intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

6 Đề thi - Đáp án môn Tiếng Nga - Tốt nghiệp THPT Hệ 3 năm mới nhất năm 2013

Chia sẻ: Cầu Vồng | Ngày: | 6 tài liệu

639
lượt xem
127
download

Đây là 6 tài liệu chọn lọc bộ sưu tập này vui lòng chọn tài liệu bên dưới để xem và tải về

Đang xem tài liệu 1/6

6 Đề thi - Đáp án môn Tiếng Nga - Tốt nghiệp THPT Hệ 3 năm mới nhất năm 2013
Tóm tắt nội dung

  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo và tuyển các Đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2013 ( đề chính thức - Bộ giáo dục và đào tạo có kèm theo đáp án ) Giáo dục trung học phổ thông. Chúc các bạn đạt kết quả cao trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2013 và chuẩn bị tốt cho kỳ thi tuyển sinh đại học cao đẳng năm 2013.

Lưu

Tài liệu trong BST: 6 Đề thi - Đáp án môn Tiếng Nga - Tốt nghiệp THPT Hệ 3 năm mới nhất năm 2013

 1. Đề thi - Đáp án môn Tiếng Nga - Tốt nghiệp THPT Hệ 3 năm ( 2013 ) Mã đề 162

  pdf 6p 59 3

  BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ THI CHÍNH THỨC (Đề thi có 04 trang) KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2013 Môn thi: TIẾNG NGA - Hệ 3 năm Thời gian làm bài: 60 phút. Mã đề thi 162 Chọn phương án thích hợp (ứng với A hoặc B, C, D) để hoàn thành những câu sau. Câu 1: Катя поблагодарила музыканта за то, ______. A. хотя она научилась у него играть на органе B. что он научил её играть на органе C. когда он научил её игре на органе D. чтобы он научил её играть на органе...

 2. Đề thi - Đáp án môn Tiếng Nga - Tốt nghiệp THPT Hệ 3 năm ( 2013 ) Mã đề 293

  pdf 6p 59 6

  BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ THI CHÍNH THỨC (Đề thi có 04 trang) KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2013 Môn thi: TIẾNG NGA - Hệ 3 năm Thời gian làm bài: 60 phút. Mã đề thi 293 Chọn câu đúng (ứng với A hoặc B, C, D) trong những câu sau. Câu 1: A. Отец требует от сына серьёзному отношению к учёбе. B. Отец требует сына серьёзного отношения к учёбе. C. Отец требует от сына серьёзного отношения об учёбе. D. Отец требует от сына серьёзного отношения к учёбе. Câu 2: A. Мы знаем учителя, говорящий на...

 3. Đề thi - Đáp án môn Tiếng Nga - Tốt nghiệp THPT Hệ 3 năm ( 2013 ) Mã đề 381

  pdf 6p 69 4

  BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ THI CHÍNH THỨC (Đề thi có 04 trang) KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2013 Môn thi: TIẾNG NGA - Hệ 3 năm Thời gian làm bài: 60 phút. Mã đề thi 381 Chọn phương án thích hợp (ứng với A hoặc B, C, D) để điền vào chỗ trống trong đoạn văn sau, từ câu 1 đến câu 5. Моя подруга очень любит покупать мобильные телефоны. Сначала она (1)______ обычный мобильный телефон. Потом она решила, что ей нужен телефон с видеокамерой. Она купила второй, с видеокамерой. Потом она увидела (2)______ модель...

 4. Đề thi - Đáp án môn Tiếng Nga - Tốt nghiệp THPT Hệ 3 năm ( 2013 ) Mã đề 526

  pdf 6p 58 2

  BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ THI CHÍNH THỨC (Đề thi có 04 trang) KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2013 Môn thi: TIẾNG NGA - Hệ 3 năm Thời gian làm bài: 60 phút. Mã đề thi 526 Chọn phương án (ứng với A hoặc B, C, D) đúng với tình huống trong mỗi câu sau. Câu 1: Павлик показал тебе свой новый фотоаппарат. Он тебе очень нравится. Что ты скажешь? A. Я купил этот новый фотоаппарат в магазине. B. Какой красивый фотоаппарат! А где ты его купил? C. Павлик, покажи мне твой новый фотоаппарат. D. Павлик,...

 5. Đề thi - Đáp án môn Tiếng Nga - Tốt nghiệp THPT Hệ 3 năm ( 2013 ) Mã đề 648

  pdf 6p 61 4

  BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ THI CHÍNH THỨC (Đề thi có 04 trang) KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2013 Môn thi: TIẾNG NGA - Hệ 3 năm Thời gian làm bài: 60 phút. Mã đề thi 648 Chọn phương án thích hợp (ứng với A hoặc B, C, D) để điền vào chỗ trống trong mỗi câu sau. Câu 1: Отец пришёл из аптеки и ______ лекарство. A. привозил B. принёс C. приносил D. привёз Câu 2: Это мой друг Антон. Я ______ его знаю. A. часто B. давно C. всегда D. редко Câu 3: Ребята...

 6. Đề thi - Đáp án môn Tiếng Nga - Tốt nghiệp THPT Hệ 3 năm ( 2013 ) Mã đề 795

  pdf 6p 62 4

  BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ THI CHÍNH THỨC (Đề thi có 04 trang) KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2013 Môn thi: TIẾNG NGA - Hệ 3 năm Thời gian làm bài: 60 phút. Mã đề thi 795 Chọn phương án (ứng với A hoặc B, C, D) đồng nghĩa với mỗi câu sau. Câu 1: Мой друг ходил в Эрмитаж, когда учился в Санкт-Петербурге. A. Мой друг ходит в Эрмитаж, когда учится в Санкт-Петербурге. B. Учась в Санкт-Петербурге, мой друг ходит в Эрмитаж. C. Учась в Санкт-Петербурге, мой друг ходил в Эрмитаж. D. Учась в Санкт-Петербурге,...

ADSENSE

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2