Các thủ thuật hàm hay nhất khi làm việc trong Microsoft Excel

Chia sẻ: Le Linh Lan | Ngày: | 14 tài liệu

1
456
lượt xem
15
download

Đây là 14 tài liệu chọn lọc bộ sưu tập này vui lòng chọn tài liệu bên dưới để xem và tải về

Đang xem tài liệu 1/14

Các thủ thuật hàm hay nhất khi làm việc trong Microsoft Excel
Tóm tắt nội dung

  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Việc dử dụng thành thạo các hàm trong excel sẽ giúp chúng ta tiết kiệm được rất nhiều thời gian so với tính toán thủ công không dùng hàm. Bộ sưu tập này sẽ giúp các bạn khai thác các tính năng ưu việt của các hàm trong excel

Lưu

Tài liệu trong BST: Các thủ thuật hàm hay nhất khi làm việc trong Microsoft Excel

 1. Thủ Thuật Excel: Các hàm kỹ thuật trong Excel (phần 1)

  pdf 21p 119 12

  Danh mục các Hàm Kỹ Thuật: BESSELI (x, n) : Trả về hàm Bessel biến đổi In(x); BESSELJ (x, n) : Trả về hàm Bessel Jn(x); BESSELK (x, n) : Trả về hàm Bessel biến đổi Kn(x); BESSELY (x, n) : Trả về hàm Bessel Yn(x), còn gọi là hàm Weber hay Neumann; BIN2DEC (number) : Đổi số nhị phân ra số thập phân

 2. Thủ Thuật Excel: Các hàm kỹ thuật trong Excel (phần 2)

  pdf 13p 277 22

  Hàm COMPLEX() Chuyển đổi một hệ số thực và một hệ số ảo thành một số phức có dạng x + yi hay x + yj. Cú pháp: = COMPLEX(real_num, i_num [, suffix]): real_num : Hệ số thực, phải là một con số; i_num : Hệ số ảo, phải là một con số; suffix : Hậu tố cho hệ số ảo của số phức, mặc định là_i_(đặt trong cặp dấu móc kép)

 3. Thủ thuật Excel: Các hàm thống kê trong Excel (Phần 1)

  pdf 0p 51 7

  Hàm EXPONDIST() Tính phân phối mũ: trả về xác suất của phân phối xác suất mũ. Thường được dùng để mô phỏng khoảng thời gian giữa các biến cố, như máy ATM sẽ mất khoảng bao lâu để xìa tiền ra; hay là tìm xác suất sao cho tiến trình đó chỉ tốn tối đa là 30 giây… Cú pháp: = EXPONDIST(x, lambda, cumulative) x : Giá trị của hàm mũ.

 4. Thủ thuật Excel: Các hàm thống kê trong Excel (Phần 2)

  pdf 0p 126 28

  Tham khảo tài liệu 'thủ thuật excel: các hàm thống kê trong excel (phần 2)', công nghệ thông tin, tin học văn phòng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 5. Thủ Thuật Excel: Các hàm thống kê trong Excel (phần 3)

  pdf 26p 75 7

  Hàm EXPONDIST() Tính phân phối mũ: trả về xác suất của phân phối xác suất mũ. Thường được dùng để mô phỏng khoảng thời gian giữa các biến cố, như máy ATM sẽ mất khoảng bao lâu để xìa tiền ra; hay là tìm xác suất sao cho tiến trình đó chỉ tốn tối đa là 30 giây…

 6. Thủ thuật Excel: Các hàm thống kê trong Excel (Phần 4)

  pdf 0p 122 19

  Tham khảo tài liệu 'thủ thuật excel: các hàm thống kê trong excel (phần 4)', công nghệ thông tin, tin học văn phòng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 7. Thủ thuật Excel: Các hàm toán học trong Excel (Phần 1)

  pdf 0p 157 35

  Tham khảo tài liệu 'thủ thuật excel: các hàm toán học trong excel (phần 1)', công nghệ thông tin, tin học văn phòng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 8. Thủ Thuật Excel: Các hàm toán học trong Excel (Phần 2)

  pdf 15p 73 5

  Đôi khi, chúng ta cần có một dữ liệu mô phỏng để thử nghiệm một công việc, một kế hoạch gì đó, và cần điền một vài con số vào để có cái mà thử nghiệm. Trong nhiều trường hợp, chúng ta sẽ cần có những con số ngẫu nhiên, không biết trước.

 9. Thủ thuật Excel: Các hàm toán học trong Excel (Phần 3)

  pdf 33p 80 9

  Đôi khi, chúng ta cần có một dữ liệu mô phỏng để thử nghiệm một công việc, một kế hoạch gì đó, và cần điền một vài con số vào để có cái mà thử nghiệm. Trong nhiều trường hợp, chúng ta sẽ cần có những con số ngẫu nhiên, không biết trước. Excel cung cấp cho chúng ta hai hàm để lấy số ngẫu nhiên, đó là RAND() và RANDBETWEEN().

 10. Thủ Thuật Excel: Hiểu biết nhiều hơn về các dãy ô (phần 1)

  pdf 22p 47 4

  Ngoài việc nhập liệu, có lẽ bạn dành phần lớn thời gian trong Excel để làm việc với các dãy ô theo một cách nào đó. Dù bạn sao chép, di chuyển, định dạng, đặt tên, hay tô màu chúng, các dãy ô là một phần lớn trong hoạt động hằng ngày của Excel. Và tại sao không ?

 11. Thủ Thuật Excel: Hiểu biết nhiều hơn về các dãy ô (phần 2)

  pdf 28p 34 3

  Bạn có thể sử dụng công cụ fill handle để điền những giá trị hoặc công thức vào một dãy. Để thực hiện điều này, bạn nhập các giá trị hoặc công thức ban đầu, chọn chúng, và sau đó nhấp rồi kéo công cụ fill handle cho đến hết dãy. (Ở đây, giả sử dữ liệu ban đang sao chép sẽ không tạo ra một chuỗi liên tục).

 12. Thủ thuật Excel: Các công cụ tạo mô hình kinh doanh có trong Excel (Phần 1)

  pdf 0p 46 6

  Có một khoản vay như sau: Số tiền vay là $200,000, vay trong 8 năm với lãi suất không đổi là 10% một năm, trả lãi định kỳ theo từng tháng. Cho biết số tiền lãi phải thanh toán trong tháng đầu tiên? Và số tiền lãi phải thanh toán trong năm cuối cùng ? Số tiền lãi phải thanh toán trong tháng đầu tiên = số tiền lãi phải thanh toán trong kỳ thứ

 13. Thủ thuật Excel: Các công cụ tạo mô hình kinh doanh có trong Excel (Phần 2)

  pdf 43p 38 6

  BIN2HEX (number, places) : Đổi số nhị phân ra số thập lục phân BIN2OCT (number, places) : Đổi số nhị phân ra số bát phân COMPLEX (real_num, i_num, suffix) : Đổi số thực và số ảo thành số phức CONVERT (number, form_unit, to_unit) : Đổi một số từ hệ đo lường này sang hệ đo lường khác DEC2BIN (number, places) : Đổi số thập phân ra số nhị phân

 14. Thủ Thuật Excel: Thiết lập các công thức đơn giản (phần 2)

  pdf 28p 73 5

  Ở bài : “Dùng tên cho dãy (range name)”, bạn đã học cách đặt tên cho các hằng số thường được sử dụng. Bạn có thể áp dụng cách tương tự như vậy cho những công thức thường được sử dụng. Cũng như các hằng số, công thức (đã được đặt tên sẽ) không xuất hiện trong một ô nào.

Đồng bộ tài khoản