Bộ bài giảng đại cương Hóa sinh học cực hay dành cho sinh viên chuyên hóa

Chia sẻ: Nguyễn Thị Bé | Ngày: | 13 tài liệu

0
979
lượt xem
29
download

Đây là 13 tài liệu chọn lọc bộ sưu tập này vui lòng chọn tài liệu bên dưới để xem và tải về

Đang xem tài liệu 1/13

Bộ bài giảng đại cương Hóa sinh học cực hay dành cho sinh viên chuyên hóa
Tóm tắt nội dung

  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Hóa sinh học là môn học nghiên cứu về thành phần hóa học của các tế bào cơ thể sống, cùng với các phản ứng và các quá trình mà chúng trải qua. Là cơ sở để sinh viên tiếp thu kiến thức các môn học chuyên ngành.

Lưu

Tài liệu trong BST: Bộ bài giảng đại cương Hóa sinh học cực hay dành cho sinh viên chuyên hóa

 1. Bài giảng đại cương hóa sinh học - Chương 1

  pdf 28p 127 23

  Định nghĩa Đối tượng và nhiệm vụ của Hóa Sinh Mối quan hệ tương hỗ giữa Hóa Sinh và các ngành khoa học khác Lược sử phát triển Hóa Sinh học .Định nghĩa “Hóa sinh học là môn học nghiên cứu về thành phần hóa học của các tế bào cơ thể sống, cùng với các phản ứng và các quá trình mà chúng trải qua” .Đối tượng và nhiệm vụ của Hóa Sinh 2.1/ Đối tượng của hóa sinh: Hóa sinh học được phân chia: HS động vật, HS thực vật, HS vi sinh vật và HS y học… tùy theo đối tượng nghiên...

 2. Bài giảng đại cương hóa sinh học - Chương 2

  pdf 42p 166 30

  Cấu tạo chung Phân loại Amino acide (Aa) Các Aa thường gặp Các Aa không thể thay thế Các Aa ít gặp Một số tính chất của Aa Các phản ứng hóa học của Aa

 3. Bài giảng đại cương hóa sinh học - Chương 3

  pdf 34p 285 88

  Định nghĩa Glucide (Carbohydrate): Hợp chất polyalcol có chứa một nhóm aldehyde hoặc cetone Phân bố rộng rãi trong tự nhiên Công thức cấu tạo chung: Cx(H2O)y .Đại cương Phân loại Glucide Monosaccharide: chỉ gồm 1 đơn vị aldehyde hay cetone Oligosaccharide: từ 2 -10 monosaccharide Polysaccharide: 10 monosaccharide .Đại cương Chức năng sinh học: Là nguồn năng lượng Giữ vai trò của các chất dự trữ Giữ vai trò khung, chức năng bảo vệ Chức năng đặc thù Tham gia vào thành phần của các chất có hoạt tính sinh học cao...

 4. Bài giảng đại cương hóa sinh học - Chương 4

  pdf 33p 162 56

  3. Chức năng sinh học của Lipid: Thành phần cấu trúc cơ bản của tế bào Cung cấp nhiều năng lượng Cung cấp các acid béo chưa no cần thiết cho các chức phận bình thường của cơ thể Dung môi của nhiều chất có hoạt tính sinh học Chức năng bảo vệ .KHÁI QUÁT CHUNG VỀ LIPIDE 4. • • • Phân loại: Lipid đơn giản Lipid phức tạp Tiền chất và các dẫn xuất của Lipid .ACIDE BÉO 1. Đặc điểm: Là các acid monocarboxylic mạch thẳng, có số carbon chẵn (4 – 36C) Là sản phẩm thủy phân của lipid Acid béo...

 5. Bài giảng đại cương hóa sinh học - Chương 5

  pdf 20p 173 51

  .THÀNH PHẦN HÓA HỌC CỦA ACIDE NUCLEIC 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Đường pentose Base nitơ Phosphoric acid Sự tạo thành nucleoside Sự tạo thành nucleotide Sự tạo thành nucleic acid Một số nucleotide quan trọng không tham gia cấu tạo nucleic acid Các coenzyme nucleotide .Đường pentose D-ribose ( đường của RNA) 2-D-desoxyribose ( đường của DNA) Cấu trúc vòng furanose Cấu hình không gian β .Base nitơ Thành phần đặc trưng của các nucleotide Thuộc 2 loại hợp chất dị vòng: Các base pyrimidine: Thymine T, Cytosine C, Uracil U Các base purin: Adenine A, Guanine G....

