intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

18 ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN THI ĐẠI HỌC KHỐI D NĂM 2008

Chia sẻ: Bui Ngoc | Ngày: | 18 tài liệu

7.222
lượt xem
3.118
download

Đây là 18 tài liệu chọn lọc bộ sưu tập này vui lòng chọn tài liệu bên dưới để xem và tải về

Đang xem tài liệu 1/18

18 ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN THI ĐẠI HỌC KHỐI D NĂM 2008
Tóm tắt nội dung

  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bộ sưu tập tham khảo dành cho giáo viên, học sinh đang trong giao đoạn ôn thi đại học, cao đẳng. Tài liệu bao gồm các đề thi và đáp án các môn văn, toán, anh văn khối D năm 2008.

Lưu

Tài liệu trong BST: 18 ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN THI ĐẠI HỌC KHỐI D NĂM 2008

 1. ĐÁP ÁN MÔN ANH KHỐI D NĂM 2008

  pdf 2p 719 106

  Tài liệu tham khảo đề thi chính thức và đáp án các môn toán, vật lý, hóa khối D năm 2008.

 2. ĐỀ CHÍNH THỨC MÔN TOÁN KHỐI D NĂM 2008

  pdf 1p 300 104

  Tham khảo tài liệu 'đề chính thức môn toán khối d năm 2008', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 3. ĐÁP ÁN MÔN VĂN KHỐI D NĂM 2008

  pdf 3p 320 92

  Tham khảo tài liệu 'đáp án môn văn khối d năm 2008', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 4. ĐÁP ÁN MÔN TOÁN KHỐI D NĂM 2008

  pdf 4p 3687 131

  Tham khảo tài liệu 'đáp án môn toán khối d năm 2008', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 5. ĐÁP ÁN MÔN PHÁP VĂN KHỐI D NĂM 2008

  pdf 2p 95 6

  Tham khảo tài liệu 'đáp án môn pháp văn khối d năm 2008', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 6. ĐỀ CHÍNH THỨC MÔN PHÁP VĂN KHỐI D NĂM 2008 - MÃ ĐỀ 968

  pdf 5p 78 4

  Tham khảo tài liệu 'đề chính thức môn pháp văn khối d năm 2008 - mã đề 968', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 7. ĐỀ CHÍNH THỨC MÔN PHÁP VĂN KHỐI D NĂM 2008 - MÃ ĐỀ 489

  pdf 5p 102 5

  Tham khảo tài liệu 'đề chính thức môn pháp văn khối d năm 2008 - mã đề 489', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 8. ĐỀ CHÍNH THỨC MÔN PHÁP VĂN KHỐI D NĂM 2008 - MÃ ĐỀ 376

  pdf 5p 80 7

  Tham khảo tài liệu 'đề chính thức môn pháp văn khối d năm 2008 - mã đề 376', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 9. ĐỀ CHÍNH THỨC MÔN PHÁP VĂN KHỐI D NĂM 2008 - MÃ ĐỀ 214

  pdf 5p 81 3

  Tham khảo tài liệu 'đề chính thức môn pháp văn khối d năm 2008 - mã đề 214', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 10. ĐỀ CHÍNH THỨC MÔN PHÁP VĂN KHỐI D NĂM 2008 - MÃ ĐỀ 160

  pdf 5p 108 14

  Tham khảo tài liệu 'đề chính thức môn pháp văn khối d năm 2008 - mã đề 160', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 11. ĐỀ CHÍNH THỨC MÔN ANH KHỐI D NĂM 2008 - MÃ ĐỀ 978

  pdf 5p 103 14

  Tham khảo tài liệu 'đề chính thức môn anh khối d năm 2008 - mã đề 978', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 12. ĐỀ CHÍNH THỨC MÔN ANH KHỐI D NĂM 2008 - MÃ ĐỀ 846

  pdf 5p 123 13

  Tham khảo tài liệu 'đề chính thức môn anh khối d năm 2008 - mã đề 846', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 13. ĐỀ CHÍNH THỨC MÔN ANH KHỐI D NĂM 2008 - MÃ ĐỀ 613

  pdf 5p 103 18

  Tham khảo tài liệu 'đề chính thức môn anh khối d năm 2008 - mã đề 613', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 14. ĐỀ CHÍNH THỨC MÔN ANH KHỐI D NĂM 2008 - MÃ ĐỀ 589

  pdf 5p 90 14

  Tham khảo tài liệu 'đề chính thức môn anh khối d năm 2008 - mã đề 589', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 15. ĐỀ CHÍNH THỨC MÔN ANH KHỐI D NĂM 2008 - MÃ ĐỀ 342

  pdf 5p 118 21

  Tham khảo tài liệu 'đề chính thức môn anh khối d năm 2008 - mã đề 342', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 16. ĐỀ CHÍNH THỨC MÔN ANH KHỐI D NĂM 2008 - MÃ ĐỀ 105

  pdf 5p 320 53

  Tham khảo tài liệu 'đề chính thức môn anh khối d năm 2008 - mã đề 105', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 17. ĐỀ CHÍNH THỨC MÔN VĂN KHỐI D NĂM 2008

  pdf 1p 495 42

  Tham khảo tài liệu 'đề chính thức môn văn khối d năm 2008', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

ADSENSE

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2