

  Câu I (2,0 điểm) Phân tích điều kiện bùng nổ và ý nghĩa lịch sử của phong trào cách mạng 1930 – 1931 với đỉnh cao là Xô viết Nghệ – Tĩnh. Câu II (3,0 điểm) Nêu và nhận xét nhiệm vụ cách mạng được đề ra tại Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (1 – 1930), Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương lâm thời Đảng Cộng sản Việt Nam (10 – 1930) và Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương (5 – 1941)....

 12. ĐỀ THI THỬ NĂM 2012 SỐ 6__Môn lịch sử

  pdf 1p 105 18

  Câu I (2,0 điểm) Nêu những hoạt động yêu nước của Phan Bội Châu và Phan Châu Trinh trong những năm 1920 – 1925. Câu II (2,0 điểm) Bằng những sự kiện lịch sử cụ thể, hãy nêu rõ vai trò của Nguyễn Ái Quốc trong quá trình thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Câu III (3,0 điểm) Quân và dân miền Bắc đã đánh bại hai cuộc chiến tranh phá hoại miền Bắc của đế quốc Mĩ như thế nào ? Nêu ý nghĩa của những thắng lợi đó đối với tiến trình phát triển của cuộc kháng chiến chống...

 13. ĐỀ THI THỬ NĂM 2012 SỐ 5__Môn lịch sử

  pdf 1p 474 86

  Tham khảo tài liệu 'đề thi thử năm 2012 số 5__môn lịch sử', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 14. ĐỀ THI THỬ NĂM 2012 SỐ 4__Môn lịch sử

  pdf 1p 72 8

  Câu I (1,0 điểm) Nêu những hoạt động yêu nước của Phan Bội Châu và Phan Châu Trinh trong những năm 1920 – 1925. Câu II (3,0 điểm) Trong Cách mạng tháng Tám năm 1945, Đảng Cộng sản Đông Dương vận dụng những bài học kinh nghiệm gì từ phong trào cách mạng 1930 – 1931 và phong trào dân chủ 1936 – 1939 ? Câu III (3,0 điểm) Quân và dân miền Bắc đã đánh bại hai cuộc chiến tranh phá hoại miền Bắc của đế quốc Mĩ như thế nào ? Nêu ý nghĩa của những thắng lợi đó đối...

 15. ĐỀ THI THỬ NĂM 2012 SỐ 2__Môn lịch sử

  pdf 1p 99 26

  Câu I (2,0 điểm) Tại sao ngày 9 - 3 - 1945, Nhật đảo chính Pháp ? Nêu chủ trương của Ban Thường vụ Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương đề ra trong chỉ thị “Nhật – Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta”. Câu II (3,0 điểm) Từ năm 1930 đến năm 1945, qua các thời kỳ lịch sử, Đảng ta đã giải quyết hai nhiệm vụ dân tộc và dân chủ như thế nào ?

 16. ĐỀ THI THỬ NĂM 2012 SỐ 1__Môn lịch sử

  pdf 1p 147 47

  Câu 1 (2,0 điểm) Trình bày và nhận xét về nhiệm vụ trước mắt của cách mạng Việt Nam được Đảng Cộng sản Đông Dương đề ra trong Hội nghị Ban chấp hành Trung ương tháng 7 - 1936 và Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương tháng 5 - 1941. Câu 2 (2,0 điểm) Hiệp định Giơnevơ năm 1954 về chấm dứt chiến tranh, lập lại hoà bình ở Đông Dương được kí kết trong hoàn cảnh lịch sử nào ?

 17. ĐỀ THI THỬ NĂM 2012 SỐ 19__Môn lịch sử

  pdf 1p 71 4

  Tham khảo tài liệu 'đề thi thử năm 2012 số 19__môn lịch sử', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

ADSENSE

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2