intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Các báo cáo khoa học về kế toán - kiểm toán

Chia sẻ: Haiduong_1 Haiduong_1 | Ngày: | 9 tài liệu

14.621
lượt xem
362
download

Đây là 9 tài liệu chọn lọc bộ sưu tập này vui lòng chọn tài liệu bên dưới để xem và tải về

Đang xem tài liệu 1/9

Các báo cáo khoa học về kế toán - kiểm toán
Tóm tắt nội dung

  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chế độ kế toán doanh nghiệp là một bộ phận cấu thành quan trọng của hệ thống kế toán Việt Nam. Việc vận dụng đúng chế độ kế toán là một vấn đề rất quan trọng công tác kế toán của một doanh nghiệp nhằm đảm bảo chức năng thông tin và kiểm soát của kế toán, đối với cả doanh nghiệp và các cơ quan quản lý nhà nước.

Lưu

Tài liệu trong BST: Các báo cáo khoa học về kế toán - kiểm toán

 1. Báo cáo nghiên cứu khoa học: " NGHIÊN CỨU TÌNH HÌNH VẬN DỤNG CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN CỦA CÁC DOANH NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ"

  pdf 11p 220 51

  Chế độ kế toán doanh nghiệp là một bộ phận cấu thành quan trọng của hệ thống kế toán Việt Nam. Việc vận dụng đúng chế độ kế toán là một vấn đề rất quan trọng công tác kế toán của một doanh nghiệp nhằm đảm bảo chức năng thông tin và kiểm soát của kế toán, đối với cả doanh nghiệp và các cơ quan quản lý nhà nước.

 2. Báo cáo nghiên cứu khoa học: " KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CHI PHÍ Ở CÁC CÔNG TY CÀ PHÊ NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐẮK LẮK"

  pdf 12p 211 52

  Tổ chức tốt kế toán quản trị, đặc biệt là kế toán quản trị chi phí là điều kiện cần thiết để thúc đẩy tốt hơn công tác quản lý, nó còn làm cơ sở cho kiểm soát, sử dụng chi phí của đơn vị một cách có hiệu quả. Kế toán quản trị chi phí là một trong những nội dung cơ bản trong kế toán quản trị, đóng vai trò quan trọng trong công tác quản lý tài chính cũng như sử dụng nguồn lực ở các đơn vị. ...

 3. Báo cáo nghiên cứu khoa học: "ĐỔI MỚI CÔNG TÁC ĐÀO TẠO KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN TRONG ĐIỀU KIỆN HỘI NHẬP KINH TẾ THẾ GIỚI"

  pdf 4p 183 19

  Nền kinh tế Việt nam đã từng bước chuyển mình bằng việc thể chế hóa các định chế, hệ thống pháp lý tạo điều kiện cho mọi tổ chức sẵn sàng gia nhập và thách thức trong môi trường cạnh tranh, trong xu thế toàn cầu hóa và hội nhập kinh tế thế giới. Do vậy, đổi mới công tác tào đạo kế toán – kiểm toán trong các trường đại học, viện nghiên cứu là một việc làm cần thiết trong bối cảnh toàn cầu hóa hiện nay. Bài viết, sau khi điểm qua thực trạng đào tạo kế...

 4. BÁO CÁO "THỦ TỤC PHÂN TÍCH ÁP DỤNG TRONG KIỂM TOÁN BCTC DO CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ KẾ TOÁN AAC THỰC HIỆN "

  pdf 7p 228 45

  Trong xu thế hội nhập hiện nay các công ty kiểm toán đã và đang đứng trước những cơ hội cũng như thách thức lớn. Cơ hội học hỏi nâng cao trình độ, phương pháp, kỹ thuật kiểm toán đồng thời là những thách thức về khả năng cạnh tranh gay gắt để đứng vững trên thị trường kiểm toán. Trước những yêu cầu bức thiết đó việc nâng cao chất lượng và hiệu quả kiểm toán là hết sức cần thiết. Kỹ thuật phân tích là một trong những kỹ thuật kiểm toán có nhiều ưu điểm, đóng vai...

