intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2024 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Câu lệnh truy vấn với những tài liệu hay

Chia sẻ: Trịnh Thi Xê | Ngày: | 8 tài liệu

1.041
lượt xem
21
download

Đây là 8 tài liệu chọn lọc bộ sưu tập này vui lòng chọn tài liệu bên dưới để xem và tải về

Đang xem tài liệu 1/8

Câu lệnh truy vấn với những tài liệu hay
Tóm tắt nội dung

  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tổng hợp các tài liệu lý thuyết về câu lệnh truy vấn hay nhất dành cho các bạn khoa công nghệ thông tin tham khảo ,nhằm giúp các bạn dễ dàng hơn trong việc tìm kiếm học tập của mình,hy vọng bộ sưu tập này các bạn sẽ hài lòng.

Lưu

Tài liệu trong BST: Câu lệnh truy vấn với những tài liệu hay

 1. Câu lệnh truy vấn căn bản trong SQL

  pdf 20p 1090 305

  Tham khảo tài liệu 'câu lệnh truy vấn căn bản trong sql', công nghệ thông tin, cơ sở dữ liệu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 2. Câu lệnh truy vấn Oracle

  pdf 37p 432 40

  Liệt kê tên (last_name) và lương (salary) của những nhân viên có lương lớn hơn 12000$.SELECT LAST_NAME, SALARY FROM employees. Liệt kê tên và lương của những nhân viên có lương thấp hơn 5000$ hoặc lớn hơn 12000$. SELECT FIRST_NAME, LAST_NAME, SALARY FROM EMPLOYEES WHERE SALARY12000;

 3. Truy vấn dữ liệu XML từ một bảng với kiểu dữ liệu XML

  doc 8p 536 178

  Mục đích của bài này nhằm hướng dẫn các quản trị viên cơ sở dữ liệu Microsoft SQL Server trong việc: Tạo giản đồ XML (XML Shema).Tạo một bảng với kiểu dữ liệu XML. Nhập file XML vào bảng với kiểu dữ liệu XML. Truy vấn file XML. Truy vấn file XML và đưa ra kết quả, tương tự như kết quả trả ra từ các lệnh Transact SQL Statement.

 4. Tạo các truy vấn dữ liệu bằng QBE

  pdf 10p 230 15

  Tham khảo tài liệu 'tạo các truy vấn dữ liệu bằng qbe', công nghệ thông tin, tin học văn phòng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 5. SQL Server 2000 : Cấu trúc điều khiển – Cấu trúc lặp WHILE

  doc 5p 312 12

  Với cấu trúc lặp, người lập trình có thể chỉ định một hoặc nhiều câu lệnh sẽ được thực hiện lặp lại nhiều lần trong khi giá trị của biểu thức luận lý so sánh vẫn còn đúng. Giống như cấu trúc rẽ nhánh, cấu trúc lặp được phép sử dụng bên trong một lô (batch) các lệnh hoặc bên trong một thủ tục nội tại.

 6. SQL Server 2000 : Các câu lệnh truy vấn dữ liệu Lệnh SELECT FROM – Phần 1

  doc 39p 291 54

  Lập trình trong Transaction-SQL chủ yếu là bạn sử dụng các câu lệnh truy vấn và kết hợp với cấu trúc điều khiển thích hợp cùng các biến đã được khai báo để thực hiện các hành động thích hợp cho việc cập nhật dữ liệu vào bên trong cơ sở dữ liệu. Các lệnh truy vấn thường dùng như thêm dòng dữ liệu mới vào bảng, xóa các dòng dữ liệu đang có trong bảng, thay đổi giá trị các cột dữ liệu bên trong bảng, chọn lựa các dòng dữ liệu từ các bảng cần thiết. Tuy nhiên đối với cú pháp đầy đủ của lệnh...

 7. Điều chỉnh SQL với Optim Query Tuner, Phần 2: Điều chỉnh các truy vấn riêng lẻ

  pdf 29p 82 3

  Giới thiệu Trong bài đầu tiên của loạt bài này, Điều chỉnh SQL với Optim Query Tuner, Phần 1: Tìm hiểu về các đường dẫn truy cập, đã giới thiệu khái niệm về một đường dẫn truy cập. Với một câu lệnh SQL cụ thể, thường có nhiều sự lựa chọn đường dẫn truy cập, và các đường dẫn truy cập khác nhau thường có đặc điểm hiệu năng khác nhau. Trước khi thực hiện SQL, trình tối ưu hóa DB2 ước tính giá của các đường dẫn truy cập ứng cử viên và chọn đường dẫn có giá ước...

 8. Hãy khởi đầu nhanh chóng với DB2 9 pureXML, Phần 3: Truy vấn dữ liệu XML của DB2 bằng SQL

  pdf 36p 125 7

  Cynthia M. Saracco, Kiến trúc giải pháp cao cấp, IBM Tóm tắt: Bản phát hành DB2 9 của IBM mô tả sự hỗ trợ mới quan trọng để lưu trữ, quản lý và truy vấn dữ liệu XML, được gọi là pureXML. Trong bài này, hãy tìm hiểu cách truy vấn dữ liệu được lưu trữ trong các cột XML bằng cách sử dụng SQL và SQL/XML. Các bài viết tiếp theo trong loạt bài này sẽ minh họa cách truy vấn dữ liệu XML bằng XQuery, một ngôn ngữ mới được DB2 hỗ trợ. ...

ADSENSE

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2