intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Bài giảng lý luận Nhà Nước và pháp luật dành cho sinh viên tham khảo

Chia sẻ: Nguyễn Thị An | Ngày: | 4 tài liệu

2.108
lượt xem
59
download

Đây là 4 tài liệu chọn lọc bộ sưu tập này vui lòng chọn tài liệu bên dưới để xem và tải về

Đang xem tài liệu 1/4

Bài giảng lý luận Nhà Nước và pháp luật dành cho sinh viên tham khảo
Tóm tắt nội dung

  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Lý luận Nhà Nước và pháp luật hay gọi là Luật Nhà nước là một ngành gồm tổng thể các quy phạm pháp luật điều chỉnh những quan hệ cơ bản về tổ chức quyền lực Nhà nước, về chế độ chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội, chế độ bầu cử, quyền và nghĩa vụ của công dân, về quốc tịch..

Lưu

Tài liệu trong BST: Bài giảng lý luận Nhà Nước và pháp luật dành cho sinh viên tham khảo

 1. Bài giảng Lý luận nhà nước và pháp luật - Trần Thị Mai Phước

  ppt 98p 1131 265

  Lý luận nhà nước và pháp luật nghiên cứu đồng thời hai hiện tượng nhà nước và pháp luật. Bằng kiến thức lý luận về Nhà nước và pháp luật, hãy chứng minh rằng Lý luận về Nhà nước và pháp luật lấy chủ nghĩa duy vật biện chứng, chủ nghĩa duy vật lịch sử làm cơ sở phương pháp luận

 2. Bài giảng Lý luận nhà nước và pháp luật - Trần Đoàn Hạnh

  ppt 145p 784 144

  Tham khảo tài liệu 'bài giảng lý luận nhà nước và pháp luật - trần đoàn hạnh', khoa học xã hội, hành chính - pháp luật phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 3. Bài giảng pháp luật và nhà nước

  pdf 71p 1017 392

  Quan điểm phi Mác xit bàn về nguồn gốc ra đời nhà nước Nhà nước là một hiện tượng xã hội đa dạng và phức tạp. Việc nghiên cứu nguồn gốc nhà nước giữ một vị trí quan trọng bởi đây là vấn đề cốt lõi làm cơ sở để đánh giá và nghiên cứu các vấn đề khác. Mời các bạn cùng tham khảo.

 4. Khoa học lý luận về nhà nước và pháp luật

  pdf 149p 1399 352

  Khoa học pháp lý - khoa học về nhà nước và pháp luật - là một bộ phận của khoa học xã hội. Khoa học lý luận về nhà nước và pháp luật là một ngành khoa học xã hội bởi nó nghiên cứu hai hiện tượng xã hội là nhà nước và pháp luật. Nhà nước và pháp luật là những hiện tượng xã hội phức tạp và đa dạng được nhiều nhành khoa học xã hội nói chung và khoa học pháp lý nói riếng nghiên cưu ở những khía cạnh khác nhau. Mời các bạn cùng tham khảo tài liệu.

ADSENSE

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2