Các bài tập chọn lọc hay nhất để thực hành kế toán doanh nghiệp

Chia sẻ: Le Linh Lan | Ngày: | 9 tài liệu

0
835
lượt xem
44
download

Đây là 9 tài liệu chọn lọc bộ sưu tập này vui lòng chọn tài liệu bên dưới để xem và tải về

Đang xem tài liệu 1/9

Các bài tập chọn lọc hay nhất để thực hành kế toán doanh nghiệp
Tóm tắt nội dung

  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Kế toán doanh nghiệp là kế toán thu nhận, xử lý và cung cấp thông tin liên quan đến quá trình hoạt động của doanh nghiệp cho người quản lý và những đối tượng ngoài doanh nghiệp, giúp họ ra các quyết định phù hợp với mục tiêu mà họ quan tâm. Bộ sưu tập sẽ củng cố kiến thức cho cá bạn sinh viên qua các bài tập môn kế toán doanh nghiệp

Lưu

Tài liệu trong BST: Các bài tập chọn lọc hay nhất để thực hành kế toán doanh nghiệp

 1. 5 Bài tập ôn kế toán doanh nghiệp

  doc 7p 2310 961

  Bài 1: Cho tình hình tài sản đầu tháng 1/N của doanh nghiệp ABC như sau: đvt 1.000đ: 1. Tiền mặt: 260.000; 2. Tiền gửi ngân hàng: 420.000; 3. Phải thu khách hàng: 170.000; 4. Thành phẩm: 240.000; 5. Hàng gửi bán: 120.000; 6. Nguyên vật liệu: 310.000; 7. Ứng trước cho người bán: 270.000;...

 2. Bài tập về kế toán doanh nghiệp (chuyên ngành kinh tế - quản trị)

  doc 16p 644 211

  Định khoản các nghiệp vụ kinh tế phát sinh sau (ĐVT: VNĐ) 1. Thu hồi khoản phải thu bằng tiền mặt 2.000.000 2. Nhận giấy báo có của ngân hàng về khoản tiền khách hàng thanh toán nợ là 5.000.000 3. Nhận giấy báo nợ của ngân hàng về khoản tiền gửi được dùng để trả nợ vay ngắn hạn là 3.000.000 và thanh toán cho nhà nước là 1.000.000....

 3. Bài tập về Kế toán doanh nghiệp - Kế toán chi phí

  doc 13p 142 38

  Những điều kiện thương mại quốc tế ( International commercial terms INCOTERMS). Mục đích nghiên cứu Incoterms nhằm hiểu được trách nhiệm hàng hóa, trách nhiệm các chi phi, thuế, rủi ro thuộc bên nào để kế toán ghi sổ đúng, kịp thời. Kế toán ghi vào doanh thu bán hàng tại thời điểm hết trách nhiệm...

 4. Hệ thống các bài tập kế toán doanh nghiệp - Bài tập kế toán TSCĐ - Vật liệu - CCLĐ

  pdf 142p 172 81

  Mua ngoài 1 thiết bị quản lý sử dụng cho văn phòng Công ty, giá mua bao gồm cả thuế GTGT 5% là 315.000.000 đ đã trả bằng TGNH thuộc nguồn vốn kinh doanh. Chi phí vận chuyển bốc dỡ đã chi bằng tiền mặt gồm cả thuế GTGT 5% là 2.100.000 đ.

 5. Bài tâp kế toán vốn bằng tiền

  pdf 76p 132 43

  1. Kế toán vốn bằng tiền cần tuân thủ theo các quy định gì ? Trình bày đặc điểm hình thành, sự vận động, yêu cầu quản lý các loại vốn bằng tiền; 2. Nội dung và phương pháp kế toán các loại tiền mặt; tiền gửi ngân hàng và tiền đang chuyển....

 6. Bài tập kế toán doanh nghiệp: Chương 7 – Kế toán doanh thu, thu nhập khác, chi phí và xác định kết quả kinh doanh

  doc 16p 750 250

  Bài 7.1: Công ty bán lẻ hàng hóa tiêu dùng, thuộc đối tượng tính thuế GTGT 10% theo phương pháp khấu trừ, kế toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên, tính giá hàng xuất kho theo phương pháp bình quân gia quyền cuối kỳ. Trong kỳ có các tài liêu: Hàng tồn đầu kỳ: Tồn tại kho: 1.000 đơn vị (trị giá 10.000.000đ)...

Đồng bộ tài khoản