 6. Bài giảng đại cương hóa sinh học - Chương 6

  pdf 22p 233 75

  .KHÁI QUÁT CHUNG VỀ VITAMIN MW bé, có hoạt tính sinh học Có ảnh hưởng lớn đối với sự trao đổi chất Không được tổng hợp ở động vật bậc cao .KHÁI QUÁT CHUNG VỀ VITAMIN Có cấu tạo hóa học rất khác nhau và được phân loại dựa vào độ hòa tan: Nhóm Vitamin hòa tan trong nước: B1, B2, B6, B12, C, folate, pantothenate, biotin. Nhóm Vitamin hòa tan trong chất béo: A, D, E, K

 7. Bài giảng đại cương hóa sinh học - Chương 7

  pdf 27p 239 73

  Định nghĩa Năng lượng hoạt hóa và trạng thái chuyển tiếp Sự thay đổi năng lượng tự do Cân bằng hóa học .DANH PHÁP VÀ PHÂN LOẠI ENZYME 2.1/ Danh pháp: Tên cơ chất + ase ( thông thường) Hệ thống danh pháp quốc tế: mỗi E được xác định bởi một mã số xếp loại gồm 4 số Số thứ nhất chỉ loại E Số thứ hai chỉ nhóm Số thứ ba chỉ phân nhóm Số thứ tư chỉ thứ tự của E đó trong nhóm

 8. Bài giảng đại cương hóa sinh học - Chương 8

  pdf 21p 312 99

  Chương 8: CÁC HỢP CHẤT CÓ NGUỒN GỐC THỨ CẤP Tannin Các acide hữu cơ Glycoside Alkaloid Terpen Cao su và nhựa kết .TANNIN 1. Các tannin có thể thủy phân được: .TANNIN 2. Tannin không thể thủy phân được: Bao gồm catechin và gallocatechin. Hai chất này khi phản ứng với gallic acide sẽ tạo catechingallate và gallocatechingallate .CÁC ACIDE HỮU CƠ 1. Citric acide 2. Malic acide 3. Oxalic acide 4. Tatric acide .GLYCOSIDE 1. S – glycoside 2. N – glycoside 3. C – glycoside 4. O - glycoside...

 9. Bài giảng đại cương hóa sinh học - Chương 9

  pdf 27p 197 62

  Hiện tượng cơ thể lấy một số chất từ môi trường kiến tạo nên sinh chất của mình và thải ra ngoài những chất cặn bã được gọi là sự trao đổi chất. Quá trình trao đổi chất bao gồm nhiều khâu chuyển hóa trung gian. Kết quả của quá trình trao đổi chất khiến cơ thể sinh vật tồn tại và phát triển.

 10. Bài giảng đại cương hóa sinh học - Chương 10

  pdf 23p 292 113

  .SỰ PHÂN GIẢI GLUCIDE Sự phân giải polysaccharide và disaccharide Sự oxy hóa monosaccharide: - Quá trình phân giải kỵ khí glucose - Quá trình phân giải hiếu khí glucose - Chu trình glyoxylate - Sự oxy hóa trực tiếp glucose .Sự phân giải polysaccharide và disaccharide 1. Sự thủy phân: quá trình phân giải có sự tham gia của nước và biến đổi thành các phân tử nhỏ hơn dưới tác dụng của nhiều loại enzyme tương ứng. α-amylase cắt lk α-D-glucosidic-1,4 có khả năng cắt khoảng giữa β-amylase cắt lk 1,4 nhưng cắt bắt đầu từ đầu không khử γ-amylase cắt lk...

 11. Bài giảng đại cương hóa sinh học - Chương 11

  pdf 19p 144 46

  Phân giải Glycerine Sự β - oxy hóa chất béo Sự α – oxy hóa Sự ω - oxy hóa Sự phân giải các acide béo chưa no Sự phân giải các acide béo có số carbon lẻ .Sự phân giải Glycerine ..Sự phân giải acid béo 1. Hoạt hóa acide béo: được thực hiện ở tế bào chất, nhờ hệ thống enzyme Acyl-CoA synthetase 2. Gắn Acyl-CoA vào carnitine để tạo thành acylcarnitine 3. Tạo Acyl-CoA trở lại 4. Quá trình β - oxy hóa acide béo...

 12. Bài giảng đại cương hóa sinh học - Chương 12

  pdf 20p 406 112

  Sự phân giải protein và aminoacide Sinh tổng hợp aminoacide Sinh tổng hợp protein .SỰ PHÂN GIẢI PROTEIN VÀ AMINOACIDE 1. Sự phân giải protein: Protein sau khi ăn và tiêu hóa giữ vững nồng độ Aa trong cơ thể không thay đổi. Các Aa này phần lớn được sử dụng để tổng hợp các protein và các polypeptide của cơ thể. Đồng thời các protein ở các tổ chức cơ thể không ngừng phân giải, do đó có sự chuyển hóa liên tục của Nitơ. Cân bằng đạm: .SỰ PHÂN GIẢI PROTEIN VÀ AMINOACIDE 2. Sự phân giải Aa: 2.1/ Sự khử amin...

 13. Bài giảng đại cương hóa sinh học - Chương 13

  pdf 4p 232 50

  Mối liên quan giữa sự trao đổi saccharide và lipide Mối liên quan giữa sự trao đổi saccharide và protein Mối liên quan giữa sự trao đổi protein và lipide .MỐI LIÊN QUAN GIỮA SỰ TRAO ĐỔI SACCHARIDE VÀ LIPIDE .MỐI LIÊN QUAN GIỮA SỰ TRAO ĐỔI SACCHARIDE VÀ PROTEIN .MỐI LIÊN QUAN GIỮA SỰ TRAO ĐỔI PROTEIN VÀ LIPIDE

Đồng bộ tài khoản