intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

6 đề thi - đáp án môn tiếng Đức - Tốt nghiệp THPT mới nhất năm 2013

Chia sẻ: Cầu Vồng | Ngày: | 6 tài liệu

1.706
lượt xem
167
download

Đây là 6 tài liệu chọn lọc bộ sưu tập này vui lòng chọn tài liệu bên dưới để xem và tải về

Đang xem tài liệu 1/6

6 đề thi - đáp án môn tiếng Đức - Tốt nghiệp THPT mới nhất năm 2013
Tóm tắt nội dung

  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mời các bạn cùng tham khảo bộ đề thi tốt nghiệp môn Hóa năm 2013 - Hệ Giáo dục THPT để đạt kết quả cao trong kỳ thi tốt nghiệp THPT và kỳ thi tuyển sinh ĐH-CĐ.

Lưu

Tài liệu trong BST: 6 đề thi - đáp án môn tiếng Đức - Tốt nghiệp THPT mới nhất năm 2013

 1. Đề thi - Đáp án môn Tiếng Đức - Tốt nghiệp THPT ( 2013 ) Mã đề 182

  pdf 6p 95 11

  BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ THI CHÍNH THỨC (Đề thi có 04 trang) KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2013 Môn thi: TIẾNG ĐỨC Thời gian làm bài: 60 phút. Mã đề thi 182 Chọn câu đúng ngữ pháp và ngữ nghĩa (ứng với A hoặc B, C, D) trong các phương án sắp xếp trật tự từ trong các câu sau. Câu 1: A. Heute Abend ich bleibe zu Hause mit meiner Freundin. B. Ich bleibe zu Hause mit meiner Freundin heute Abend. C. Ich heute Abend bleibe mit meiner Freundin zu Hause. D. Heute Abend...

 2. Đề thi - Đáp án môn Tiếng Đức - Tốt nghiệp THPT ( 2013 ) Mã đề 319

  pdf 6p 69 5

  BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ THI CHÍNH THỨC (Đề thi có 04 trang) KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2013 Môn thi: TIẾNG ĐỨC Thời gian làm bài: 60 phút. Mã đề thi 319 Chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) cho các câu sau. Câu 1: Deutschland ______ Europa. A. besteht aus B. kommt aus C. geht zu D. gehört zu Câu 2: Als Fußballprofi ______ man jeden Tag hart trainieren. A. muss B. kann C. darf D. will Câu 3: Samuel hat meine E-Mail noch nicht ______. A. reagiert B. gesprochen...

 3. Đề thi - Đáp án môn Tiếng Đức - Tốt nghiệp THPT ( 2013 ) Mã đề 526

  pdf 6p 74 6

  BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ THI CHÍNH THỨC (Đề thi có 04 trang) KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2013 Môn thi: TIẾNG ĐỨC Thời gian làm bài: 60 phút. Mã đề thi 526 Chọn phương án (ứng với A hoặc B, C, D) gần nghĩa với câu cho trước. Câu 1: Mir ist egal, wann du nach Hause kommst. A. Ich interessiere mich nicht dafür, wann du nach Hause kommst. B. Sag mir bitte Bescheid, wann du wieder zu Hause bist. C. Es ist für mich wichtig, wann du nach Hause kommst. D. Ich möchte gern...

 4. Đề thi - Đáp án môn Tiếng Đức - Tốt nghiệp THPT ( 2013 ) Mã đề 637

  pdf 6p 101 3

  BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ THI CHÍNH THỨC (Đề thi có 04 trang) KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2013 Môn thi: TIẾNG ĐỨC Thời gian làm bài: 60 phút. Mã đề thi 637 Chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) cho các câu sau. Câu 1: Samuel hat meine E-Mail noch nicht ______. A. reagiert B. gesprochen C. diskutiert D. beantwortet Câu 2: ______ Anfang konnten die Eltern nicht verstehen, warum Anna schon mit 17 Jahren eine eigene Wohnung haben wollte. A. Nach B. Im C. Beim D. Am Câu 3: Im Kino...

 5. Đề thi - Đáp án môn Tiếng Đức - Tốt nghiệp THPT ( 2013 ) Mã đề 724

  pdf 6p 71 3

  BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ THI CHÍNH THỨC (Đề thi có 04 trang) KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2013 Môn thi: TIẾNG ĐỨC Thời gian làm bài: 60 phút. Mã đề thi 724 Chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) để hoàn thành các câu sau. Câu 1: Mir gefällt das Buch, ______ A. weil es so lustig ist. B. trotzdem habe ich es gekauft. C. deshalb habe ich ihn gekauft. D. denn es so lustig ist.

 6. Đề thi - Đáp án môn Tiếng Đức - Tốt nghiệp THPT ( 2013 ) Mã đề 846

  pdf 6p 91 2

  BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ THI CHÍNH THỨC (Đề thi có 04 trang) KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2013 Môn thi: TIẾNG ĐỨC Thời gian làm bài: 60 phút. Mã đề thi 846 Chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) cho các câu sau. Câu 1: Deutschland ______ Europa. A. besteht aus B. kommt aus C. geht zu D. gehört zu Câu 2: Als Fußballprofi ______ man jeden Tag hart trainieren. A. darf B. kann C. muss D. will Câu 3: Samuel hat meine E-Mail noch nicht ______. A. diskutiert B. gesprochen...

ADSENSE

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2