intTypePromotion=1
ADSENSE

Các vấn đề về tiếng Việt đối với học sinh Trung Học

Chia sẻ: Ton Huong | Ngày: | 12 tài liệu

1.433
lượt xem
472
download

Đây là 12 tài liệu chọn lọc bộ sưu tập này vui lòng chọn tài liệu bên dưới để xem và tải về

Đang xem tài liệu 1/12

Các vấn đề về tiếng Việt đối với học sinh Trung Học
Tóm tắt nội dung

  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tiếng Việt như là một ngôn ngữ luôn gắn liền với sự phát triển của xã hội Việt Nam, chịu tác động to lớn và mạnh mẽ của các tiến trình phát triển của Việt Nam. Tiếng Việt trong các lĩnh vực của khoa học (được gọi tắt là tiếng Việt khoa học) là yếu tố đặc biệt quan trọng cần được hình thành và phát triển mạnh trong giai đoạn hiện nay. Trong khuôn khổ bài báo, vấn đề được đề cập là tiếng Việt khoa học cho sinh viên và học sinh.

Lưu

Tài liệu trong BST: Các vấn đề về tiếng Việt đối với học sinh Trung Học

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2