intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

26 chuẩn mực kế toán Việt Nam hiệu quả nhất hiện nay

Chia sẻ: Haiduong_1 Haiduong_1 | Ngày: | 8 tài liệu

1.849
lượt xem
167
download

Đây là 8 tài liệu chọn lọc bộ sưu tập này vui lòng chọn tài liệu bên dưới để xem và tải về

Đang xem tài liệu 1/8

26 chuẩn mực kế toán Việt Nam hiệu quả nhất hiện nay
Tóm tắt nội dung

  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Hiện nay chế độ kế toán Việt Nam đang trong giai đoạn chuyển đổi từ chế độ kế toán cũ (theo chế độ kế toán Việt Nam năm 1995) sang hệ thống chuẩn mực kế toán mới. Cho tới nay, Việt Nam đã ban hành và công bố 26 chuẩn mực kế toán (VAS). Về cơ bản, các chuẩn mực này được xây dựng theo các chuẩn mực kế toán, kiểm toán quốc tế với một số điều chỉnh cho phù hợp với điều kiện của Việt Nam.

Lưu

Tài liệu trong BST: 26 chuẩn mực kế toán Việt Nam hiệu quả nhất hiện nay

 1. Đề án về 'Hệ thống chuẩn mực kiểm toán Việt Nam'

  pdf 20p 819 276

  Cho đến nay kiểm toán Việt Nam đã đi được chặng đường hơn 10 năm. Tuy không phải là một thời gian dài nhưng hoạt động kiểm toán Việt Nam đã và đang có những đóng góp quan trọng trong việc lành mạnh hoá nền tài chính Việt Nam, tạo đà cho sự phát triển kinh tế. Do sự đòi hỏi của thực tiễn, Việt Nam đang dần hoàn thiện hệ thống chuẩn mực kiểm toán dựa trên những kinh nghiệm của quốc tế và hoàn cảnh cụ thể của Việt Nam. Sự ra đời của hệ thống chuẩn mực...

 2. Hệ thống chuẩn mực kế toán việt nam VAS

  doc 11p 900 356

  Thông tư số 122/2004/TT-BTC (22/12/2004) hướng dẫn thực hiện chế độ kế toán và kiểm toán đối với doanh nghiệp, tổ chức có vốn đầu tư nước ngoài hoạt động tại Việt Nam

 3. So sánh các chuẩn mực kế toán Việt Nam và kế toán quốc tế

  pdf 12p 356 126

  Hệ thống kế toán và chuẩn mực quốc tế về kế toán (IASs/IFRSs) được soạn thảo bởi Hội đồng chuẩn mực kế toán quốc tế (IASB). Để tìm hiểu kỹ hơn mời các bạn cùng tham khảo tài liệu.

 4. Hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam

  pdf 207p 1066 563

  Hiện nay chế độ kế toán Việt Nam đang trong giai đoạn chuyển đổi từ chế độ kế toán cũ (theo chế độ kế toán Việt Nam năm 1995) sang hệ thống chuẩn mực kế toán mới. Cho tới nay, Việt Nam đã ban hành và công bố 26 chuẩn mực kế toán (VAS). Về cơ bản, các chuẩn mực này được xây dựng theo các chuẩn mực kế toán, kiểm toán quốc tế với một số điều chỉnh cho phù hợp với điều kiện của Việt Nam....

 5. Nghiên cứu hệ thống chuẩn mực kiểm toán của Việt Nam

  pdf 19p 119 21

  Tham khảo luận văn - đề án 'nghiên cứu hệ thống chuẩn mực kiểm toán của việt nam', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 6. Hệ thống chuẩn mực kiểm toán Việt Nam

  doc 305p 256 112

  Qui định chung 01. Mục đích của chuẩn mực này là qui định và hướng dẫn áp dụng các mục tiêu và nguyên tắc cơ bản chi phối kiểm toán báo cáo tài chính. 02. Kiểm toán viên và công ty kiểm toán phải luôn nắm vững mục tiêu kiểm toán là đưa ra ý kiến về sự trung thực và hợp lý của báo cáo tài chính trên cơ sở các nguyên tắc cơ bản chi phối kiểm toán báo cáo tài chính. 03. Chuẩn mực này áp dụng cho kiểm toán báo cáo tài chính và được vận dụng...

ADSENSE

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2