intTypePromotion=1

Bài giảng lý luận Nhà Nước và pháp luật dành cho sinh viên tham khảo

Chia sẻ: Nguyễn Thị An | Ngày: | 5 tài liệu

0
2.036
lượt xem
59
download

Đây là 5 tài liệu chọn lọc bộ sưu tập này vui lòng chọn tài liệu bên dưới để xem và tải về

Đang xem tài liệu 1/5

Bài giảng lý luận Nhà Nước và pháp luật dành cho sinh viên tham khảo
Tóm tắt nội dung

  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Lý luận Nhà Nước và pháp luật hay gọi là Luật Nhà nước là một ngành gồm tổng thể các quy phạm pháp luật điều chỉnh những quan hệ cơ bản về tổ chức quyền lực Nhà nước, về chế độ chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội, chế độ bầu cử, quyền và nghĩa vụ của công dân, về quốc tịch..

Lưu

Tài liệu trong BST: Bài giảng lý luận Nhà Nước và pháp luật dành cho sinh viên tham khảo

 1. Bài giảng Lý luận nhà nước và pháp luật - Trần Thị Mai Phước

  ppt 98p 1051 263

  Lý luận nhà nước và pháp luật nghiên cứu đồng thời hai hiện tượng nhà nước và pháp luật. Bằng kiến thức lý luận về Nhà nước và pháp luật, hãy chứng minh rằng Lý luận về Nhà nước và pháp luật lấy chủ nghĩa duy vật biện chứng, chủ nghĩa duy vật lịch sử làm cơ sở phương pháp luận

 2. Bài giảng Lý luận nhà nước và pháp luật - Trần Đoàn Hạnh

  ppt 145p 724 143

  Tham khảo tài liệu 'bài giảng lý luận nhà nước và pháp luật - trần đoàn hạnh', khoa học xã hội, hành chính - pháp luật phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 3. Bài giảng pháp luật và nhà nước

  pdf 71p 994 392

  Quan điểm phi Mác xit bàn về nguồn gốc ra đời nhà nước Nhà nước là một hiện tượng xã hội đa dạng và phức tạp. Việc nghiên cứu nguồn gốc nhà nước giữ một vị trí quan trọng bởi đây là vấn đề cốt lõi làm cơ sở để đánh giá và nghiên cứu các vấn đề khác. Mời các bạn cùng tham khảo.

 4. Bài giảng lý luận nhà nước pháp luật - ĐH Luật Hà Nội

  pdf 49p 201 39

  Các phương pháp nghiên cứu khác. Phương pháp trừu tượng khoa học Là PP tư duy trên cơ sở tách cái Chung ra khỏi cái Riêng. Là PP quan trọng nhất của KH LL NN& . Phương pháp phân tích và tổng hợp: Phân tích: chia cái toàn thể, cái phức tạp thành các bộ phận, mặt, đơn giản.

 5. Khoa học lý luận về nhà nước và pháp luật

  pdf 149p 1143 350

  Khoa học pháp lý - khoa học về nhà nước và pháp luật - là một bộ phận của khoa học xã hội. Khoa học lý luận về nhà nước và pháp luật là một ngành khoa học xã hội bởi nó nghiên cứu hai hiện tượng xã hội là nhà nước và pháp luật. Nhà nước và pháp luật là những hiện tượng xã hội phức tạp và đa dạng được nhiều nhành khoa học xã hội nói chung và khoa học pháp lý nói riếng nghiên cưu ở những khía cạnh khác nhau. Mời các bạn cùng tham khảo tài liệu.

ADSENSE
ADSENSE

PHINX_IP=10.20.1.97
p_strKeyword=
p_intCateID1=3
p_intCateID2=277
p_strColumnWhere=collection_ishot
p_strValueWhere=1

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2