 5. BÁO CÁO " KIỂM TOÁN CHU TRÌNH BÁN HÀNG VÀ NỢ PHẢI THU "

  pdf 6p 268 48

  Tuyển tập Báo cáo Hội nghị Sinh viên Nghiên cứu Khoa học lần thứ 8 Đại học Đà Nẵng năm 2012 AUDITING THE SALES AND RECEIVABLES PROCESS SVTH: Phạm Nguyễn Anh Thư, Phan Thị Thu Thật Lớp 09A3, Khoa Hệ thống Thông tin Kinh tế, Trường CĐ Công nghệ Thông tin, ĐHĐN GVHD: ThS. Trần Thị Mỹ Châu Khoa Hệ thống Thông tin Kinh tế, Trường CĐ Công nghệ Thông tin, Đại học Đà Nẵng TÓM TẮT Kiểm toán chu trình bán hàng và nợ phải thu là công cụ kiểm tra, kiểm soát tình hình kinh doanh của doanh nghiệp. Nó xác minh rõ...

 6. Xây dựng tri trình phương thực tổ chức thực hiện kiểm toán hoạt động đối với sự nghiệp có thu

  pdf 155p 164 29

  Xây dựng quy trình và phương thức tổ chức thực hiện kiểm toán hoạt động với các đơn vị sự nghiệp có thu ... chỉ thực hiện kiểm toán BCTC mà cần thực hiện KTHĐ, trong đó có hoạt động của các đơn vị SNCT; do vậy, cần có quy trình kiểm toán và định hớng các phơng thức tổ chức thực hiện kiểm toán đối với ... kiểm toán của nớc ngoài trong tổ chức quy trình KTHĐ áp dụng đối với các tổ chức công. - Đề xuất xây dựng quy trình KTHĐ đối với đơn vị SNCT,...

 7. Hoàn thiện quy trình xây dựng kế hoạch kiểm toán hàng năm của kiểm toán nhà nước

  pdf 64p 147 29

  Kiểm toán nội bộ (KTNB) trong các doanh nghiệp đang được nhiều nhà quản lý và các nhà nghiên cứu quan tâm với góc độ là công cụ hữu hiệu và cần thiết giúp các nhà quản lý đánh giá và kiểm soát hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp. Đặc biệt với các công ty tài chính (CTTC) là loại hình doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực tài chính – tín dụng, có nhiều rủi ro đặc thù về tài chính và hoạt động thì kiểm toán nội bộ càng phát huy vai trò quan trọng trong phát...

 8. Những ảnh hưởng của chuẩn mực kế toán Việt Nam đến kiểm toán báo cáo tài chính doanh nghiệp nhà nước và yêu cầu hoàn thiện nội dung quy trình kiểm toán báo cáo tài chính DNNN của kiểm toán nhà nước

  pdf 94p 210 32

  Kiểm toán Nhà nước Việt Nam được chính thức thành lập ngày 11 tháng 7 năm 1994 theo Nghị định 70/CP của Chính phủ Việt Nam với chức năng xác nhận tính đúng đắn, hợp lý của tài liệu, số liệu kế toán, báo cáo quyết toán của các cơ quan nhà nước, các đơn vị sự nghiệp, đơn vị kế toán nhà nước và các đoàn thể quần chúng. Chức danh Tổng Kiểm toán Nhà nước tương đương cấp Bộ trưởng, do Thủ tướng bổ nhiệm và Quốc hội phê chuẩn....

 9. Báo cáo : Cơ sở khoa học và thực tiễn nghiên cứu đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ trong kiểm toán báo cáo quyết toán ngân sách Bộ

  pdf 67p 189 45

  Hệ thống KSNB có mặt hầu hết các nhân tố quan trọng liên quan đến quá trình kiểm toán. Tổ chức quốc tế các cơ quan kiểm toán tối cao ( INTOSAI) đã ấn hành chuẩn mực thực hành thứ hai của Kiểm toán nhà nước là nghiên cứu và đánh giá độ tin cậy của hệ thống KSNB.

ADSENSE

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2