Bộ bài giảng cấu trúc dữ liệu và giải thuật bổ ích cho sinh viên công nghệ thông tin

Chia sẻ: Bui Tu | Ngày: | 7 tài liệu

0
510
lượt xem
22
download

Đây là 7 tài liệu chọn lọc bộ sưu tập này vui lòng chọn tài liệu bên dưới để xem và tải về

Đang xem tài liệu 1/7

Bộ bài giảng cấu trúc dữ liệu và giải thuật bổ ích cho sinh viên công nghệ thông tin
Tóm tắt nội dung

  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Một cấu trúc dữ liệu được chọn cẩn thận sẽ cho phép thực hiện thuật toán hiệu quả hơn. Nắm vững được cấu trúc dữ liệu và giải thuật sinh viên có thể tiếp cận với việc thiết kế phần mềm cũng như việc sử dụng các công cụ lập trình hiện đại.

Lưu

Tài liệu trong BST: Bộ bài giảng cấu trúc dữ liệu và giải thuật bổ ích cho sinh viên công nghệ thông tin

 1. CẤU TRÚC DỮ LIỆU VÀ GIẢI THUẬT 1

  ppt 30p 379 146

  Buổi giới thiệu về cấu trúc dữ liệu và giải thuật các thuật toán tìm kiếm...Dùng ngôn ngữ máy tính (C, Pascal,...) để diễn tả thuật toán, CTDL thành câu lệnh. Kỹ năng lập trình đòi hỏi cần học tập và thực hành (nhiều). Dùng phương pháp tinh chế từng bước để chuyển hoá bài toán sang mã chương trình cụ thể.

 2. Tìm hiểu Cấu trúc dữ liệu và giải thuật - Chương 2: Tìm kiếm và sắp xếp nội

  ppt 187p 324 219

  Cho danh sách có n phần tử a0, a1, a2…, an-1. Để đơn giản trong việc trình bày giải thuật ta dùng mảng 1 chiều a để lưu danh sách các phần tử nói trên trong bộ nhớ chính. Tìm phần tử có khoá bằng X trong mảng Giải thuật tìm kiếm tuyến tính (tìm tuần tự) Giải thuật tìm kiếm nhị phân Lưu ý: Trong quá trình trình bày thuật giải ta dùng ngôn ngữ lập trình C.

 3. CẤU TRÚC DỮ LIỆU VÀ GIẢI THUẬT - CHƯƠNG 3: CẤU TRÚC DỮ LIỆU ĐỘNG

  ppt 13p 47 7

  Được khai báo tường minh, có tên gọi Tồn tại trong phạm vi khai báo Được cấp phát trong stack Kích thước không đổi = không tận dụng hiệu quả bộ nhớ Ví dụ : int x,y; char c; float f[5]; Khi biết chắc nhu cầu sử dụng đối tượng trước khi thực sự xử lý : dùng biến không động

 4. CẤU TRÚC DỮ LIỆU VÀ GIẢI THUẬT - CHƯƠNG 5: DANH SÁCH LIÊN KẾT KÉP

  ppt 20p 71 15

  Mỗi phần tử liên kết với phần tử đứng trước và sau nó trong danh sách. Cấu trúc dữ liệu 1 nút typedef struct tagDnode { Data Info; struct tagDnode *pPre; struct tagDnode *pNext; }DNode; Cấu trúc List kép Typedef struct tagDList { DNode *pHead; DNode *pTail; }DList;

 5. CẤU TRÚC DỮ LIỆU VÀ GIẢI THUẬT - CHƯƠNG 6: CÂY VÀ CÂY NHỊ PHÂN

  ppt 14p 93 14

  Tham khảo bài thuyết trình 'cấu trúc dữ liệu và giải thuật - chương 6: cây và cây nhị phân', công nghệ thông tin, kỹ thuật lập trình phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 6. CẤU TRÚC DỮ LIỆU VÀ GIẢI THUẬT - CHƯƠNG 7: CÂY NHỊ PHÂN TÌM KIẾM

  ppt 19p 101 18

  Tham khảo bài thuyết trình 'cấu trúc dữ liệu và giải thuật - chương 7: cây nhị phân tìm kiếm', công nghệ thông tin, kỹ thuật lập trình phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 7. CẤU TRÚC DỮ LIỆU VÀ GIẢI THUẬT - CHƯƠNG 8: CÂY NHỊ PHÂN TÌM KIẾM CÂN BẰNG

  ppt 17p 52 9

  Cây nhị phân tìm kiếm cân bằng là cây mà tại mỗi nút của nó độ cao của cây con trái và của cây con phải chênh lệch không quá một . Chỉ số cân bằng = độ lệch giữa cây trái và cây phải của một nút Các giá trị hợp lệ : CSCB(p) = 0  Độ cao cây trái (p) = Độ cao cây phải (p) CSCB(p) = 1  Độ cao cây trái (p) Độ cao cây phải (p)

Đồng bộ tài khoản