intTypePromotion=1

Bài giảng về bài giảng truyền số liệu

Chia sẻ: Thai Quynh | Ngày: | 10 tài liệu

12
20.008
lượt xem
9.600
download

Đây là 10 tài liệu chọn lọc bộ sưu tập này vui lòng chọn tài liệu bên dưới để xem và tải về

Đang xem tài liệu 1/10

Bài giảng về bài giảng truyền số liệu
Tóm tắt nội dung

  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Môn học cung cấp cho sinh viên khái niệm về phương pháp truyền dữ liệu giữa các thiết bị lưu trữ và xử lý thông tin. Những nội dung chủ yếu bao gồm môi trường truyền dẫn, các dạng tín hiệu, cách biểu diễn và mã hoá dữ liệu, phương pháp sử dụng hiệu quả kênh truyền.

Lưu

Tài liệu trong BST: Bài giảng về bài giảng truyền số liệu

 1. Bài giảng: Truyền số liệu chương 1

  doc 4p 430 1271

  Tài liệu tham khảo về bài giảng truyền số liệu

 2. Bài giảng: Truyền số liệu chương 2

  doc 18p 515 382

  Tham khảo tài liệu 'bài giảng: truyền số liệu chương 2', kỹ thuật - công nghệ, kĩ thuật viễn thông phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 3. Bài giảng: Truyền số liệu chương 3

  doc 21p 496 354

  Tham khảo tài liệu 'bài giảng: truyền số liệu chương 3', kỹ thuật - công nghệ, kĩ thuật viễn thông phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 4. Bài giảng: Truyền số liệu chương 4

  doc 17p 473 343

  Tham khảo tài liệu 'bài giảng: truyền số liệu chương 4', kỹ thuật - công nghệ, kĩ thuật viễn thông phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 5. Bài giảng: Truyền số liệu chương 5

  doc 32p 499 329

  Tham khảo tài liệu 'bài giảng: truyền số liệu chương 5', kỹ thuật - công nghệ, kĩ thuật viễn thông phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 6. Bài giảng: Truyền số liệu chương 6

  doc 28p 444 300

  Tham khảo tài liệu 'bài giảng: truyền số liệu chương 6', kỹ thuật - công nghệ, kĩ thuật viễn thông phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 7. Bài giảng: Truyền số liệu chương 7

  doc 40p 423 302

  Tham khảo tài liệu 'bài giảng: truyền số liệu chương 7', kỹ thuật - công nghệ, kĩ thuật viễn thông phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 8. Bài giảng: Truyền số liệu chương 8

  doc 32p 425 294

  Tham khảo tài liệu 'bài giảng: truyền số liệu chương 8', kỹ thuật - công nghệ, kĩ thuật viễn thông phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 9. Bài giảng: Truyền số liệu chương 9

  doc 22p 409 279

  Tham khảo tài liệu 'bài giảng: truyền số liệu chương 9', kỹ thuật - công nghệ, kĩ thuật viễn thông phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 10. Bài giảng: Truyền số liệu chương 10

  doc 22p 383 281

  Tham khảo tài liệu 'bài giảng: truyền số liệu chương 10', kỹ thuật - công nghệ, kĩ thuật viễn thông phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

ADSENSE

PHINX_IP=10.20.1.97
p_strKeyword=
p_intCateID1=7
p_intCateID2=0
p_strColumnWhere=collection_ishot
p_strValueWhere=1

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2