Bài giảng về bài giảng truyền số liệu

Chia sẻ: Thai Quynh | Ngày: | 10 tài liệu

12
19.903
lượt xem
9.599
download

Đây là 10 tài liệu chọn lọc bộ sưu tập này vui lòng chọn tài liệu bên dưới để xem và tải về

Đang xem tài liệu 1/10

Bài giảng về bài giảng truyền số liệu
Tóm tắt nội dung

  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Môn học cung cấp cho sinh viên khái niệm về phương pháp truyền dữ liệu giữa các thiết bị lưu trữ và xử lý thông tin. Những nội dung chủ yếu bao gồm môi trường truyền dẫn, các dạng tín hiệu, cách biểu diễn và mã hoá dữ liệu, phương pháp sử dụng hiệu quả kênh truyền.

Lưu

Tài liệu trong BST: Bài giảng về bài giảng truyền số liệu

 1. Bài giảng: Truyền số liệu chương 1

  doc 4p 1436 1271

  Tài liệu tham khảo về bài giảng truyền số liệu

 2. Bài giảng: Truyền số liệu chương 2

  doc 18p 481 382

  Tham khảo tài liệu 'bài giảng: truyền số liệu chương 2', kỹ thuật - công nghệ, kĩ thuật viễn thông phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 3. Bài giảng: Truyền số liệu chương 3

  doc 21p 455 354

  Tham khảo tài liệu 'bài giảng: truyền số liệu chương 3', kỹ thuật - công nghệ, kĩ thuật viễn thông phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 4. Bài giảng: Truyền số liệu chương 4

  doc 17p 437 342

  Tham khảo tài liệu 'bài giảng: truyền số liệu chương 4', kỹ thuật - công nghệ, kĩ thuật viễn thông phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 5. Bài giảng: Truyền số liệu chương 5

  doc 32p 447 328

  Tham khảo tài liệu 'bài giảng: truyền số liệu chương 5', kỹ thuật - công nghệ, kĩ thuật viễn thông phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 6. Bài giảng: Truyền số liệu chương 6

  doc 28p 419 300

  Tham khảo tài liệu 'bài giảng: truyền số liệu chương 6', kỹ thuật - công nghệ, kĩ thuật viễn thông phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 7. Bài giảng: Truyền số liệu chương 7

  doc 40p 396 301

  Tham khảo tài liệu 'bài giảng: truyền số liệu chương 7', kỹ thuật - công nghệ, kĩ thuật viễn thông phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 8. Bài giảng: Truyền số liệu chương 8

  doc 32p 377 294

  Tham khảo tài liệu 'bài giảng: truyền số liệu chương 8', kỹ thuật - công nghệ, kĩ thuật viễn thông phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 9. Bài giảng: Truyền số liệu chương 9

  doc 22p 360 278

  Tham khảo tài liệu 'bài giảng: truyền số liệu chương 9', kỹ thuật - công nghệ, kĩ thuật viễn thông phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 10. Bài giảng: Truyền số liệu chương 10

  doc 22p 362 281

  Tham khảo tài liệu 'bài giảng: truyền số liệu chương 10', kỹ thuật - công nghệ, kĩ thuật viễn thông phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Đồng bộ tài khoản