intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Các quyế định, thông tư về dự toán ngân sách nhà nước

Chia sẻ: Mua Lan | Ngày: | 10 tài liệu

1.062
lượt xem
83
download

Đây là 10 tài liệu chọn lọc bộ sưu tập này vui lòng chọn tài liệu bên dưới để xem và tải về

Đang xem tài liệu 1/10

Các quyế định, thông tư về dự toán ngân sách nhà nước
Tóm tắt nội dung

  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Để phục vụ cho công tác lập dự toán ngân sách hoạt động hàng năm, Nhà trường hướng dẫn các đơn vị lập dự toán kinh phí năm như sau: Đối tượng lập dự toán - Tất cả các đơn vị trực thuộc có sử dụng kinh phí của trường phục vụ cho các hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ của đơn vị; - Các tổ chức đoàn thể có sử dụng kinh phí hàng năm; - Các đơn vị sự nghiệp có thu (có dấu tròn, không dấu tròn) và các đơn vị sản xuất kinh doanh trực thuộc trường.

Lưu

Tài liệu trong BST: Các quyế định, thông tư về dự toán ngân sách nhà nước

 1. Chỉ thị 21/CT-UBND

  pdf 0p 207 13

  Chỉ thị 21/CT-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2010

 2. Quyết định số 248/1998/QĐ-TTg về một số chủ trương, biện pháp điều hành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 1999 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

  pdf 10p 80 5

  Quyết định số 248/1998/QĐ-TTg về một số chủ trương, biện pháp điều hành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 1999 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

 3. Thông tư số 190/1998/TT-BTC về việc hướng dẫn thi hành một số điểm về chủ trương, biện pháp điều hành dự toán ngân sách Nhà nước năm 1999 do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

  pdf 8p 70 2

  Thông tư số 190/1998/TT-BTC về việc hướng dẫn thi hành một số điểm về chủ trương, biện pháp điều hành dự toán ngân sách Nhà nước năm 1999 do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

 4. Thông tư 61/2002/TT-BTC về việc hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2003 do Bộ Tài chính ban hành

  pdf 25p 92 5

  Thông tư số 61/2002/TT-BTC về việc hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2003 do Bộ Tài chính ban hành

 5. Chỉ thị 18/2005/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ

  doc 11p 217 29

  Chỉ thị 18/2005/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2006

 6. Thông tư 127/2009/TT-BTC của Bộ Tài chính

  pdf 40p 594 75

  Thông tư 127/2009/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2010

 7. Công văn 188/BTP-KHTC của Bộ Tư pháp

  doc 2p 107 2

  Công văn 188/BTP-KHTC của Bộ Tư pháp về việc xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2010

 8. CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA NGÀNH CÔNG THƯƠNG THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT CỦA CHÍNH PHỦ VỀ NHỮNG GIẢI PHÁP CHỦ YẾU CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI VÀ DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2011

  pdf 18p 140 7

  CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA NGÀNH CÔNG THƯƠNG THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT CỦA CHÍNH PHỦ VỀ NHỮNG GIẢI PHÁP CHỦ YẾU CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI VÀ DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2011 (Ban hành kèm theo Quyết định số 0500/QĐ-BCT ngày 27 tháng 01 năm 2011)

ADSENSE

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2