Bộ bài giảng Kinh tế quốc tế của Học viện tài chính cực bổ ích cho sinh viên kinh tế

Chia sẻ: Bui Tu | Ngày: | 6 tài liệu

0
429
lượt xem
17
download

Đây là 6 tài liệu chọn lọc bộ sưu tập này vui lòng chọn tài liệu bên dưới để xem và tải về

Đang xem tài liệu 1/6

Bộ bài giảng Kinh tế quốc tế của Học viện tài chính cực bổ ích cho sinh viên kinh tế
Tóm tắt nội dung

  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Kinh tế quốc tế là một bộ môn khoa học, một chuyên ngành của kinh tế học nghiên cứu sự phụ thuộc lẫn nhau về kinh tế giữa các quốc gia. Bộ bài giảng dưới đây đã hệ thống kiến thức về kinh tế quốc tế, giúp các bạn sinh viên kinh tế dễ dàng tìm hiểu và học tốt môn học này.

Lưu

Tài liệu trong BST: Bộ bài giảng Kinh tế quốc tế của Học viện tài chính cực bổ ích cho sinh viên kinh tế

 1. Kinh tế quốc tế (Học viện tài chính) - Chương 1

  ppt 16p 611 174

  Trao đổi các yếu tố sản xuất và tiêu dùng giữa các chủ thể trong - quan hệ kinh tế. Trên góc độ 1 quốc gia: - Quan hệ kinh tế đối nội : quan hệ kinh tế trong phạm vi toàn quốc gia hoặc vùng lãnh thổ

 2. Kinh tế quốc tế (Học viện tài chính) - Chương 2

  ppt 20p 319 86

  Nền kinh tế dân tộc (các quốc gia, các vùng lãnh thổ độc lập về kinh tế). Biểu hiện cụ thể là Chính phủ các nước, các công ty quốc gia, các công ty quốc tế, các tổ chức KTQT, ...

 3. Kinh tế quốc tế (Học viện tài chính) - Chương 3

  ppt 38p 427 176

  1.1. Khái niệm TMQT và các phương thức giao dịch a. Khái niệm - Khái niệm - Những điểm cần lưu ý: + Hoạt động TMQT diễn ra trên thị trường thế giới + Chủ thể tham gia: Chính phủ, các công ty quốc gia, các công ty quốc tế

 4. Kinh tế quốc tế (Học viện tài chính) - Chương 4

  ppt 23p 711 286

  Trao đổi quốc tế về vốn 2. Trao đổi quốc tế về khoa học công nghệ 3. Trao đổi quốc tế về sức lao động TRAO ĐỔI QUỐC TẾ VỀ VỐN 1.1. Khái niệm và nguyên nhân a. Khái niệm - Khái niệm Khái - Những vấn đề cần lưu ý: Nh + Bản chất: là hoạt động xuất khẩu tư bản

 5. Kinh tế quốc tế (Học viện tài chính) - Chương 5

  ppt 15p 816 272

  Vai trò và xu hướng phát triển thị trường thế giới (TTTG) 2. Những yếu tố quan trọng của TTTG có tác động đến hoạt động KTQT . Vai trò của thị trường thế giới a. Khái niệm - Khái niệm - Những vấn đề cần lưu ý:

 6. Kinh tế quốc tế (Học viện tài chính) - Chương 6

  ppt 18p 429 171

  Bài giảng bộ môn kinh tế quốc tế trường học viện tài chính dành cho sinh viên chuyên ngành tham khảo. LIÊN KẾT KINH TẾ QUỐC TẾ 1.1. Khái niệm và đặc điểm a. Khái niệm b. Đặc điểm - Là quá trình hoạt động tự giác của mỗi Là thành viên, là sự phát triển cao …

Đồng bộ tài khoản