intTypePromotion=1
ADSENSE

Câu điều kiện và cách sử dụng

Chia sẻ: Nguyen Ngoc Han | Ngày: | 10 tài liệu

2.400
lượt xem
512
download

Đây là 10 tài liệu chọn lọc bộ sưu tập này vui lòng chọn tài liệu bên dưới để xem và tải về

Đang xem tài liệu 1/10

Câu điều kiện và cách sử dụng
Tóm tắt nội dung

  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Câu điều kiện Các trợ động từ hình thái như will, would, can, could thường xuất hiện trong các câu điều kiện. Các câu điều kiện thường chứa từ if (nếu). Có hai loại câu điều kiện là điều kiện có thực và điều kiện không có thực. 1 Điều kiện có thể thực hiện được (điều kiện có thực hay điều kiện dạng I) Câu điều kiện có thực là câu mà người nói dùng để diễn đạt một hành động hoặc một tình huống thường xảy ra (thói quen) hoặc sẽ xảy ra (trong tương lai) nếu điều kiện ở mệnh đều chính được thoả mãn. Nếu nói về tương lai, dạng câu này được sử dụng khi nói đến một điều kiện có thể thực hiện được hoặc có thể xảy ra. TƯƠNG LAI (FUTURE ACTION) if+ S+ simple present tense… + simple future tense… If he tries much more, If I have money, I will buy a new car.

Lưu

Tài liệu trong BST: Câu điều kiện và cách sử dụng

 1. Câu điều kiện: Câu điều kiện loại 1

  doc 3p 1437 430

  Câu điều kiện loại 1 : điều kiện có thực We are talking about the future. We are thinking about a particular condition or situation in the future, and the result of this condition. There is a real possibility that this condition will happen. For example, it is morning. You are at home. You plan to play tennis this afternoon. But there are some clouds in the sky. Imagine that it rains. What will you do? (Chúng ta đang nói về tương lai. Ta nghĩ về tình huống trong tương lai và kết quả của nó. Tình huống trong loại câu này là có thể xảy...

 2. Tài liệu về Câu điều kiện

  doc 35p 643 272

  Các trợ động từ hình thái như will, would, can, could thường xuất hiện trong các câu điều kiện. Các câu điều kiện thường chứa từ if (nếu). Có hai loại câu điều kiện là điều kiện có thực và điều kiện không có thực.

 3. CÂU ĐIỀU KIỆN LOẠI

  doc 1p 497 106

  Cấu trúc câu điều kiện loại 0 dùng để diễn đạt những sự thật tổng quan, những dữ kiện khoa học luôn luôn xảy ra với một điều kiện nhất định. Ta còn có thể gọi...

 4. Câu điều kiện - If clause

  pdf 13p 1433 527

  Câu điều kiện Các trợ động từ hình thái như will, would, can, could thường xuất hiện trong các câu điều kiện. Các câu điều kiện thường chứa từ if (nếu). Có hai loại câu điều kiện là điều kiện có thực và điều kiện không có thực. 1 Điều kiện có thể thực hiện được (điều kiện có thực hay điều kiện dạng I) Câu điều kiện có thực là câu mà người nói dùng để diễn đạt một hành động hoặc một tình huống thường xảy ra (thói quen) hoặc sẽ xảy ra (trong tương lai) nếu điều kiện ở...

 5. Câu điều kiện và các cách dùng đặc biệt

  doc 8p 1328 499

  Câu điều kiện: Các trợ động từ hình thái như will, would, can, could thường xuất hiện trong các câu điều kiện. Các câu điều kiện thường chứa từ if (nếu). Có hai loại câu điều kiện là điều kiện có thực và điều kiện không có thực.

 6. TRẮC NGHIỆM VỀ CÂU ĐIỀU KIỆN

  doc 5p 2209 1032

  Tài liệu ôn tập ngữ pháp tiếng Anh tham khảo gồm các dạng câu hỏi trắc nghiệm tổng hợp về câu điều kiện. Tài liệu hay và bổ ích dành cho những bạn yêu thích học môn tiếng anh, củng cố kiến thức văn phạm anh văn.

 7. CÂU ĐIỀU KIỆN

  pdf 11p 759 291

  CÂU ĐIỀU KIỆN Chào các em ! từ lớp 9 các em đã bắt đầu học về câu điều kiện, sau đó lên cấp 3 mỗi năm các em đều học lại cấu trúc này nhưng chương trình càng lúc càng nâng cao. Trong phần này sẽ được chia làm 2 cấp độ : cấp độ cơ bản và cấp độ nâng cao.

 8. Câu điều kiện: Câu điều kiện loại 3

  doc 3p 1561 498

  Câu điều kiện loại 3 : Không thể xảy ra The first conditional and second conditionals talk about the future. With the third conditional we talk about the past. We talk about a condition in the past that did not happen. That is why there is no possibility for this condition. The third conditional is also like a dream, but with no possibility of the dream coming true. (Câu điều kiện loại 1 và loại 2 đều nói về tương lai. Với câu điều kiện loại 3, chúng ta nói về quá khứ. Chúng ta nói về một điều kiện đã không xảy ra ở...

 9. Câu điều kiện: Câu điều kiện loại 2

  doc 3p 1126 399

  Câu điều kiện loại 2 : Điều kiện không có thực The second conditional is like the first conditional. We are still thinking about the future. We are thinking about a particular condition in the future, and the result of this condition. But there is not a real possibility that this condition will happen. For example, you do not have a lottery ticket. Is it possible to win? No! No lottery ticket, no win! But maybe you will buy a lottery ticket in the future. So you can think about winning in the future, like a dream. It's not very real, but it's still possible. (Câu...

 10. Bài tập Câu điều kiện trong tiếng Anh

  doc 8p 986 259

  cau dieu kien, cau dCâu điều kiện Các trợ động từ hình thái như will, would, can, could thường xuất hiện trong các câu điều kiện. Các câu điều kiện thường chứa từ if (nếu). Có hai loại câu điều kiện là điều kiện có thực và điều kiện không cóieu kien loai 2

ADSENSE

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2