intTypePromotion=1
ADSENSE

7 ĐỀ THI HÓA TUYỂN CHỌN HAY CHO KÌ THI ĐẠI HỌC

Chia sẻ: Bui Ngoc | Ngày: | 7 tài liệu

5.519
lượt xem
2.450
download

Đây là 7 tài liệu chọn lọc bộ sưu tập này vui lòng chọn tài liệu bên dưới để xem và tải về

Đang xem tài liệu 1/7

7 ĐỀ THI HÓA TUYỂN CHỌN HAY CHO KÌ THI ĐẠI HỌC
Tóm tắt nội dung

  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bộ sưu tập dành cho giáo viên, học sinh đang trong giai đoạn ôn thi đại học chuyên môn hóa học - Đề thi thử giúp củng cố và nâng cao khả năng làm trắc nghiệm hóa học nhanh.

Lưu

Tài liệu trong BST: 7 ĐỀ THI HÓA TUYỂN CHỌN HAY CHO KÌ THI ĐẠI HỌC

 1. ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC MÔN HÓA - ĐỀ SỐ 1

  pdf 4p 267 184

  Tài liệu tham khảo dành cho giáo viên, học sinh đang trong giai đoạn ôn thi đại học chuyên môn vật lý - Đề thi thử giúp củng cố và nâng cao khả năng làm trắc nghiệm hóa nhanh.

 2. ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC MÔN HÓA - ĐỀ SỐ 2

  pdf 5p 213 141

  Tham khảo tài liệu 'đề thi thử đại học môn hóa - đề số 2', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 3. ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC MÔN HÓA - ĐỀ SỐ 3

  pdf 5p 42 63

  Tham khảo tài liệu 'đề thi thử đại học môn hóa - đề số 3', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 4. ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC MÔN HÓA - ĐỀ SỐ 4

  pdf 5p 138 60

  Tham khảo tài liệu 'đề thi thử đại học môn hóa - đề số 4', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 5. ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC MÔN HÓA - ĐỀ SỐ 5

  pdf 4p 124 54

  Tham khảo tài liệu 'đề thi thử đại học môn hóa - đề số 5', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 6. ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC MÔN HÓA - ĐỀ SỐ 6

  pdf 5p 108 44

  Tham khảo tài liệu 'đề thi thử đại học môn hóa - đề số 6', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 7. ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC MÔN HÓA - ĐỀ SỐ 7

  pdf 5p 120 56

  Tham khảo tài liệu 'đề thi thử đại học môn hóa - đề số 7', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

ADSENSE

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2