intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Bộ Tiêu chuẩn Việt Nam 6259:2003

Chia sẻ: Nguyen Lan | Ngày: | 9 tài liệu

3.757
lượt xem
414
download

Đây là 9 tài liệu chọn lọc bộ sưu tập này vui lòng chọn tài liệu bên dưới để xem và tải về

Đang xem tài liệu 1/9

Bộ Tiêu chuẩn Việt Nam 6259:2003
Tóm tắt nội dung

  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo Tiêu chuẩn Việt Nam 6259 về Qui phạm phân cấp và đóng tàu biển vỏ thép Tài liệu tham khảo Tiêu chuẩn Việt Nam 6259 về Qui phạm phân cấp và đóng tàu biển vỏ thép Tài liệu hướng dẫn giám sát đóng mới tàu biển được xây dựng trên cơ sở các qui định của Qui phạm phân cấp và đóng tàu biển vỏ thép - TCVN từ 6259-1 đến 6259-12 : 2003, Hướng dẫn áp dụng qui phạm tàu biển 2003, các Qui phạm liên quan công ước Quốc tế, các tiêu chuẩn đóng tàu hiện hành, Qui trình kiểm tra đóng mới, hoán cải hoặc phục hồi tàu biển (QTC09-02), Sổ tay chất lượng của Cục Đăng kiểm Việt Nam và nhiệm vụ chức năng của các đơn vị và các qui định khác liên quan đến công tác quản lý về giám sát kỹ thuật của Cục Đăng kiểm Việt Nam (từ sau đây gọi là “qui định hiện hành”).

Lưu

Tài liệu trong BST: Bộ Tiêu chuẩn Việt Nam 6259:2003

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2