intTypePromotion=1

CÁC THÔNG BÁO VỀ TỶ GIÁ HẠCH TOÁN NGOẠI TỆ

Chia sẻ: Mua Lan | Ngày: | 12 tài liệu

0
683
lượt xem
117
download

Đây là 12 tài liệu chọn lọc bộ sưu tập này vui lòng chọn tài liệu bên dưới để xem và tải về

Đang xem tài liệu 1/12

CÁC THÔNG BÁO VỀ TỶ GIÁ HẠCH TOÁN NGOẠI TỆ
Tóm tắt nội dung

  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tỷ giá hạch toán ngoại tệ được áp dụng trong các nghiệp vụ quy đổi, hạch toán, thu chi ngân sách Nhà nước, hạch toán sổ sách kế toán của Nhà nước. Tỷ giá hạch toán trên được áp dụng trong các nghiệp vụ như quy đổi và hạch toán thu, chi ngân sách Nhà nước bằng ngoại tệ kể cả các khoản thu hiện vật có gốc bằng ngoại tệ; quy đổi và hạch toán sổ sách kế toán của Kho bạc Nhà nước.

Lưu

Tài liệu trong BST: CÁC THÔNG BÁO VỀ TỶ GIÁ HẠCH TOÁN NGOẠI TỆ

 1. Thông báo số 01/TB-KBNN

  pdf 9p 101 10

  THÔNG BÁO TỶ GIÁ HẠCH TOÁN NGOẠI TỆ THÁNG 01 NĂM 2012

 2. Thông báo số 3164/TB-KBNN

  pdf 9p 48 4

  THÔNG BÁO TỶ GIÁ HẠCH TOÁN NGOẠI TỆ THÁNG 11 NĂM 2012

 3. Thông báo số 2494/TB-KBNN

  pdf 9p 70 2

  THÔNG BÁO TỶ GIÁ HẠCH TOÁN NGOẠI TỆ THÁNG 9 NĂM 2012 - Căn cứ Quyết định số 108/2009/QĐ-TTg ngày 26/8/2009 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Kho bạc Nhà nước trực thuộc Bộ Tài chính; - Căn cứ Thông tư số 128/2008/TT-BTC ngày 24/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thu và quản lý các khoản thu ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước, Kho bạc Nhà nước thông báo tỷ giá hạch toán kế toán và báo cáo thu chi ngoại tệ...

 4. Thông báo số 2124/TB-KBNN

  pdf 9p 29 2

  THÔNG BÁO TỶ GIÁ HẠCH TOÁN NGOẠI TỆ THÁNG 8 NĂM 2012

 5. Thông báo số 1769/TB-KBNN

  pdf 9p 34 2

  THÔNG BÁO TỶ GIÁ HẠCH TOÁN NGOẠI TỆ THÁNG 7 NĂM 2012

 6. Thông báo số 1528/TB-KBNN

  pdf 9p 40 1

  THÔNG BÁO TỶ GIÁ HẠCH TOÁN NGOẠI TỆ THÁNG 6 NĂM 2012

 7. Thông báo số 1197/TB-KBNN

  pdf 9p 41 5

  Tham khảo tài liệu 'thông báo số 1197/tb-kbnn', văn bản luật, tiền tệ - ngân hàng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 8. Thông tư số 1197/TB-KBNN

  pdf 9p 56 7

  THÔNG BÁO TỶ GIÁ HẠCH TOÁN NGOẠI TỆ THÁNG 5 NĂM 2012

 9. Thông báo số 967/TB-KBNN

  pdf 9p 76 6

  THÔNG BÁO TỶ GIÁ HẠCH TOÁN NGOẠI TỆ THÁNG 4 NĂM 2012

 10. Thông báo số 3414/TB-KBNN

  pdf 9p 41 2

  THÔNG BÁO TỶ GIÁ HẠCH TOÁN NGOẠI TỆ THÁNG 12 NĂM 2012

ADSENSE

PHINX_IP=10.20.1.97
p_strKeyword=
p_intCateID1=12
p_intCateID2=170
p_strColumnWhere=collection_ishot
p_strValueWhere=1

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2