intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2024 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Bộ tài liệu hay nhất về tự do hóa thị trường chứng khóan Việt Nam hiện nay

Chia sẻ: Ton Huong | Ngày: | 6 tài liệu

1.251
lượt xem
259
download

Đây là 6 tài liệu chọn lọc bộ sưu tập này vui lòng chọn tài liệu bên dưới để xem và tải về

Đang xem tài liệu 1/6

Bộ tài liệu hay nhất về tự do hóa thị trường chứng khóan Việt Nam hiện nay
Tóm tắt nội dung

  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Căn cứ Điều khoản tham chiếu và trên cơ sở trao đổi với chuyên gia của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (“UBCKNN”), mục tiêu của Báo cáo là đánh giá những thách thức mà UBCKNN và các công ty chứng khoán trong nước phải đối mặt trong quá trình tự do hóa thị...

Lưu

Tài liệu trong BST: Bộ tài liệu hay nhất về tự do hóa thị trường chứng khóan Việt Nam hiện nay

  1. TỰ DO HÓA TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM - CÁC VẤN ĐỀ CHỦ YẾU ĐỐI VỚI CƠ QUAN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ CHỨNG KHOÁN VÀ CÁC CÔNG TY CHỨNG KHOÁN TRONG NƯỚC - Phần 9

    pdf 7p 246 52

    Căn cứ Điều khoản tham chiếu và trên cơ sở trao đổi với chuyên gia của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (“UBCKNN”), mục tiêu của Báo cáo là đánh giá những thách thức mà UBCKNN và các công ty chứng khoán trong nước phải đối mặt trong quá trình tự do hóa thị trường chứng khoán hậu gia nhập WTO của Việt Nam, từ đó đưa ra những khuyến nghị về thay đổi chính sách và đề xuất hành động...

ADSENSE

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2