intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2024 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Các đơn yêu cầu đăng ký

Chia sẻ: Mua Lan | Ngày: | 15 tài liệu

2.634
lượt xem
609
download

Đây là 15 tài liệu chọn lọc bộ sưu tập này vui lòng chọn tài liệu bên dưới để xem và tải về

Đang xem tài liệu 1/15

Các đơn yêu cầu đăng ký
Tóm tắt nội dung

  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đơn yêu cầu đăng ký thay đổi nội dung thế chấp, bảo lãnh đã đăng ký. Việc ban hành mẫu đơn, mẫu tờ khai nhằm tạo sự thống nhất trong thực hiện hồ sơ thủ tục hành chính và tiện lợi cho người khai, người điền. Đạt được mục tiêu này thì việc ban hành mẫu đơn, mẫu tờ khai là cần thiết, tạo tiện lợi cho cá nhân, tổ chức khi hoàn thiện hồ sơ. Hầu hết các mẫu đơn, mẫu tờ khai được ban hành là cần thiết trong thực hiện thủ tục hành chính.

Lưu

Tài liệu trong BST: Các đơn yêu cầu đăng ký

 1. Biểu mẫu " Đơn yêu cầu đăng ký bảo lãnh"

  doc 4p 298 19

  Biểu mẫu " Đơn yêu cầu đăng ký bảo lãnh quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất"

 2. Mẫu số 06 BD: Đơn yêu cầu đăng ký văn bản thông báo về việc xử lý tài sản bảo đảm

  doc 3p 294 24

  Mẫu số 06 BD: Đơn yêu cầu đăng ký văn bản thông báo về việc xử lý tài sản bảo đảm. Việc ban hành mẫu đơn, mẫu tờ khai nhằm tạo sự thống nhất trong thực hiện hồ sơ thủ tục hành chính và tiện lợi cho người khai, người điền. Đạt được mục tiêu này thì việc ban hành mẫu đơn, mẫu tờ khai là cần thiết, tạo tiện lợi cho cá nhân, tổ chức khi hoàn thiện hồ sơ. Hầu hết các mẫu đơn, mẫu tờ khai được ban hành là cần thiết trong thực hiện thủ tục...

 3. Mẫu số 04: Đơn yêu cầu đăng ký thay đổi nội dung thế chấp đã đăng ký

  doc 4p 172 17

  Mẫu số 04: Đơn yêu cầu đăng ký thay đổi nội dung thế chấp đã đăng ký. Việc ban hành mẫu đơn, mẫu tờ khai nhằm tạo sự thống nhất trong thực hiện hồ sơ thủ tục hành chính và tiện lợi cho người khai, người điền. Đạt được mục tiêu này thì việc ban hành mẫu đơn, mẫu tờ khai là cần thiết, tạo tiện lợi cho cá nhân, tổ chức khi hoàn thiện hồ sơ. Hầu hết các mẫu đơn, mẫu tờ khai được ban hành là cần thiết trong thực hiện thủ tục hành chính....

 4. Mẫu số 02 BD: Đơn yêu cầu đăng ký thay đổi nội dung đã đăng ký

  doc 5p 308 30

  Mẫu số 02 BD: Đơn yêu cầu đăng ký thay đổi nội dung đã đăng ký. Việc ban hành mẫu đơn, mẫu tờ khai nhằm tạo sự thống nhất trong thực hiện hồ sơ thủ tục hành chính và tiện lợi cho người khai, người điền. Đạt được mục tiêu này thì việc ban hành mẫu đơn, mẫu tờ khai là cần thiết, tạo tiện lợi cho cá nhân, tổ chức khi hoàn thiện hồ sơ. Hầu hết các mẫu đơn, mẫu tờ khai được ban hành là cần thiết trong thực hiện thủ tục hành chính....

 5. Mẫu số 01 BD: Đơn yêu cầu đăng ký giao dịch bảo đảm

  doc 5p 710 50

  Mẫu số 01 BD: Đơn yêu cầu đăng ký giao dịch bảo đảm. Việc ban hành mẫu đơn, mẫu tờ khai nhằm tạo sự thống nhất trong thực hiện hồ sơ thủ tục hành chính và tiện lợi cho người khai, người điền. Đạt được mục tiêu này thì việc ban hành mẫu đơn, mẫu tờ khai là cần thiết, tạo tiện lợi cho cá nhân, tổ chức khi hoàn thiện hồ sơ. Hầu hết các mẫu đơn, mẫu tờ khai được ban hành là cần thiết trong thực hiện thủ tục hành chính....

 6. Đơn yêu cầu đăng ký thay đổi nội dung thế chấp, bảo lãnh đã đăng ký

  doc 3p 268 17

  Đơn yêu cầu đăng ký thay đổi nội dung thế chấp, bảo lãnh đã đăng ký. Việc ban hành mẫu đơn, mẫu tờ khai nhằm tạo sự thống nhất trong thực hiện hồ sơ thủ tục hành chính và tiện lợi cho người khai, người điền. Đạt được mục tiêu này thì việc ban hành mẫu đơn, mẫu tờ khai là cần thiết, tạo tiện lợi cho cá nhân, tổ chức khi hoàn thiện hồ sơ. Hầu hết các mẫu đơn, mẫu tờ khai được ban hành là cần thiết trong thực hiện thủ tục hành chính....

 7. Mẫu đơn yêu cầu đăng ký thay đổi nội dung hợp đồng đã đăng ký

  pdf 4p 238 16

  Tài liệu tham khảo mẫu đơn yêu cầu đăng ký thay đổi nội dung hợp đồng đã đăng ký

 8. Biểu mẫu " Đơn yêu cầu đăng ký văn bản thông báo"

  doc 4p 259 18

  Biểu mẫu " Đơn yêu cầu đăng ký văn bản thông báo về việc xử lý tài sản thế chấp, bảo lãnh"

 9. Biểu mẫu " Đơn yêu cầu đăng ký thế chấp"

  doc 4p 277 25

  Biểu mẫu " Đơn yêu cầu đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất"

 10. Biểu mẫu " Đơn yêu cầu đăng ký thay đổi nội dung thế chấp"

  doc 4p 238 13

  Mẫu số: 20/ĐĐ-ĐKTĐ, Biểu mẫu " Đơn yêu cầu đăng ký thay đổi nội dung thế chấp, bảo lãnh đã đăng ký"

 11. Mẫu đơn yêu cầu đăng ký việc cử giám hộ đương nhiên

  doc 2p 771 54

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ĐƠN YÊU CẦU ĐĂNG KÝ VIỆC CỬ GIÁM HỘ ĐƯƠNG NHIÊN Mẫu TP/HT-1999-Đ.1 Kính gửi: Ủy ban nhân

ADSENSE

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2