intTypePromotion=3

Các tiêu chuẩn 22 TCN 262 -2000

Chia sẻ: Ben Ben | Ngày: | 9 tài liệu

0
7.379
lượt xem
1.309
download

Đây là 9 tài liệu chọn lọc bộ sưu tập này vui lòng chọn tài liệu bên dưới để xem và tải về

Đang xem tài liệu 1/9

Các tiêu chuẩn 22 TCN 262 -2000
Tóm tắt nội dung

  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quy trình khảo sát thiết kế nền đường ô tô đắp trên đất yếu - tiêu chuẩn thiết kế. . Quy trình này được áp dụng khi tiến hành khảo sát thiết kế nền đường ôtô đắp trên đất yếu, bao gồm cả nền đắp đường cao tốc và nền đắp đường ôtô các cấp. Ngoài ra cũng có thể tham khảo áp dụng đối với nền đắp của sân bay trên vùng đất yếu. Bộ sưu tập giúp ta hiểu biết hơn các tiêu chuẩn mỗi lĩnh vực

Lưu

Tài liệu trong BST: Các tiêu chuẩn 22 TCN 262 -2000

 1. 22 TCN 262-2000 - Phần 1

  pdf 4p 294 92

  22TCN 262-2000. Quy trình khảo sát thiết kế nền đường ô tô đắp trên đất yếu - tiêu chuẩn thiết kế. . Quy trình này được áp dụng khi tiến hành khảo sát thiết kế nền đường ôtô đắp trên đất yếu, bao gồm cả nền đắp đường cao tốc và nền đắp đường ôtô các cấp. Ngoài ra cũng có thể tham khảo áp dụng đối với nền đắp của sân bay trên vùng đất yếu.

 2. 22 TCN 262-2000 - Phần 2

  pdf 5p 305 56

  Tham khảo tài liệu '22 tcn 262-2000 - phần 2', kinh tế - quản lý, tiêu chuẩn - qui chuẩn phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 3. 22 TCN 262-2000 - Phần 3

  pdf 3p 172 40

  Tham khảo tài liệu '22 tcn 262-2000 - phần 3', kinh tế - quản lý, tiêu chuẩn - qui chuẩn phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 4. 22 TCN 262-2000 - Phần 4

  pdf 3p 188 36

  Tham khảo tài liệu '22 tcn 262-2000 - phần 4', kinh tế - quản lý, tiêu chuẩn - qui chuẩn phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 5. 22 TCN 262-2000 - Phần 5

  pdf 3p 174 30

  Tham khảo tài liệu '22 tcn 262-2000 - phần 5', kinh tế - quản lý, tiêu chuẩn - qui chuẩn phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 6. 22 TCN 262-2000 - Phần 6

  pdf 4p 197 29

  Tham khảo tài liệu '22 tcn 262-2000 - phần 6', kinh tế - quản lý, tiêu chuẩn - qui chuẩn phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 7. 22 TCN 262-2000 - Phần 8

  pdf 4p 193 29

  Tham khảo tài liệu '22 tcn 262-2000 - phần 8', kinh tế - quản lý, tiêu chuẩn - qui chuẩn phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 8. 22 TCN 262-2000 - Phần 9

  pdf 5p 203 30

  Tham khảo tài liệu '22 tcn 262-2000 - phần 9', kinh tế - quản lý, tiêu chuẩn - qui chuẩn phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 9. 22 TCN 262-2000 - Phần 10

  pdf 7p 214 35

  Tham khảo tài liệu '22 tcn 262-2000 - phần 10', kinh tế - quản lý, tiêu chuẩn - qui chuẩn phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

ANTS

 

Đồng bộ tài khoản