Các bài tập và đề thi hay dành cho sinh viên ôn tập môn kinh tế lượng

Chia sẻ: Le Linh Lan | Ngày: | 12 tài liệu

0
1.187
lượt xem
77
download

Đây là 12 tài liệu chọn lọc bộ sưu tập này vui lòng chọn tài liệu bên dưới để xem và tải về

Đang xem tài liệu 1/12

Các bài tập và đề thi hay dành cho sinh viên ôn tập môn kinh tế lượng
Tóm tắt nội dung

  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Hai mục đích chính của kinh tế lượng là: kiểm nghiệm lý thuyết kinh tế bằng cách xây dựng các mô hình kinh tế (mà có khả năng kiểm định được) và chạy (estimate) và kiểm tra các mô hình đó xem chúng đưa ra kết quả chấp nhận hay phủ quyết lý thuyết kinh tế.

Lưu

Tài liệu trong BST: Các bài tập và đề thi hay dành cho sinh viên ôn tập môn kinh tế lượng

 1. 16 Đề thi môn kinh tế lượng

  doc 13p 2230 1007

  Câu 1. Giả sử có số liệu thống kê về lãi suất ngân hàng và tổng vốn đầu tư trên địa bàn tỉnh A qua 5 năm liên tiếp như sau:...a. Hãy ước lượng mô hình hồi quy tuyến tính của tổng đầu tư theo lãi suất ngân hàng và nêu ý nghĩa của các hệ số hồi quy tìm được. b. Tính hệ số xác định mô hình và giải thích ý nghĩa...

 2. Bài tập nhóm Kinh tế lượng - ĐH Đà Nẵng

  doc 54p 1004 435

  Tổng hợp bài tập Kinh tế lượng hay gồm có: Công thức kinh tế lượng, các dạng bài tập kinh tế lượng theo chương có kèm đáp án chi tiết. Nhằm giúp các bạn có thêm tài liệu ôn tập, rèn kỹ năng giải bài tập tốt hơn.

 3. Bài tập Kinh tế lượng có đáp án - Đề bài 6

  pdf 14p 2763 1211

  1/ Hồi quy dạng mô hình Cobb- Doulgas ( tham khảo Bài giảng Kinh tế lượng- chương Hồi quy bội). 2/ Nêu ý nghĩa kinh tế các hệ số hồi quy riêng. 3/ Căn cứ vào bảng kết quả hồi quy, hãy cho biết ý nghĩa thống kê của các hệ số hồi quy và ý nghĩa của hệ số xác định R2.

 4. Bài tập kinh tế lượng sử dụng chương trình EVIEWS - Chương 2: Mô hình hồi quy đơn

  pdf 12p 3519 1034

  Bài tập 2.13 Cho Y là sản lượng, L là lượng lao động, và kết quả hồi quy mô hình như sau: ....a. Viết hàm hồi quy tổng thể, hồi quy mẫu; dấu các ước lượng hệ số có phù hợp với lý thuyết kinh tế không? b. Hệ số chặn của mô hình có ý nghĩa thống kê không? Nếu mức ý nghĩa còn 1% thì kết luận thế nào? ....

 5. Đề thi giữa kỳ môn kinh tế lượng - HK4/2006

  pdf 4p 424 233

  Phần 1 (7đ): Anh/Chị hãy trả lời Đúng (Đ) hoặc Sai (S) cho các câu sau đây và giải thích một cách ngắn gọn lý do tại sao anh/chị chọn câu trả lời Đ hoặc S đó. 1. Biến được giải thích yn có thể được viết dưới 2 dạng: yn = α + β xn + en; y = α + βx + e n ...

 6. Tuyển tập đề thi môn Kinh tế lượng - Đề 7

  pdf 16p 1065 744

  1) Khi gi bn của mặt hng A tăng 1% thì lượng hng bn được trung bình giảm 0,4868 tấn/thng. 2) Ký hiệu α2 l hệ số hồi quy của biến lnX trong hm hồi quy tổng thể, ta cần kiểm định giả thiết H0: α2 = 0; H1: α2 ≠ 0; Vì ⎜t ⎜ = 8,16 2,306 nn ta bc bỏ giả thiết H0. Tức bin lnX sự cĩ ảnh hưởng đến Y.

 7. Tuyển tập 12 bài tập Kinh tế lượng

  pdf 16p 1075 490

  Bài 1: Cho kết quả hồi quy sau: 1/ Viết hàm hồi quy mẫu. Giải thích ý nghĩa kết quả ước lượng các hệ số góc của mô hình. 2/ Biến độc lập nào thực sự giải thích cho sự biến động của cầu tiền.

 8. Bài tập môn học Kinh tế lượng - Lớp 07QK2

  doc 11p 860 446

  Câu 1:Trong các mô hình sau mô hình không phải là mô hình hồi quy tuyến tính với tham số là: 4. yi = β1 + β2X2i + log(β3)X3i+ …+ βkXki + ui ; 5. log(yi)=β1 + β2X2i + β3 2 X3i +…+ ui ;8. log(yi)= β1 + β 2 X2i + β3 ( X3i)2 +…+ ui 1 ;9. yi = β1 + β2X2i + X + …+ βkXki + ui β 3 3i ;10.yi = β1 + β2X2i +( β3X3i)2+ …+ βkXki + ui

 9. Đề thi môn học Kinh tế lượng - Đề 1 - ĐH Hùng Vương

  doc 8p 309 108

  Câu 1: Dữ liệu về tiêu dùng thịt gà với các biến được định nghĩa như sau: Y = lượng thịt gà tiêu thụ bình quân đầu người (pound) X2 = thu nhập khả dụng bình quân đầu người (USD) X3= giá bán lẻ của thịt gà (cent/pound)

 10. Ôn tập kinh tế lượng có hướng dẫn

  doc 23p 1387 755

  Tài liệu tham khảo về Ôn tập kinh tế lượng, có hướng dẫn: Phương pháp ước lượng bình phương cực tiểu LS, là chọn các tham số ước lượng... sao cho làm cực đại độ phù hợp R2. Hơn nữa, điều đó đòi hỏi điều kiện rằng : TSS = ∑n ( y n − y ) 2 là bất biến với mọi sự lựa chọn tham số ước lượng...

Đồng bộ tài khoản