Bộ đề cương Quản trị sự thay đổi trường Đại học Hoa Sen

Chia sẻ: Asdfcs Fsdfd | Ngày: | 8 tài liệu

0
619
lượt xem
21
download

Đây là 8 tài liệu chọn lọc bộ sưu tập này vui lòng chọn tài liệu bên dưới để xem và tải về

Đang xem tài liệu 1/8

Bộ đề cương Quản trị sự thay đổi trường Đại học Hoa Sen
Tóm tắt nội dung

  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quản trị sự thay đổi của trường Đại học Hoa Sen trình bày song ngữ Anh - Việt, mục tiêu cung cấp kiến thức đầy đủ về cơ sở lý thuyết của quản trị sự thay đổi.

Lưu
Môn học cung cấp cơ sở lý thuyết về sự thay đổi trong tổ chức. Với sự nhấn mạnh vào quá trình thay đổi chứ không phải kết quả của sự thay đổi, nội dung môn học sẽ giúp sinh viên có cách nhìn cân đối về sự thay đổi trong tổ chức. Bộ bài giảng đề cập đến các vấn đề về tính cấp thiết của sự thay đổi, lợi ích của sự thay đổi đối với tổ chức, và tác động của nó đến các cá nhân trong tổ chức và lý do tại sao các tổ chức lại tham gia vào các chương trình thay đổi.

Tài liệu trong BST: Bộ đề cương Quản trị sự thay đổi trường Đại học Hoa Sen

 1. Đề cương Quản trị sự thay đổi (Đại học Hoa Sen)

  ppt 22p 147 34

  Đề cập đến các vấn đề về tính cấp thiết của sự thay đổi, lợi ích của sự thay đổi đối với tổ chức, và tác động của nó đến các cá nhân trong tổ chức và lý do tại sao các tổ chức lại tham gia vào các chương trình.

 2. Đề cương quản trị sự thay đổi (ĐH Hoa Sen) - Chương 1

  ppt 31p 113 28

  Môn học cung cấp cơ sở lý thuyết về sự thay đổi trong tổ chức. Với sự nhấn mạnh vào quá trình thay đổi chứ không phải kết quả của sự thay đổi, nội dung môn học sẽ giúp sinh viên có cách nhìn cân đối về sự thay đổi trong tổ chức.

 3. Đề cương quản trị sự thay đổi (ĐH Hoa Sen) - Chương 2

  ppt 19p 97 33

  Môn học đề cập đến các vấn đề về tính cấp thiết của sự thay đổi, lợi ích của sự thay đổi đối với tổ chức, và tác động của nó đến các cá nhân trong tổ chức và lý do tại sao các tổ chức lại tham gia vào các chương trình thay đổi.

 4. Đề cương quản trị sự thay đổi (ĐH Hoa Sen) - Chương 3

  ppt 42p 89 30

  Phân biệt giữa các loại hình thay đổi và xác định các phản hồi phù hợp. Chuẩn bị một phân tích về môi trường hiện tại và tương lai của ngành nghề trong đó tổ chức của bạn đang hoạt động. Đánh giá những gì cần phải thay đổi nếu tổ chức của bạn muốn cạnh tranh trong môi trường mới này.

 5. Đề cương quản trị sự thay đổi (ĐH Hoa Sen) - Chương 4

  ppt 34p 65 16

  Tạo ra những chiến lược thay đổi khả dĩ và đề xuất phương án hay nhất. Mô tả tầm quan trọng của cách thức đạt được sự chấp thuận trong giai đoạn cuối của chương trình triển khai thực hiện. Phát triển các cách thức để kêu gọi người khác tham gia và đạt được sự đồng thuận để thay đổi.

 6. Đề cương quản trị sự thay đổi (ĐH Hoa Sen) - Chương 5

  ppt 44p 91 26

  Đánh giá những rào cản thay đổi từ thái độ của các cá nhân. Thiết kế chiến lược để tăng cường các tác lực thay đổi và vượt qua những rào cản thay đổi.

 7. Đề cương quản trị sự thay đổi (ĐH Hoa Sen) - Chương 6

  ppt 32p 79 20

  Đánh giá những rào cản thay đổi từ thái độ của các cá nhân. Thiết kế chiến lược để tăng cường các tác lực thay đổi và vượt qua những rào cản thay đổi.

 8. Đề cương quản trị sự thay đổi (ĐH Hoa Sen) - Chương 7

  ppt 30p 81 17

  Phân tích các đặc điểm của văn hóa tổ chức hiện tại của bạn. Xác định các đặc điểm then chốt của một văn hóa tổ chức mong muốn trong tương lai.

Đồng bộ tài khoản