intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

CÁC QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM

Chia sẻ: Mua Lan | Ngày: | 17 tài liệu

1.232
lượt xem
234
download

Đây là 17 tài liệu chọn lọc bộ sưu tập này vui lòng chọn tài liệu bên dưới để xem và tải về

Đang xem tài liệu 1/17

CÁC QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM
Tóm tắt nội dung

  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mỗi người lập 03 bộ hồ sơ. Mỗi bộ hồ sơ gồm có những loại giấy tờ sau: Đơn xin thôi quốc tịch Việt Nam: Cho 1 cá nhân riêng lẻ. Cho toàn bộ gia đình. Bản khai tóm tắt lý lịch của người làm đơn (download). Bản sao Giấy khai sinh Việt Nam. Bản sao Hộ chiếu (Passport) hoặc Giấy thông hành (Travel Document) - chỉ cần sao những trang đầu gồm có số Hộ chiếu/ Giấy thông hành, ảnh, các thông số về cá nhân và chữ ký + dấu của cơ quan cấp (đối với những người đã có quốc tịch nước ngoài). Giấy đảm bảo sẽ cho nhập quốc tịch nước sở tại (BESLUT) hoặc giấy chứng nhận đã được vào quốc tịch nước sở tại do cơ quan có thẩm quyền (Sở Ngoại kiều, Sở Nhập cư, Bộ Tư pháp...) cấp (đối với những người đang xin nhập quốc tịch nước ngoài). Giấy xác nhận đã bồi hoàn chi phí đào tạo cho Nhà nước (đối với những người đã được đào tạo trung học chuyên nghiệp, đại học và sau đại học bằng kinh phí của Nhà nước, kể cả kinh phí do nước ngoài tài trợ). Những giấy tờ do cơ quan nước ngoài cấp phải được dịch ra tiếng Việt và được Cơ quan Đại diện hợp pháp hóa.

Lưu

Tài liệu trong BST: CÁC QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM

 1. Quyết định số 1738/QĐ-CTN

  pdf 3p 44 3

  Tham khảo tài liệu 'quyết định số 1738/qđ-ctn', văn bản luật, quyền dân sự phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 2. Quyết định số 1737/QĐ-CTN

  pdf 2p 46 3

  Tham khảo tài liệu 'quyết định số 1737/qđ-ctn', văn bản luật, quyền dân sự phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 3. Quyết định số 1736/QĐ-CTN

  pdf 1p 33 4

  Tham khảo tài liệu 'quyết định số 1736/qđ-ctn', văn bản luật, quyền dân sự phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 4. Quyết định số 1735/QĐ-CTN

  pdf 2p 46 3

  Tham khảo tài liệu 'quyết định số 1735/qđ-ctn', văn bản luật, quyền dân sự phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 5. Quyết định số 1734/QĐ-CTN

  pdf 2p 55 2

  Tham khảo tài liệu 'quyết định số 1734/qđ-ctn', văn bản luật, quyền dân sự phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 6. Quyết định số 1733/QĐ-CTN

  pdf 4p 45 2

  Tham khảo tài liệu 'quyết định số 1733/qđ-ctn', văn bản luật, quyền dân sự phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 7. Quyết định số 1669/QĐ-CTN

  pdf 2p 36 4

  Tham khảo tài liệu 'quyết định số 1669/qđ-ctn', văn bản luật, quyền dân sự phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 8. Quyết định số 1668/QĐ-CTN

  pdf 1p 46 4

  Tham khảo tài liệu 'quyết định số 1668/qđ-ctn', văn bản luật, quyền dân sự phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 9. Quyết định số 1667/QĐ-CTN

  pdf 2p 46 4

  Tham khảo tài liệu 'quyết định số 1667/qđ-ctn', văn bản luật, quyền dân sự phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 10. Quyết định số 1529/QĐ-CTN

  pdf 1p 44 5

  Tham khảo tài liệu 'quyết định số 1529/qđ-ctn', văn bản luật, quyền dân sự phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 11. Quyết định số 1528/QĐ-CTN

  pdf 2p 37 4

  Tham khảo tài liệu 'quyết định số 1528/qđ-ctn', văn bản luật, quyền dân sự phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 12. Quyết định số 693/QĐ-CTN

  pdf 3p 68 6

  CHỦ TỊCH NƯỚC -------Số: 693/QĐ-CTN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------Hà Nội, ngày 31 tháng 5 năm 2012 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CHO THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM CHỦ TỊCH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Căn cứ Điều 103 và Điều 106 của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khóa X, kỳ họp thứ 10; Căn cứ Luật Quốc tịch...

 13. Thông tư liên tịch số 08/1998/BTC-BTP-BNG

  pdf 2p 102 4

  Thông tư liên tịch số 08/1998/BTC-BTP-BNG về mức thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí giải quyết việc nhập, trở lại, thôi quốc tịch Việt Nam và cấp giấy chứng nhận có quốc tịch Việt Nam, giấy xác nhận mất quốc tịch Việt Nam do Bộ Tài chính - Bộ Tư pháp - Bộ Ngoại giao ban hành

 14. Quyết định số 1220/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam do Chủ tịch nước ban hành

  pdf 154p 123 5

  Tham khảo tài liệu 'quyết định số 1220/qđ-ctn về việc cho thôi quốc tịch việt nam do chủ tịch nước ban hành', văn bản luật, quyền dân sự phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 15. Quyết định số 1181/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam do Chủ tịch nước ban hành

  pdf 76p 117 5

  Tham khảo tài liệu 'quyết định số 1181/qđ-ctn về việc cho thôi quốc tịch việt nam do chủ tịch nước ban hành', văn bản luật, quyền dân sự phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 16. Quyết định số 1833/QĐ-CTN

  pdf 9p 47 3

  Tham khảo tài liệu 'quyết định số 1833/qđ-ctn', văn bản luật, quyền dân sự phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

ADSENSE

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2