intTypePromotion=3

Bộ Tiêu chuẩn Việt Nam 6259:2003

Chia sẻ: Nguyen Lan | Ngày: | 9 tài liệu

0
3.403
lượt xem
414
download

Đây là 9 tài liệu chọn lọc bộ sưu tập này vui lòng chọn tài liệu bên dưới để xem và tải về

Đang xem tài liệu 1/9

Bộ Tiêu chuẩn Việt Nam 6259:2003
Tóm tắt nội dung

  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo Tiêu chuẩn Việt Nam 6259 về Qui phạm phân cấp và đóng tàu biển vỏ thép Tài liệu tham khảo Tiêu chuẩn Việt Nam 6259 về Qui phạm phân cấp và đóng tàu biển vỏ thép Tài liệu hướng dẫn giám sát đóng mới tàu biển được xây dựng trên cơ sở các qui định của Qui phạm phân cấp và đóng tàu biển vỏ thép - TCVN từ 6259-1 đến 6259-12 : 2003, Hướng dẫn áp dụng qui phạm tàu biển 2003, các Qui phạm liên quan công ước Quốc tế, các tiêu chuẩn đóng tàu hiện hành, Qui trình kiểm tra đóng mới, hoán cải hoặc phục hồi tàu biển (QTC09-02), Sổ tay chất lượng của Cục Đăng kiểm Việt Nam và nhiệm vụ chức năng của các đơn vị và các qui định khác liên quan đến công tác quản lý về giám sát kỹ thuật của Cục Đăng kiểm Việt Nam (từ sau đây gọi là “qui định hiện hành”).

Lưu

Tài liệu trong BST: Bộ Tiêu chuẩn Việt Nam 6259:2003

 1. Tiêu chuẩn Việt Nam 6259 - 6 : 2003

  pdf 197p 227 71

  Tài liệu tham khảo Tiêu chuẩn Việt Nam 6259 về Qui phạm phân cấp và đóng tàu biển vỏ thép

 2. Tiêu chuẩn Việt Nam 6259 -8 : 2003

  pdf 145p 200 41

  Tài liệu tham khảo Tiêu chuẩn Việt Nam 6259 -8 : 2003 về Qui phạm phân cấp và đóng tàu biển vỏ thép

 3. Tiêu chuẩn Việt Nam 6259 phần 8

  pdf 146p 142 30

  Tài liệu tham khảo Tiêu chuẩn Việt Nam 6259 về Qui phạm phân cấp và đóng tàu biển vỏ thép

 4. Tiêu chuẩn Việt Nam 6259-8F:2003

  pdf 122p 146 37

  Tiêu chuẩn Việt Nam 6259 về qui phạm phân cấp và đóng tàu biển vỏ thép. Tài liệu hướng dẫn giám sát đóng mới tàu biển được xây dựng trên cơ sở các qui định của Qui phạm phân cấp và đóng tàu biển vỏ thép - TCVN từ 6259-1 đến 6259-12 : 2003, hướng dẫn áp dụng qui phạm tàu biển 2003.

 5. Tiêu chuẩn Việt Nam 6259

  pdf 100p 212 67

  Tài liệu tham khảo Tiêu chuẩn Việt Nam 6259 về Qui phạm phân cấp và đóng tàu biển vỏ thép Tài liệu tham khảo Tiêu chuẩn Việt Nam 6259 về Qui phạm phân cấp và đóng tàu biển vỏ thép Tài liệu hướng dẫn giám sát đóng mới tàu biển được xây dựng trên cơ sở các qui định của Qui phạm phân cấp và đóng tàu biển vỏ thép - TCVN từ 6259-1 đến 6259-12 : 2003, Hướng dẫn áp dụng qui phạm tàu biển 2003, các Qui phạm liên quan công ước Quốc tế, các tiêu chuẩn đóng...

 6. Tiêu chuẩn Việt Nam tcvn 6259

  pdf 123p 357 76

  Tài liệu tham khảo Tiêu chuẩn Việt Nam tcvn 6259 -1A : 2003 Qui phạm phân cấp và đóng tàu biển vỏ thép

 7. Tiêu chuẩn Việt Nam 6259 phần 11

  pdf 134p 144 15

  Tài liệu tham khảo Tiêu chuẩn Việt Nam 6259 về Qui phạm phân cấp và đóng tàu biển vỏ thép

 8. KHÁI QUÁT VỀ HỆ THỐNG TIÊU CHUẨN VIỆT NAM (TCVN)

  pdf 5p 471 174

  1. Giới thiệu Hệ thống TCVN – TCVN INTRODUCTION Theo Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật (có Hiệu lực từ 1/1/2007) hệ thống Tiêu chuẩn Việt Nam gồm: Tiêu chuẩn quốc gia, ký hiệu là TCVN Tiêu chuẩn cơ sở, ký hiệu là TCCS Hệ thống Tiêu chuẩn Việt Nam hiện hành khoảng 5000 TCVN. Các TCVN hiện hành được phân loại theo những lĩnh vực/chủ đề của Khung phân loại TCVN (hoàn toàn phù hợp với Khung phân loại Tiêu chuẩn Quốc tế - ICS). Pursuant to Law of Standards and technical standard (effective from 1/1/2007),...

ANTS

 

Đồng bộ tài khoản