Bài giảng quản trị marketing bằng tiếng Anh gồm 21 bài của Philip Kotler & Kevin Lane Keller

Chia sẻ: Bút Màu | Ngày: | 20 tài liệu

0
1.090
lượt xem
38
download

Đây là 20 tài liệu chọn lọc bộ sưu tập này vui lòng chọn tài liệu bên dưới để xem và tải về

Đang xem tài liệu 1/20

Bài giảng quản trị marketing bằng tiếng Anh gồm 21 bài của Philip Kotler & Kevin Lane Keller
Tóm tắt nội dung

  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bộ Bài giảng quản trị marketing bằng tiếng Anh gồm 21 bài của Philip Kotler & Kevin Lane Kellercung cấp cho sinh viên những kiến thức và kỹ năng từ căn bản đến chuyên sâu. Để thực hiện những quá trình trao đổi đòi hỏi phải tốn rất nhiều công sức và có trình độ nghiệp vụ chuyên môn.

Lưu

Tài liệu trong BST: Bài giảng quản trị marketing bằng tiếng Anh gồm 21 bài của Philip Kotler & Kevin Lane Keller

 1. Bài giảng quản trị marketing bằng tiếng Anh

  ppt 17p 445 194

  Tài liệu tham khảo bài giảng quản trị marketing file tiếng anh của giáo sư philip kotler dành cho các sinh viên chuyên ngành tham khảo để nâng cao kĩ năng và kiến thức của bản thân.

 2. Phát triển thị trường - chiến lược và kế hoạch

  ppt 30p 224 64

  Các chuỗi giá trị là một công cụ để xác định là tạo ra giá trị khách hàng nhiều hơn bởi vì mỗi công ty là một tổng hợp của tiểu học và hỗ trợ hoạt động thực hiện để thiết kế, sản xuất, thị trường, cung cấp, và hỗ trợ sản phẩm của mình.

 3. Phát triển thị trường - chiến lược và kế hoạch - thu thập thông tin và quét môi trường

  ppt 18p 363 95

  Các thành phần của một hiện đại là gì tiếp thị hệ thống thông tin? • hồ sơ hữu ích nội bộ là gì? • Thế nào là tham gia vào một trí thông minh tiếp thị hệ thống? • các phương pháp quan trọng là gì để theo dõi và xác định cơ hội trong các vĩ mô môi trường? • một số vĩ mô quan trọng môi trường là gì phát triển?

 4. Phát triển thị trường - chiến lược và kế hoạch - Tiến hành Nghiên cứu thị trường và Dự báo nhu cầu

  ppt 41p 404 131

  Nghiên cứu thị trường là gì? Nghiên cứu thị trường là có hệ thống thiết kế, thu thập, phân tích, và báo cáo dữ liệu và phát hiện có liên quan đến tình trạng tiếp thị cụ thể đối mặt với công ty.

 5. Tạo ra giá trị khách hàng - Sự hài lòng, và trung thành Quản lý tiếp thị

  ppt 20p 268 65

  • Những giá trị khách hàng, sự hài lòng, và lòng trung thành, và làm thế nào công ty có thể cung cấp cho họ? • giá trị đời sống của khách hàng là gì? • Làm thế nào công ty có thể tu luyện khách hàng mạnh mẽ mối quan hệ? • Làm thế nào có thể công ty đều thu hút và giữ khách hàng? • cơ sở dữ liệu tiếp thị là gì?

