intTypePromotion=1
ADSENSE

Các văn bản luật về quy định giám sát giao dịch chứng khoán

Chia sẻ: Mua Lan | Ngày: | 9 tài liệu

951
lượt xem
171
download

Đây là 9 tài liệu chọn lọc bộ sưu tập này vui lòng chọn tài liệu bên dưới để xem và tải về

Đang xem tài liệu 1/9

Các văn bản luật về quy định giám sát giao dịch chứng khoán
Tóm tắt nội dung

  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Hệ thống giám sát giao dịch chứng khoán (MSS) tập trung vào việc giám sát giao dịch chứng khoán thông qua hệ thống giao dịch chứng khoán trên Sở GDCK TPHCM và Sở GDCK Hà Nội. Hệ thống giám sát thị trường chứng khoán cung cấp các chức năng chính như: Thu thập dữ liệu từ các Sở Giao dịch chứng khoán và Trung tâm Lưu ký chứng khoán; tạo các báo cáo và thống kê xác định trước cho người dùng của hệ thống MSS, kết hợp đưa ra một số cảnh báo dấu hiệu giao dịch bất thường; Hỗ trợ cho công tác giám sát giao dịch; hỗ trợ người dùng truy vấn dữ liệu thu thập được phục vụ công tác quản lý giám sát thị trường.

Lưu

Tài liệu trong BST: Các văn bản luật về quy định giám sát giao dịch chứng khoán

 1. Quyết định Số: 127/2008/QĐ - BTC v/v ban hành quy chế giám sát Giao dịch chứng khoán trên thị trường chứng khoán

  pdf 27p 332 96

  Quy chế này qui định nguyên tắc và nội dung cơ bản liên quan đến hoạt động giám sát giao dịch chứng khoán đối với các thị trường giao dịch chứng khoán tập trung.

 2. Quyết định số 112/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

  pdf 6p 199 7

  1. Ủy ban Chứng khoán Nhà nước là cơ quan trực thuộc Bộ Tài Chính, thực hiện chức năng tham mưum giúp Bộ trưởng Bộ tài chính quản lý nhà nước về chứng khoán và thị trường chứng khoán; trực tiếp quản lý, giám sát hoạt động chứng khoán và thị trường chứng khoán; quản lý các hoạt động dịch vụ thuộc lĩnh vực chứng khoán, thị trường chứng khoán theo quy định của pháp luật.

 3. Quyết định số 271/2005/QĐ-UBCK

  pdf 7p 81 6

  Quyết định số 271/2005/QĐ-UBCK về việc ban hành Quy định giám sát các tổ chức phát hành chứng khoán ra công chúng do Ủy ban chứng khoán Nhà nước ban hành

 4. Quyết định số 531/QĐ-UBCK

  pdf 13p 97 7

  Quyết định số 531/QĐ-UBCK của Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc ban hành Quy định hướng dẫn về Giám sát Giao dịch Chứng khoán

 5. Quyết định số 31/1999/QĐ-UBCK6

  pdf 9p 56 9

  Quyết định số 31/1999/QĐ-UBCK6 về việc ban hành Quy chế giám sát, thanh tra hoạt động chứng khoán và thị trường chứng khoán do Chủ tịch Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước ban hành

 6. Quyết định số 531/QĐ-UBCK

  pdf 12p 71 2

  Quyết định số 531/QĐ-UBCK của Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc ban hành Quy định hướng dẫn về Giám sát Giao dịch Chứng khoán

ADSENSE

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2