intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Các quy định xử lý chênh lệch tỷ giá hối đoái

Chia sẻ: Mua Lan | Ngày: | 10 tài liệu

1.027
lượt xem
201
download

Đây là 10 tài liệu chọn lọc bộ sưu tập này vui lòng chọn tài liệu bên dưới để xem và tải về

Đang xem tài liệu 1/10

Các quy định xử lý chênh lệch tỷ giá hối đoái
Tóm tắt nội dung

  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư này áp dụng cho doanh nghiệp được thành lập và hoạt động tại Việt Nam theo quy định của pháp luật. Thông tư không áp dụng đối với các tổ chức tín dụng được thành lập và hoạt động theo Luật các Tổ chức tín dụng. Đối với các doanh nghiệp được thành lập trên cơ sở các Hiệp định ký giữa Chính phủ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ các nước, nếu Hiệp định có các quy định về xử lý chênh lệch tỷ giá hối đoái khác với hướng dẫn tại Thông tư này thì thực hiện theo quy định của Hiệp định đó.

Lưu

Tài liệu trong BST: Các quy định xử lý chênh lệch tỷ giá hối đoái

 1. Công văn 4669/BGTVT-TC của Bộ Giao thông Vận tải

  doc 1p 110 4

  Công văn 4669/BGTVT-TC của Bộ Giao thông Vận tải về việc tham gia ý kiến vào dự thảo Thông tư hướng dẫn chênh lệch tỷ giá trong doanh nghiệp

 2. Quyết định số 16/1998/QĐ-NHNN7

  pdf 2p 69 6

  Quyết định số 16/1998/QĐ-NHNN7 về việc quy định nguyên tắc ấn định tỷ giá mua bán ngoại tệ kỳ hạn, hoán đổi của các tổ chức tín dụng được phép hoạt động giao dịch hối đoái kỳ hạn, hoán đổi do Thống Đốc Ngân Hàng Nhà Nước ban hành

 3. Quyết định số 64/1999/QĐ-NHNN7

  pdf 2p 114 11

  Quyết định số 64/1999/QĐ-NHNN7 về việc công bố tỷ giá hối đoái của đồng Việt Nam với các ngoại tệ do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành

 4. Quyết định về việc bổ sung quy định nguyên tắc ấn định tỷ giá mua bán ngoại tệ kỳ hạn, hoán đổi của các tổ chức tín dụng được phép hoạt động giao dịch hối đoái kỳ hạn, hoán đổi

  doc 2p 442 43

  Quyết định về việc bổ sung quy định nguyên tắc ấn định tỷ giá mua bán ngoại tệ kỳ hạn, hoán đổi của các tổ chức tín dụng được phép hoạt động giao dịch hối đoái kỳ hạn, hoán đổi

 5. Công văn 231/TCT/ĐTNN của Tổng cục Thuế

  pdf 1p 82 3

  Công văn 231/TCT/ĐTNN của Tổng cục Thuế về việc hạch toán,xác định chi phí do chênh lệch tỷ giá hối đoái

 6. Công văn 415/TCT-PCCS của Tổng cục Thuế

  pdf 1p 45 3

  Công văn 415/TCT-PCCS của Tổng cục Thuế về việc tỷ giá hối đoái

 7. Công văn 646/TCT-PCCS của Tổng cục Thuế

  pdf 1p 48 4

  Công văn 646/TCT-PCCS của Tổng cục Thuế về việc tỷ giá hối đoái

 8. Công văn 1023/TCT-PCCS của Tổng cục Thuế

  pdf 1p 128 25

  Công văn 1023/TCT-PCCS của Tổng cục Thuế về việc xử lý chênh lệch tỷ giá hối đoái

 9. Công văn 3133/TCT-CS của Tổng cục Thuế

  pdf 2p 199 27

  Công văn 3133/TCT-CS của Tổng cục Thuế về việc chính sách thuế đối với chênh lệch tỷ giá hối đoái

ADSENSE

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2