intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

20 ĐỀ LUYỆN THI ĐẠI HỌC MÔN VẬT LÝ - 2011 (BỘ 2)

Chia sẻ: Bui Ngoc | Ngày: | 19 tài liệu

8.644
lượt xem
3.972
download

Đây là 19 tài liệu chọn lọc bộ sưu tập này vui lòng chọn tài liệu bên dưới để xem và tải về

Đang xem tài liệu 1/19

20 ĐỀ LUYỆN THI ĐẠI HỌC MÔN VẬT LÝ - 2011 (BỘ 2)
Tóm tắt nội dung

  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bộ sưu tập 20 đề thi đại học môn vật lý, giúp bạn củng cố kiến thức và rèn luyện khả năng giải bài tập lý cách nhanh và chính xác nhất.

Lưu

Tài liệu trong BST: 20 ĐỀ LUYỆN THI ĐẠI HỌC MÔN VẬT LÝ - 2011 (BỘ 2)

 1. 20 ĐỀ THI THỬ VẬT LÝ (BỘ 2) - ĐỀ SỐ 1

  pdf 5p 493 418

  Tham khảo tài liệu '20 đề thi thử vật lý (bộ 2) - đề số 1', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 2. 20 ĐỀ THI THỬ VẬT LÝ (BỘ 2) - ĐỀ SỐ 18

  pdf 4p 80 25

  Tham khảo tài liệu '20 đề thi thử vật lý (bộ 2) - đề số 18', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 3. 20 ĐỀ THI THỬ VẬT LÝ (BỘ 2) - ĐỀ SỐ 17

  pdf 5p 86 24

  Tham khảo tài liệu '20 đề thi thử vật lý (bộ 2) - đề số 17', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 4. 20 ĐỀ THI THỬ VẬT LÝ (BỘ 2) - ĐỀ SỐ 16

  pdf 6p 79 24

  Tham khảo tài liệu '20 đề thi thử vật lý (bộ 2) - đề số 16', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 5. 20 ĐỀ THI THỬ VẬT LÝ (BỘ 2) - ĐỀ SỐ 15

  pdf 6p 82 26

  Tham khảo tài liệu '20 đề thi thử vật lý (bộ 2) - đề số 15', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 6. 20 ĐỀ THI THỬ VẬT LÝ (BỘ 2) - ĐỀ SỐ 14

  pdf 5p 69 25

  Tham khảo tài liệu '20 đề thi thử vật lý (bộ 2) - đề số 14', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 7. 20 ĐỀ THI THỬ VẬT LÝ (BỘ 2) - ĐỀ SỐ 13

  pdf 6p 75 26

  Tham khảo tài liệu '20 đề thi thử vật lý (bộ 2) - đề số 13', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 8. 20 ĐỀ THI THỬ VẬT LÝ (BỘ 2) - ĐỀ SỐ 12

  pdf 6p 97 31

  Tham khảo tài liệu '20 đề thi thử vật lý (bộ 2) - đề số 12', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 9. 20 ĐỀ THI THỬ VẬT LÝ (BỘ 2) - ĐỀ SỐ 11

  pdf 6p 84 27

  Tham khảo tài liệu '20 đề thi thử vật lý (bộ 2) - đề số 11', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 10. 20 ĐỀ THI THỬ VẬT LÝ (BỘ 2) - ĐỀ SỐ 10

  pdf 7p 73 28

  Tham khảo tài liệu '20 đề thi thử vật lý (bộ 2) - đề số 10', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 11. 20 ĐỀ THI THỬ VẬT LÝ (BỘ 2) - ĐỀ SỐ 9

  pdf 5p 85 29

  Tham khảo tài liệu '20 đề thi thử vật lý (bộ 2) - đề số 9', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 12. 20 ĐỀ THI THỬ VẬT LÝ (BỘ 2) - ĐỀ SỐ 8

  pdf 6p 76 29

  Tham khảo tài liệu '20 đề thi thử vật lý (bộ 2) - đề số 8', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 13. 20 ĐỀ THI THỬ VẬT LÝ (BỘ 2) - ĐỀ SỐ 7

  pdf 7p 100 39

  Tham khảo tài liệu '20 đề thi thử vật lý (bộ 2) - đề số 7', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 14. Nghiên cứu việc ứng dụng lý thuyết quản trị nguồn nhân lực tại công ty cổ phần Traphaco giai đoạn 2000-2004

  doc 14p 1171 541

  Qua việc khảo sát một số hoạt động trong công tác quản trị nguồn nhân lực tại công ty cổ phần Traphaco giai đoạn 2000–2004, đề tài đã tìm ra được những điểm mạnh, điểm yếu của công tác này. Điểm mạnh là công ty đã có sự đầu tư thỏa đáng cho các hoạt động đào tạo nhân viên, quản lý quỹ tiền lương, phúc lợi…được thể hiện trên hiệu quả sản xuất-kinh doanh và sự hài lòng của nhân viên trong công ty. Tuy nhiên, điểm yếu là công ty chưa áp dụng triệt để các kỹ thuật quản trị nguồn nhân lực đặc biệt là kỹ thuật đánh giá mức...

 15. 20 ĐỀ THI THỬ VẬT LÝ (BỘ 2) - ĐỀ SỐ 5

  pdf 5p 83 41

  Tham khảo tài liệu '20 đề thi thử vật lý (bộ 2) - đề số 5', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 16. 20 ĐỀ THI THỬ VẬT LÝ (BỘ 2) - ĐỀ SỐ 4

  pdf 7p 104 42

  Tham khảo tài liệu '20 đề thi thử vật lý (bộ 2) - đề số 4', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 17. 20 ĐỀ THI THỬ VẬT LÝ (BỘ 2) - ĐỀ SỐ 3

  pdf 6p 108 44

  Tham khảo tài liệu '20 đề thi thử vật lý (bộ 2) - đề số 3', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 18. 20 ĐỀ THI THỬ VẬT LÝ (BỘ 2) - ĐỀ SỐ 2

  pdf 6p 129 56

  Tham khảo tài liệu '20 đề thi thử vật lý (bộ 2) - đề số 2', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 19. 20 ĐỀ THI THỬ VẬT LÝ (BỘ 2) - ĐỀ SỐ 6

  pdf 5p 79 29

  Tham khảo tài liệu '20 đề thi thử vật lý (bộ 2) - đề số 6', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

ADSENSE

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2