intTypePromotion=3

Cẩm nang kỹ thuật tưới cho một số cây lương thực và hoa màu

Chia sẻ: Ton Huong | Ngày: | 10 tài liệu

1
904
lượt xem
259
download

Đây là 10 tài liệu chọn lọc bộ sưu tập này vui lòng chọn tài liệu bên dưới để xem và tải về

Đang xem tài liệu 1/10

Cẩm nang kỹ thuật tưới cho một số cây lương thực và hoa màu
Tóm tắt nội dung

  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đất, nước, cây trồng và khí hậu là bốn yếu tố quan trọng đối với sản xuất nông nghiệp, trong đó yếu tố quan trọng hàng đầu là nước. Nước là tác nhân chuyển hóa các quá trình hình thành, phát triển đất, quá trình hình thành phát triển môi sinh. Nước, chất dinh dưỡng, ánh sáng, nhiệt độ và không khí, có liên quan chặt chẽ với nhau nhưng không thay thế được cho nhau.

Lưu

Tài liệu trong BST: Cẩm nang kỹ thuật tưới cho một số cây lương thực và hoa màu

 1. Kỹ thuật tưới cho một số cây lương thực và hoa màu part 1

  pdf 14p 108 20

  Để sinh trưởng tốt và cho năng suất cao, cây trồng cần được cung cấp đủ 5 yếu tố, đó là: Dinh dưỡng, ánh sáng, nhiệt độ, không khí và nước. Trong các yếu tố trên, trừ ánh sáng, nước có thể điều tiết các yếu tố còn lại. Lượng nước trong đất nhiều hay ít đều có ảnh hưởng tới việc cung cấp dinh dưỡng, chế độ nhiệt, độ thoáng khí của đất. Vì vậy, có thể nói tưới nước hợp lý là một trong những yếu tố quan trọng nhất của kỹ thuật chăm sóc cây trồng. Cuốn...

 2. Kỹ thuật tưới cho một số cây lương thực và hoa màu part 2

  pdf 14p 76 14

  Tham khảo tài liệu 'kỹ thuật tưới cho một số cây lương thực và hoa màu part 2', nông - lâm - ngư, nông nghiệp phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 3. Kỹ thuật tưới cho một số cây lương thực và hoa màu part 3

  pdf 14p 73 18

  Tham khảo tài liệu 'kỹ thuật tưới cho một số cây lương thực và hoa màu part 3', nông - lâm - ngư, nông nghiệp phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 4. Kỹ thuật tưới cho một số cây lương thực và hoa màu part 4

  pdf 14p 71 14

  Tham khảo tài liệu 'kỹ thuật tưới cho một số cây lương thực và hoa màu part 4', nông - lâm - ngư, nông nghiệp phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 5. Kỹ thuật tưới cho một số cây lương thực và hoa màu part 5

  pdf 14p 59 12

  Tham khảo tài liệu 'kỹ thuật tưới cho một số cây lương thực và hoa màu part 5', nông - lâm - ngư, nông nghiệp phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 6. Kỹ thuật tưới cho một số cây lương thực và hoa màu part 6

  pdf 14p 103 18

  Tham khảo tài liệu 'kỹ thuật tưới cho một số cây lương thực và hoa màu part 6', nông - lâm - ngư, nông nghiệp phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 7. Kỹ thuật tưới cho một số cây lương thực và hoa màu part 7

  pdf 14p 62 10

  Tham khảo tài liệu 'kỹ thuật tưới cho một số cây lương thực và hoa màu part 7', nông - lâm - ngư, nông nghiệp phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 8. Kỹ thuật tưới cho một số cây lương thực và hoa màu part 8

  pdf 14p 66 12

  Tham khảo tài liệu 'kỹ thuật tưới cho một số cây lương thực và hoa màu part 8', nông - lâm - ngư, nông nghiệp phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 9. Kỹ thuật tưới cho một số cây lương thực và hoa màu part 9

  pdf 14p 64 10

  Tham khảo tài liệu 'kỹ thuật tưới cho một số cây lương thực và hoa màu part 9', nông - lâm - ngư, nông nghiệp phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 10. Kỹ thuật tưới cho một số cây lương thực và hoa màu part 10

  pdf 14p 131 27

  Tham khảo tài liệu 'kỹ thuật tưới cho một số cây lương thực và hoa màu part 10', nông - lâm - ngư, nông nghiệp phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 

Đồng bộ tài khoản