Bộ bài giảng Hệ thống thông tin UML - ĐH Công Nghiệp

Chia sẻ: Ffsfff Thng | Ngày: | 10 tài liệu

0
514
lượt xem
21
download

Đây là 10 tài liệu chọn lọc bộ sưu tập này vui lòng chọn tài liệu bên dưới để xem và tải về

Đang xem tài liệu 1/10

Bộ bài giảng Hệ thống thông tin UML - ĐH Công Nghiệp
Tóm tắt nội dung

  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng hệ thống thông tin UML được giảng viên trường đại học công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh biên soạn nhằm trang bị cho các bạn kiến thức cơ bản về hệ thống thông tin UML nhằm giúp các bạn hiểu sâu và nắm vững kiến thức môn học hơn.

Lưu

Tài liệu trong BST: Bộ bài giảng Hệ thống thông tin UML - ĐH Công Nghiệp

 1. Chương 1 : Giới thiệu UML

  pdf 25p 97 23

  Grammar: quy tắc kết nối các phần tử Biểu diễn ý niệm và vật lý của một hệ thống Dùng UML để tạo và đọc các mô hình nhưng không thể cho biết tạo mô hình....

 2. Chương 2 : Quy trình phát triển hệ thống

  pdf 40p 216 33

  Mô hình hoá là gì? Ba đặc điểm của lập trình hướng đối tượng (System development life cycle – SDLC) Bất kể dùng theo phương pháp gì thì chu kỳ phát triển hệ thống nói chung gồm 5 công đoạn

 3. Chương 3 : Tìm hiểu yêu cầu hệ thống và mô hình hệ thống

  pdf 49p 65 5

  Yêu cầu là khả năng (capabilities) và điều kiện (conditions) mà hệ thống cần phải tuân theo. RUP đề xuất nên quản lý yêu cầu (manage requirements) do: Khó xác định đầy đủ và ổn định hóa các yêu cầu ngay trong giai đoạn đầu tiên

 4. Chương 4 : Lược đồ Activity và vai trò của lược đồ

  pdf 30p 142 17

  UC mô tả chức năng của hệ thống, chỉ ra actor sử dụng hệ thống để làm gì. Có nhiều tình huống (scenario) xảy ra trong cùng 1 use case. Mỗi tình huống được mô tả bằng các dòng sự kiện (flow of events) nhưng do diễn đạt bằng text trong UC: khó xem

 5. Chương 5 :Mô hình hóa nghiệp vụ & lược đồ lớp ý niệm

  pdf 56p 180 37

  Receipt có vai trò đặc biệt trong quy tắc nghiệp vụ vì nó là bằng chứng cho phép trả lại các mặt hàng đã mua. Với lý do này thì nên đưa receipt vào mô hình. Tuy nhiên trong lần lặp lại đầu tiên này, ta không xét đến use case “Handle Returns” thì có thể bỏ qua receipt

 6. Chương 6 : Lược đồ tương tác

  pdf 34p 87 8

  Vai trò của lược đồ tương tác Hai dạng của lược đồ tương tác: tuần tự và cộng tác Các thành phần của lược đồ tương tác: Đối tượng ◦ Lifeline ◦ Message Lược đồ tương tác 2 bước mô tả chức năng của hệ thống, chỉ ra các actor có thể sử dụng hệ thống để làm gì, nhưng không chỉ ra hệ thống sẽ làm như thế nào.

 7. Chương 8 : Hiện thực hóa Use Case

  pdf 62p 155 17

  Thiết kế đối tượng makeNewSale Thiết kế đối tượng enterItem Thiết kế đối tượng endSale Thiết kế đối tượng makePayment Thiết kế đối tượng StartUp Hiện thực hóa UC có nghĩa là mô tả làm thế nào để 1 use case được hiện thực hóa trong mô hình thiết kế theo nghĩa là các đối tượng cộng tác nhau.

 8. Chương 10 : Lược đồ trạng thái

  pdf 20p 120 11

  Lược đồ tương tác dùng để mô hình tương tác giữa các đối tượng. Còn lược đồ trạng thái dùng để mô hình ảnh hưởng của các tương tác này đến trạng thái bên trong của một đối tượng. Lược đồ trạng thái được dùng để hành vi động của 1 đối tượng. ...

 9. Chương 11 : Lược đồ Component

  pdf 35p 100 11

  Lược đồ interaction và lược đồ design class - đã đủ chi tiết để cho quá trình phát mã ( generate code) Kết quả từ thiết kế ban đầu thường không đầy đủ, trong lúc lập trình và thử nghiệm, sẽ có nhiều thay đổi , có thể nhiều vấn đề được phát hiện và giải quyết sau đó....

 10. Chương 12 : Mô hình dữ liệu và mô hình đối tượng

  pdf 44p 80 8

  Mô hình Object được dùng cho hầu hết các thành phần của ứng dụng như class, attributes, operations, relationships, components, và các cấu trúc khác (ngoại trừ dữ liệu) liên quan đến tính hiệu quả của bộ nhớ Đối tượng gì được tạo trong bộ nhớ, chúng giao tiếp nhau như thế nào, mỗi đối...

Đồng bộ tài khoản