intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Các văn bản pháp luật về công tác bảo hiểm

Chia sẻ: Mua Lan | Ngày: | 9 tài liệu

1.115
lượt xem
145
download

Đây là 9 tài liệu chọn lọc bộ sưu tập này vui lòng chọn tài liệu bên dưới để xem và tải về

Đang xem tài liệu 1/9

Các văn bản pháp luật về công tác bảo hiểm
Tóm tắt nội dung

  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Giúp cán bộ, đảng viên và nhân dân, nhận thức sâu sắc quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế được thể hiện trong Nghị quyết số 21-NQ/TW. Qua đó, nâng cao ý thức trách nhiệm, tinh thần tự giác trong việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết; đồng thời giải quyết những vấn đề nhạy cảm, bức xúc về tư tưởng, tâm trạng xã hội có liên quan đến việc triển khai thực hiện các giải pháp về bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế được Nghị quyết đề cập.

Lưu

Tài liệu trong BST: Các văn bản pháp luật về công tác bảo hiểm

 1. Thông tư số 03/2012/TTLT-BQP-BYTBTC

  pdf 14p 72 8

  THÔNG TƯ LIÊN TỊCH HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN BẢO HIỂM Y TẾ ĐỐI VỚI NGƯỜI LÀM CÔNG TÁC KHÁC TRONG TỔ CHỨC CƠ YẾU VÀ THÂN NHÂN NGƯỜI ĐANG LÀM CÔNG TÁC CƠ YẾU

 2. Thông tư liên tịch số 03/2012/TTLT-BQP-BYTBTC

  pdf 14p 66 3

  Tham khảo tài liệu 'thông tư liên tịch số 03/2012/ttlt-bqp-bytbtc', văn bản luật, thể thao - y tế phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 3. Luật số 06/2012/QH13

  pdf 13p 72 8

  LUẬT BẢO HIỂM TIỀN GỬI Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10; Quốc hội ban hành Luật bảo hiểm tiền gửi. Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Phạm vi điều chỉnh Luật này quy định về hoạt động bảo hiểm tiền gửi, quyền và nghĩa vụ của người được bảo hiểm tiền gửi, tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi, tổ chức bảo hiểm tiền gửi và quản lý nhà nước về bảo hiểm...

 4. Thông tư liên tịch số 28/2012/TTLT-BGDĐT-BTCBLĐTBXH

  pdf 8p 84 3

  THÔNG TƯ LIÊN TỊCH HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUYẾT ĐỊNH SỐ 45/2011/QĐ-TTG NGÀY 18/8/2011 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ QUY ĐỊNH HỖ TRỢ MỘT PHẦN KINH PHÍ ĐÓNG BẢO HIỂM XÃ HỘI TỰ NGUYỆN ĐỐI VỚI GIÁO VIÊN MẦM NON CÓ THỜI GIAN CÔNG TÁC TỪ TRƯỚC NĂM 1995 NHƯNG CHƯA ĐỦ ĐIỀU KIỆN HƯỞNG CHẾ ĐỘ HƯU TRÍ

 5. Thông tư liên tịch số 11/2012/TTLT-BCA-BYT-BTC

  pdf 10p 65 5

  THÔNG TƯ LIÊN TỊCH HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN BẢO HIỂM Y TẾ ĐỐI VỚI THÂN NHÂN CỦA SĨ QUAN, HẠ SĨ QUAN, CHIẾN SĨ ĐANG CÔNG TÁC TRONG CÔNG AN NHÂN DÂN

 6. Nghị quyết số 21-NQ/TW

  pdf 5p 184 18

  NGHỊ QUYẾT VỀ TĂNG CƯỜNG SỰ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG ĐỐI VỚI CÔNG TÁC BẢO HIỂM XÃ HỘI, BẢO HIỂM Y TẾ GIAI ĐOẠN 2012 – 2020

 7. Nghị định số 100/2012/NĐ-CP

  pdf 5p 168 8

  NGHỊ ĐỊNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 127/2008/NĐ-CP NGÀY 12 THÁNG 12 NĂM 2008 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT BẢO HIỂM XÃ HỘI VỀ BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP

 8. Hướng dẫn số 64-HD/BTGTW

  pdf 4p 74 4

  Tham khảo tài liệu 'hướng dẫn số 64-hd/btgtw', văn bản luật, bộ máy hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

ADSENSE

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2