intTypePromotion=1

CÁC QUYẾT ĐỊNH VỀ QUY HOẠCH HỆ THỐNG CỬA HÀNG XĂNG DẦU

Chia sẻ: Mua Lan | Ngày: | 13 tài liệu

0
1.125
lượt xem
209
download

Đây là 13 tài liệu chọn lọc bộ sưu tập này vui lòng chọn tài liệu bên dưới để xem và tải về

Đang xem tài liệu 1/13

CÁC QUYẾT ĐỊNH VỀ QUY HOẠCH HỆ THỐNG CỬA HÀNG XĂNG DẦU
Tóm tắt nội dung

  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bổ sung ba (03) cửa hàng xăng dầu trên tuyến Quốc lộ 1A, đoạn qua tỉnh Thanh Hóa vào Quy hoạch hệ thống cửa hàng xăng dầu dọc tuyến Quốc lộ 1 đến năm 2020, có xét đến năm 2025, cụ thể như sau: - Một (01) cửa hàng loại 3 tại Km 342+60, phía đông Quốc lộ 1 thuộc xã Quảng Lĩnh, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. - Một (01) cửa hàng loại 3 tại Km 354+650, phía tây Quốc lộ 1A thuộc xã Hải Lĩnh, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa. - Một (01) cửa hàng loại 3 tại Km 306+666, phía tây Quốc lộ 1A thuộc xã Đại Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa.

Lưu

Tài liệu trong BST: CÁC QUYẾT ĐỊNH VỀ QUY HOẠCH HỆ THỐNG CỬA HÀNG XĂNG DẦU

 1. Quyết định 3708/QĐ-BCT của Bộ Công Thương

  pdf 0p 99 7

  Quyết định 3708/QĐ-BCT của Bộ Công Thương phê duyệt "Quy hoạch hệ thống cửa hàng xăng dầu dọc tuyến đường Hồ Chí Minh giai đoạn II đến năm 2015, định hướng đến năm 2020"

 2. Quyết định số 5317/QĐ-BCT

  pdf 2p 37 2

  QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG “QUY HOẠCH HỆ THỐNG CỬA HÀNG XĂNG DẦU DỌC TUYẾN QUỐC LỘ 1 ĐẾN NĂM 2020, CÓ XÉT ĐẾN NĂM 2025” BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG

 3. Quyết định số 1665/QĐ-BCT

  pdf 34p 78 3

  QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH HỆ THỐNG CỬA HÀNG XĂNG DẦU DỌC TUYẾN QUỐC LỘ 1 ĐẾN NĂM 2020, CÓ XÉT ĐẾN NĂM 2025

 4. QUYẾT ĐỊNH Số: 6460/QĐ-BCT

  pdf 2p 49 2

  QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG “QUY HOẠCH HỆ THỐNG CỬA HÀNG XĂNG DẦU DỌC ĐƯỜNG HỒ CHÍ MINH GIAI ĐOẠN I ĐẾN NĂM 2015, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2025” BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG

 5. Quyết định Số: 0794/QĐ-BCT

  pdf 37p 86 7

  PHÊ DUYỆT “ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG QUY HOẠCH HỆ THỐNG CỬA HÀNG XĂNG DẦU DỌC ĐƯỜNG HỒ CHÍ MINH GIAI ĐOẠN 1 ĐẾN NĂM 2015, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2025” BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG

 6. Quyết định số 45/2008/QĐ-BCT

  pdf 9p 62 1

  Quyết định số 45/2008/QĐ-BCT về việc điều chỉnh, bổ sung “quy hoạch hệ thống cửa hàng xăng dầu dọc tuyến đường hồ chí minh giai đoạn I” do Bộ Công thương ban hành

ADSENSE

PHINX_IP=10.20.1.97
p_strKeyword=
p_intCateID1=12
p_intCateID2=209
p_strColumnWhere=collection_ishot
p_strValueWhere=1

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2