intTypePromotion=1
ADSENSE

Bộ luật về chế độ bồi dưỡng

Chia sẻ: Nguyễn Thùy Mơ | Ngày: | 15 tài liệu

910
lượt xem
150
download

Đây là 15 tài liệu chọn lọc bộ sưu tập này vui lòng chọn tài liệu bên dưới để xem và tải về

Đang xem tài liệu 1/15

Bộ luật về chế độ bồi dưỡng
Tóm tắt nội dung

  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Văn bản các quyết định qui định về thực hiện chế độ bồi dưỡng đối với các cán bộ công nhân viên chức, người lao động làm việc trong môi trường có yếu tố nguy hiểm độc hại ở các cơ quan doanh nghiệp và cơ sở sư dụng lao động hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam

Lưu

Tài liệu trong BST: Bộ luật về chế độ bồi dưỡng

 1. Quyết định 149/2008/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

  pdf 2p 123 3

  Quyết định 149/2008/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về chế độ bồi dưỡng đi biển đối với thanh tra viên, cộng tác viên thanh tra nông nghiệp và phát triển nông thôn, cán bộ, thuyền viên và người làm việc trên tàu kiểm ngư

 2. Thông tư liên tịch 30/2000/TTLT-BLĐTBXH-BTC của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội và Bộ Tài chính

  doc 2p 94 1

  Thông tư liên tịch 30/2000/TTLT-BLĐTBXH-BTC của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội và Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chế độ bồi dưỡng khi đi biển đối với công nhân, viên chức các đơn vị sự nghiệp của ngành Thuỷ sản, Khí tượng thuỷ văn

 3. Quyết định 76/2001/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

  doc 1p 69 1

  Quyết định 76/2001/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về chế độ bồi dưỡng đối với chấp hành viên thi hành án dân sự

 4. Quyết định về việc ban hành tạm thời bảng hệ số điều chỉnh đơn giá dự toán phân tích thí nghiệm do bổ sung chế độ bồì dưỡng bằng hiện vật

  doc 6p 102 6

  Quyết định về việc ban hành tạm thời bảng hệ số điều chỉnh đơn giá dự toán phân tích thí nghiệm do bổ sung chế độ bồì dưỡng bằng hiện vật

 5. Quyết định 215/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

  doc 2p 68 1

  Quyết định 215/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định chế độ bồi dưỡng đối với lực lượng phòng, chống tội phạm ma tuý thuộc Bộ Quốc phòng

 6. Thông tư 26/2006/TT-BVHTT của Bộ Văn hoá-Thông tin

  doc 4p 605 42

  Thông tư 26/2006/TT-BVHTT của Bộ Văn hoá-Thông tin về việc hướng dẫn chế độ phụ cấp độc hại, nguy hiểm và bồi dưỡng bằng hiện vật đối với cán bộ, công chức, viên chức ngành văn hóa - thông tin

 7. Thông tư liên tịch 44/2006/TTLT-BQP-BTC của Bộ Quốc phòng và Bộ Tài chính

  doc 2p 107 4

  Thông tư liên tịch 44/2006/TTLT-BQP-BTC của Bộ Quốc phòng và Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định số 215/2005/QĐ-TTg ngày 31/8/2005 của Thủ tướng Chính phủ quy định chế độ bồi dưỡng đối với lực lượng phòng, chống tội phạm ma tuý thuộc Bộ Quốc phòng

 8. Quyết định 180/2006/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

  doc 2p 241 13

  Quyết định 180/2006/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề và bồi dưỡng đối với lao động biểu diễn nghệ thuật ngành Văn hoá - Thông tin

 9. Quyết định số 241/2006/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ quy định

  doc 2p 236 10

  Quyết định số 241/2006/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ quy định về chế độ bồi dưỡng phiên toà

 10. Quyết định 73/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

  doc 2p 91 3

  Quyết định 73/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện chế độ bồi dưỡng đối với những người trực tiếp tham gia cưỡng chế thi hành án dân sự

 11. Quyết định 41/2008/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

  doc 2p 126 2

  Quyết định 41/2008/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định chế độ bồi dưỡng đối với lực lượng chuyên trách đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy

 12. Công văn 1774/LĐTBXH-ATLĐ của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

  pdf 2p 139 9

  Công văn 1774/LĐTBXH-ATLĐ của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc thỏa thuận áp dụng chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật

 13. Nghị quyết số 27/2012/NQ-HĐND

  pdf 2p 60 3

  NGHỊ QUYẾT QUY ĐỊNH MỨC CHI CHẾ ĐỘ BỒI DƯỠNG ĐỐI VỚI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC LÀM CÔNG TÁC TIẾP CÔNG DÂN, XỬ LÝ ĐƠN THƯ KHIẾU NẠI, TỐ CÁO, KIẾN NGHỊ, PHẢN ÁNH CỦA TỈNH BẮC KẠN HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN KHOÁ VIII, KỲ HỌP THỨ 5

ADSENSE

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2