intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Bài tập tham khảo môn Quản trị Ngân hàng Thương mại

Chia sẻ: Nguyen Thi Kim Chau | Ngày: | 11 tài liệu

1.026
lượt xem
58
download

Đây là 11 tài liệu chọn lọc bộ sưu tập này vui lòng chọn tài liệu bên dưới để xem và tải về

Đang xem tài liệu 1/11

Bài tập tham khảo môn Quản trị Ngân hàng Thương mại
Tóm tắt nội dung

  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Dưới sự phát triển của nền kinh tế, các ngân hàng ngày càng đóng vai trò quan trọng hơn trong các tổ chức kinh tế. Vì vậy, việc QTNH là điều thiết yếu vì nếu quản trị tốt, ngân hàng có thể minh bạch hơn, giá trị cao hơn và tạo điều kiện giám sát hiệu quả hơn. Dưới đây là một số bài tập rất hay về Quản trị NHTM giúp bạn có thể củng cố kiến thức và hiểu hơn về môn này.

Lưu

Tài liệu trong BST: Bài tập tham khảo môn Quản trị Ngân hàng Thương mại

 1. ÔN TẬP TRẮC NGHIỆM MÔN QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG

  pdf 7p 159 30

  1/ Đặc điểm nào sau đây đúng với cổ phiếu ưu đãi: . a. Cổ tức được thanh toán trước cổ phiếu thường b. Cổ tức phụ thuộc vào kết quả kinh doanh c. Có thời hạn hoàn trả tiền gốc d. a và b 2/ Lãi suất: a. Phản ánh chi phí của việc vay vốn

 2. ĐỀ THI QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG K11

  pdf 10p 241 55

  PHẦN I: CÂU HỎI NHỚ VÀ HIỂU (4 điểm) Câu 1: Trình bày khái niệm về rủi ro hoạt động. Cho một ví dụ về rủi ro hoạt động. Câu 2: Nhận định sau đúng hay sai? Giải thích. Nếu duy trì cân xứng kỳ hạn Tài Sản – Nợ

 3. Bài tập môn Quản trị Ngân hàng Thương Mại

  pdf 35p 547 104

  Bài 1: Ngân hàng thương mại A ngày 30/9/2005 có tài liệu như sau: (Đơn vị tính: tỷ đồng) 1/ Vốn điều lệ và các quỹ: a- Vốn điều lệ trong bảng điều lệ hoạt động: 350.- NH phải trả lãi tiền gửi 10.000. - Chi phí phi lãi khi huy động vốn ước tính 5.000

 4. Bài tập Môn Quản Trị Ngân Hàng 1

  pdf 8p 127 32

  Bài 1/ Báo cáo tài chính tại doanh nghiệp M có số liệu như sau: Đơn vị: VNĐ TÀI SẢN A. Tài sản ngắn hạn I.Vốn bằng tiền II. Đầu tư tài chính ngắn hạn III. Các khoản phải thu ngắn hạn IV. Hàng tồn kho V. Tài sản ngắn hạn Khác

 5. BÀI TẬP MÔN QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG PHẦN KHE HỞ LÃI SUẤT VÀ KÌ HẠN

  pdf 12p 1151 72

  1. Khe hở nhạy cảm lãi suất Giám đốc Nguồn vốn của Ngân hàng Bank of Saigon nhận được các số liệu báo cao sau đây về danh mục các tài sản và nợ nhạy cảm với lãi suất: ĐVT: triệu USD Khỏan mục 7 ngày

 6. BÀI TẬP CÓ LỜI GIẢI MÔN QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG

  pdf 8p 1624 201

  Câu 1: Bảng tổng kết tài sản của NHTM cổ phần A đầu ngày 1/8 có tình hình sau: Đơn vị tính: triệu đồng TÀI SẢN CÓ 1. Tiền mặt 2. Tiền gửi NHNN 3. TG NHTM khác 4. Tín dụng 5. Đầu tư 6. Tài sản cố định 7. Tài sản có khác

 7. Bài kiểm tra môn Quản trị Ngân hàng Thương mại

  pdf 10p 176 34

  Trích tình hình tài sản, nguồn vốn tại ngân hàng TMCP ACB cuối ngày 15/09/20XX. Trong ngày 16/09/20XX, tại ngân hàng TMCP ACB phát sinh tình hình như sau:1. Nhận tiền gửi của khách hàng 600

 8. Bài kiểm tra giữa kỳ - 90 phút Môn Quản trị ngân hàng

  pdf 8p 230 63

  PHẦN I: TRẮC NGHIỆM (4 điểm, 10 câu) Hãy chọn câu trả lời đúng nhất : Câu 1: Vốn huy động của ngân hàng thương mại bao gồm: a. Vốn tự có, vốn tiền gửi, vốn phát hành giấy tờ có giá b. Tiền gửi của các tổ chức và dân cư, vốn phát hành giấy tờ có giá

 9. Bài tập môn Quản trị Ngân hàng

  doc 10p 443 149

  NHTM X mua lại một khoản tài sản tài chính của DN A với số tiền 100 tỷ đồng. Gía trị sổ sách của khoản tài sản này tại DN A tại thời điểm mua lại là 50 tỷ đồng. Gía trị TSCĐ được định giá lại tăng theo qui định của pháp luật : 50 tỷ.

 10. MẪU BÀI TẬP MÔN QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI

  pdf 44p 679 96

  Bài 1: Ngân hàng thương mại A ngày 30/9/2005 có tài liệu như sau: (Đơn vị tính: tỷ đồng) 1/ Vốn điều lệ và các quỹ: a- Vốn điều lệ trong bảng điều lệ hoạt động: 350; trong đó, vốn đã được cổ đông đóng góp 200. b- Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ

ADSENSE

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2