intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

6 Đề thi tốt nghiệp và đáp án môn Sinh học năm 2013 - Hệ Giáo dục thường xuyên hay nhất

Chia sẻ: Cầu Vồng | Ngày: | 6 tài liệu

987
lượt xem
59
download

Đây là 6 tài liệu chọn lọc bộ sưu tập này vui lòng chọn tài liệu bên dưới để xem và tải về

Đang xem tài liệu 1/6

6 Đề thi tốt nghiệp và đáp án môn Sinh học năm 2013 - Hệ Giáo dục thường xuyên hay nhất
Tóm tắt nội dung

  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tuyển tập các Đề thi tốt nghiệp môn Sinh năm 2013 có kèm theo đáp án, các bạn sẽ có được những đề thi tham khảo hay và hữu ích cho quá trình học tập và ôn thi.

Lưu

Tài liệu trong BST: 6 Đề thi tốt nghiệp và đáp án môn Sinh học năm 2013 - Hệ Giáo dục thường xuyên hay nhất

 1. Đề thi - Đáp án môn Sinh học - Tốt nghiệp THPT Giáo dục thường xuyên ( 2013 ) Mã đề 215

  pdf 5p 98 5

  BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ THI CHÍNH THỨC (Đề thi có 03 trang) KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2013 Môn thi: SINH HỌC - Giáo dục thường xuyên Thời gian làm bài: 60 phút. Mã đề thi 215 Câu 1: Trong quá trình giảm phân của cơ thể có kiểu gen lí thuyết, tỉ lệ các loại giao tử mang gen hoán vị là: B. Ab = aB = 5%. A. Ab = aB = 45%. Ab đã xảy ra hoán vị gen với tần số 10%. Theo aB D. AB = ab = 5%. C. AB = ab...

 2. Đề thi - Đáp án môn Sinh học - Tốt nghiệp THPT Giáo dục thường xuyên ( 2013 ) Mã đề 329

  pdf 5p 101 4

  BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ THI CHÍNH THỨC (Đề thi có 03 trang) KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2013 Môn thi: SINH HỌC - Giáo dục thường xuyên Thời gian làm bài: 60 phút. Mã đề thi 329 Câu 1: Quần thể ngẫu phối nào sau đây đang ở trạng thái cân bằng di truyền? A. 0,49AA : 0,50Aa : 0,01aa. B. 0,36AA : 0,16Aa : 0,48aa. C. 0,25AA : 0,60Aa : 0,15aa. D. 0,25AA : 0,50Aa : 0,25aa. Câu 2: Một loài sinh vật có bộ nhiễm sắc thể lưỡng bội 2n = 8. Tế...

 3. Đề thi - Đáp án môn Sinh học - Tốt nghiệp THPT Giáo dục thường xuyên ( 2013 ) Mã đề 473

  pdf 5p 133 5

  BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ THI CHÍNH THỨC (Đề thi có 03 trang) KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2013 Môn thi: SINH HỌC - Giáo dục thường xuyên Thời gian làm bài: 60 phút. Mã đề thi 473 Câu 1: Nhân tố tiến hoá nào sau đây có thể làm cho một alen có lợi bị loại bỏ hoàn toàn khỏi quần thể và một alen có hại trở nên phổ biến trong quần thể? A. Đột biến. B. Chọn lọc tự nhiên. C. Giao phối không ngẫu nhiên. D. Các yếu tố ngẫu nhiên. Câu...

 4. Đề thi - Đáp án môn Sinh học - Tốt nghiệp THPT Giáo dục thường xuyên ( 2013 ) Mã đề 614

  pdf 5p 123 6

  BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ THI CHÍNH THỨC (Đề thi có 03 trang) KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2013 Môn thi: SINH HỌC - Giáo dục thường xuyên Thời gian làm bài: 60 phút. Mã đề thi 614 Câu 1: Người mắc bệnh hoặc hội chứng bệnh nào sau đây là một dạng thể ba? A. Hội chứng Đao. B. Bệnh hồng cầu hình liềm. C. Hội chứng AIDS. D. Bệnh ung thư vú. Câu 2: Tạo giống bằng phương pháp gây đột biến có hiệu quả nhất đối với nhóm sinh vật nào sau đây?...

 5. Đề thi - Đáp án môn Sinh học - Tốt nghiệp THPT Giáo dục thường xuyên ( 2013 ) Mã đề 791

  pdf 5p 128 11

  BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ THI CHÍNH THỨC (Đề thi có 03 trang) KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2013 Môn thi: SINH HỌC - Giáo dục thường xuyên Thời gian làm bài: 60 phút. Mã đề thi 791 Câu 1: Loại axit nuclêic nào sau đây mang bộ ba đối mã (anticôđon)? A. tARN. B. ADN. C. mARN. D. rARN. Câu 2: Theo quan niệm của Đacuyn, đối tượng tác động của chọn lọc tự nhiên là A. tế bào. B. cá thể. C. quần thể. D. quần xã. Câu 3: Loài sinh vật nào sau...

 6. Đề thi - Đáp án môn Sinh học - Tốt nghiệp THPT Giáo dục thường xuyên ( 2013 ) Mã đề 813

  pdf 5p 101 5

  BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ THI CHÍNH THỨC (Đề thi có 03 trang) KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2013 Môn thi: SINH HỌC - Giáo dục thường xuyên Thời gian làm bài: 60 phút. Mã đề thi 813 Câu 1: Trong quá trình giảm phân của cơ thể có kiểu gen lí thuyết, tỉ lệ các loại giao tử mang gen hoán vị là: B. Ab = aB = 45%. A. Ab = aB = 5%. Ab đã xảy ra hoán vị gen với tần số 10%. Theo aB D. AB = ab = 45%....

ADSENSE

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2