intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Bộ văn bản luật về điều lệ hợp tác du lịch

Chia sẻ: Mua Lan | Ngày: | 11 tài liệu

1.105
lượt xem
154
download

Đây là 11 tài liệu chọn lọc bộ sưu tập này vui lòng chọn tài liệu bên dưới để xem và tải về

Đang xem tài liệu 1/11

Bộ văn bản luật về điều lệ hợp tác du lịch
Tóm tắt nội dung

  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bên cạnh đó, hai bên cũng sẽ xây dựng cơ chế ưu đãi dịch vụ cho đối tác như: Tạo điều kiện cho các hãng hàng không mở thêm các đường bay đến các thị trường tiềm năng trong và ngoài nước; tăng tần suất chuyến bay; khuyến khích các hãng hàng không Việt Nam chiếu phim ngắn giới thiệu điểm đến du lịch Việt Nam trên các chuyến bay; quảng bá biểu tượng của các hãng hàng không Việt Nam trên các ấn phẩm xúc tiến du lịch…

Lưu

Tài liệu trong BST: Bộ văn bản luật về điều lệ hợp tác du lịch

 1. Nghị quyết số 18/NQ-CP

  pdf 1p 73 2

  NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC KÝ KẾT HIỆP ĐỊNH GIỮA CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VÀ CHÍNH PHỦ VƯƠNG QUỐC MA-RỐC VỀ HỢP TÁC DU LỊCH CHÍNH PHỦ

 2. Quyết định Số: 2436/QĐ-TTg

  pdf 1p 92 1

  QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT HIỆP ĐỊNH GIỮA CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VÀ CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HOÀ NAM PHI VỀ HỢP TÁC TRONG LĨNH VỰC DU LỊCH DO THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ BAN HÀNH.

 3. Quyết Định Số: 1042/QĐ-TTg

  pdf 2p 69 3

  QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT HIỆP ĐỊNH KHUNG VỀ HỢP TÁC KINH TẾ, VĂN HÓA, GIÁO DỤC, KHOA HỌC KỸ THUẬT, THỂ THAO VÀ DU LỊCH GIỮA CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VÀ CHÍNH PHỦ NHÀ NƯỚC PA-LE-XTIN THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

 4. Nghị định thư số 73/2005/LPQT

  pdf 3p 97 1

  Nghị định thư số 73/2005/LPQT về việc triển khai Hiệp định hợp tác trong lĩnh vực du lịch ký ngày 17/01/1996 giữa Chính phủ nước Cộng hoà xã hội chủ Nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hoà Pháp

 5. Quyết định số 173/2004/QĐ-TTg

  pdf 1p 53 3

  Quyết định số 173/2004/QĐ-TTg về việc phê duyệt Hiệp định hợp tác trong lĩnh vực du lịch giữa Chính phủ CHXHCN Việt Nam và Chính phủ Cộng hoà Thổ Nhĩ Kỳ do Thủ tướng Chính phủ ban hành

 6. Bản ghi nhớ số 76/2004/LPQT

  pdf 2p 113 7

  Bản ghi nhớ số 76/2004/LPQT về hợp tác du lịch giữa Tổng cục Du lịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Tổng cục Du lịch - Bộ Kinh tế và Giao thông nước Cộng hòa Hung-ga-ri

 7. Hiệp định số 89/2004/LPQT

  pdf 3p 105 2

  Hiệp định số 89/2004/LPQT về hợp tác trong lĩnh vực du lịch giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Cộng hòa xã hội chủ nghĩa dân chủ Sri Lanka

 8. Thông tư liên tịch số 06/2009/TTLT-BCA-BVHTTDL

  pdf 5p 170 6

  Thông tư liên tịch số 06/2009/TTLT-BCA-BVHTTDL hướng dẫn việc phối hợp công tác bảo vệ an ninh quốc gia và trật tự, an toàn xã hội trong hoạt động du lịch do Bộ Công an - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành

 9. Quyết định số 559/QĐ-TTg

  pdf 1p 126 5

  Quyết định số 559/QĐ-TTg về việc phê duyệt Hiệp định bổ sung về hợp tác du lịch cho Hiệp định khung về hợp tác giữa Chính phủ Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Bô-li-va Vê-nê-xu-ê-la do Thủ tướng Chính phủ ban hành

 10. Quyết định số 1861/QĐ-TTg

  pdf 1p 47 1

  QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT HIỆP ĐỊNH GIỮA CHÍNH PHỦ VIỆT NAM VÀ CHÍNH PHỦ MA-RỐC VỀ HỢP TÁC DU LỊCH THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

ADSENSE

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2