 6. Analyzing Consumer Markets

  ppt 25p 63 10

  6 Analyzing Consumer Markets Marketing Management, 13th ed .Chapter Questions • How do consumer characteristics influence buying behavior? • What major psychological processes influence consumer responses to the marketing program? • How do

 7. Analyzing Business Markets

  ppt 20p 47 6

  .Chapter Questions • What is the business market, and how does it differ from the consumer market? • What buying situations do organizational buyers face? • Who participates in the

 8. Identifying Market Segments and Targets

  ppt 18p 43 9

  .Chapter Questions • What are the different levels of market segmentation? • How can a company divide a market into segments? • How should a company choose the most

 9. Creating Brand Equity

  ppt 28p 72 23

  Chapter Questions • What is a brand and how does branding work? • What is brand equity? • How is brand equity built, measured, and managed? • What are the important decisions in

 10. Crafting the Brand Positioning

  ppt 21p 60 14

  .Chapter Questions • How can a firm choose and communicate an effective positioning in the market? • How are brands differentiated? • What marketing strategies are appropriate at

 11. Dealing with Competition

  ppt 18p 43 6

  .Chapter Questions (cont.) • How do marketers identify primary competitors? • How should we analyze competitors’ strategies, objectives, strengths, and weaknesses? • How can market

 12. Designing and Managing Services

  ppt 19p 53 6

  Chapter Questions • How do we define and classify services and how do they differ from goods? • How do we market services? • How can we improve service quality? • How do

 13. Developing Pricing Strategies and Programs

  ppt 24p 64 10

  Chapter Questions • How do consumers process and evaluate prices? • How should a company set prices initially for products or services? • How should a company adapt

 14. Designing and Managing Integrated Marketing Channels

  ppt 19p 72 15

  .Chapter Questions • What is a marketing channel system and value network? • What work do marketing channels perform? • How should channels be designed?

 15. Managing Retailing, Wholesaling, and Logistics

  ppt 27p 82 26

  .Chapter Questions • What major types of marketing intermediaries occupy this sector? • What marketing decisions do these marketing intermediaries make? • What

 16. Designing and Managing Integrated Marketing Communications

  ppt 27p 100 15

  • What is the role of marketing communications? • How do marketing communications work? • What are the major steps in developing

 17. Managing Mass Communications: Advertising, Sales Promotions, Events and Experiences, and Public Relations

  ppt 34p 92 23

  .Chapter Questions • What steps are involved in developing an advertising program? • How should sales

 18. Marketing Management (Philip Kotler) - chapter 19

  ppt 23p 152 50

  Câu hỏi: • Làm thế nào có thể tổng hợp các công ty tiếp thị trực tiếp cho lợi thế cạnh tranh? • Làm thế nào công ty có thể thực hiện có hiệu quả tương tác tiếp thị? • Làm thế nào có thể tiếp thị tốt nhất tận dụng lợi thế của sức mạnh của truyền miệng? • Điều gì quyết định làm công ty phải đối mặt trong việc thiết kế và quản lý một lực lượng bán hàng? • Làm thế nào có thể cải thiện nhân viên bán hàng bán, thương lượng, và kỹ năng tiếp thị mối quan hệ?...

 19. Marketing Management (Philip Kotler) - chapter 20

  ppt 27p 152 47

  Câu hỏi trong chương: Những thách thức khi công ty phát triển sản phẩm mới và dịch vụ? • Những cơ cấu tổ chức và quá trình Những thách thức, không một khuôn mặt công ty trong việc phát triển sản phẩm mới và dịch vụ? • Những cơ cấu tổ chức và quá trình kiểm soát sử dụng để quản lý phát triển sản phẩm mới? • Điều gì cần chú ý trong giai đoạn chính của việc phát triển sản phẩm mới và dịch vụ? ...

 20. Tapping into global markets

  ppt 22p 85 10

  Câu hỏi trong chương: Chương câu hỏi • Những yếu tố công ty cần xem xét lại trước khi quyết định đi thị trường nước ngoài? • Làm thế nào công ty có thể đánh giá và lựa chọn cụ thể thị trường nước ngoài nào để nhập? • những đường lối, chính sách nào tại thị trường nước ngoài ? • Để công ty ở mức độ nào phải thích ứng sản phẩm của nó và chương trình nào để tiếp thị đến từng nước? • Làm thế nào công ty quản lý và tổ chức các hoạt động quốc tế của mình?...

Đồng bộ tài khoản