intTypePromotion=1
ADSENSE

Chính sách xóa đói giảm nghèo

Chia sẻ: Nguyen Vang | Ngày: | 14 tài liệu

2.070
lượt xem
46
download

Đây là 14 tài liệu chọn lọc bộ sưu tập này vui lòng chọn tài liệu bên dưới để xem và tải về

Đang xem tài liệu 1/14

Chính sách xóa đói giảm nghèo
Tóm tắt nội dung

  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bước vào thập niên thứ hai của thế kỷ XXI, các nước trên thế giới cũng như Việt Nam đang đứng trước những thay đổi lớn lao có ý nghĩa bước ngoặt. Những thay đổi ấy tạo ra những cơ hội và thách thức đối với đường lối, chính sách phát triển, trong đó có chính sách xóa đói, giảm nghèo. Xuất phát từ quan điểm vấn đề đói nghèo không được giải quyết thì không có mục tiêu nào đặt ra như tăng trưởng kinh tế, cải thiện đời sống nhân dân, ổn định, bảo đảm các quyền con người được thực hiện. Chính sách xóa đói, giảm nghèo đã trở thành một chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước ta và là một nội dung quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Lưu

Tài liệu trong BST: Chính sách xóa đói giảm nghèo

 1. Đề án “Chính sách xoá đói giảm nghèo đối với đồng bào các dân tộc thiểu số ở nước ta trong giai đoạn hiện nay, thực trạng và giải pháp”

  pdf 34p 4379 1081

  Nhân loại đã bước sang thế kỷ 21 và đã đạt được nhiều tiến bộ vượt bậc trên nhiều lĩnh vực như khoa học công nghệ, phát triển kinh tế, nhưng vẫn phải đối mặt với một thực trạng nhức nhối nạn đói nghèo vẫn còn chiếm một tỉ lệ đáng kể ở nhiều nước mà nổi bật là ở những quốc gia đang phát triển. ở Việt Nam từ khi có đường lối đổi mới, chuyển đổi nền kinh tế vận hành theo cơ thị trường có sự điều tiết của nhà nước, tuy nền kinh tế có phát...

 2. Rà soát tổng quan các chương trình dự án giảm nghèo ở Việt Nam

  pdf 100p 162 40

  Những thành tựu đáng kể mà Việt Nam đạt được trong công cuộc xóa đói giảm nghèo chỉ trong thời gian rất ngắn (từ khoảng 58% năm 1992 xuống còn 14,5% năm 2008) là nhờ năng lực đánh giá và theo dõi đói nghèo cũng như năng lực chuẩn bị cho các can thiệp chính sách giải quyết đói nghèo của Chính phủ Việt Nam đã được tăng cường. Theo Oxfam International, trung bình mỗi ngày ở Việt Nam có khoảng 6.000 người thoát khỏi đói nghèo trong vòng 16 năm qua. Ngân hàng Thế giới đã hợp tác với...

 3. Đánh giá Chương trình Mục tiêu Quốc gia về Xoá đói Giảm nghèo (CT MTQG XĐGN) và Chương trình 135

  pdf 121p 218 56

  Mặc dù vẫn còn là một nước nghèo nhưng trong thời gian qua Việt Nam đã đạt được những thành tựu đầy ấn tượng về Xoá đói giảm nghèo. Tỷ lệ nghèo đã giảm hơn một nửa so với những năm 1990, đời sống của nhân dân đã được cải thiện. Bộ mặt các xã nghèo đã được cải thiện đáng kể và như vậy Việt Nam đã đạt được mục tiêu thiên niên kỉ về giảm nghèo đặt ra cho tới năm 2015. Đạt được kết quả trên là do đã thực hiện tốt những cam kết cả về...

 4. Kế hoạch làm ăn xóa đói giảm nghèo bền vững cho hộ nông dân

  pdf 177p 220 57

  Mục đích của tài liệu nhằm tìm ra được một phương pháp hữu hiệu để tiến hành xóa đói giảm nghèo, giúp các các nông hộ đói nghèo hiểu và biết cách lập kế hoạch làm ăn và thực hiện kế hoạch làm ăn để tự xóa đói giảm nghèo một cách bền vững.

 5. Đánh giá Giữa kỳ Chương trình Mục tiêu Quốc gia Giảm nghèo và Chương trình 135-II giai đoạn 2006-2008

  pdf 18p 117 9

  LỜI TỰA Việt Nam đã sớm hoàn thành mục tiêu Thiên niên kỷ về xoá đói giảm nghèo trước thời hạn năm 2015. cộng đồng thế giới ghi nhận thành tựu này và đánh giá cao cam kết mạnh mẽ của chính phủ Việt nam nhằm cải thiện đời sống vật chất và tinh thần cho người nghèo. Thành quả này có được nhờ quá trình phát triển kinh tế xã hội gắn với giảm nghèo của đất nước trong suốt thời gian qua, trong đó các chương trình giảm nghèo chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo (cTmTqG-GN) và...

 6. Luận văn tốt nghiệp: TĂNG TRƯỞNG GDP VÀ VẤN ĐỀ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CUỘC SỐNG Ở VIỆT NAM

  pdf 117p 302 76

  Tham khảo luận văn - đề án 'luận văn tốt nghiệp: tăng trưởng gdp và vấn đề nâng cao chất lượng cuộc sống ở việt nam', luận văn - báo cáo, thạc sĩ - tiến sĩ - cao học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 7. Đề tài: “Những nhân tố tác động đến đói nghèo ở Việt Nam hiện nay.”

  pdf 50p 226 77

  Tham khảo luận văn - đề án 'đề tài: “những nhân tố tác động đến đói nghèo ở việt nam hiện nay.”', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 8. Đề tài: Thực trạng mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế và xóa đói giảm nghèo

  pdf 40p 291 76

  Thực hiện công cuộc đổi mới, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế nhanh. Trong những năm qua, Việt Nam đã đạt được rất nhiều thành tựu trong cải cách và phát triển kinh tế xã hội, như bình quân thu nhập đầu người tăng lên, cơ sở hạ tầng được xây dựng hiện đại hóa, xây dựng nền văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc… Việc chuyển hướng từ nền kinh tế theo cơ chế quan niêu bao cấp sang nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa đã từng bước tạo ra những bước phát triển, những cơ hội mới để...

 9. Tiểu luận : Chính sách xoá đói giảm nghèo đối với đồng bào các dân tộc thiểu số ở nớc ta trong giai đoạn hiện nay, thực trạng và giải pháp.

  pdf 23p 1185 255

  Cơ sở lý luận về chính sách kinh tế xã hội và vấn đề nghèo đói, chính sách xoá đói giảm nghèo đối với vùng đồng bào các đân tộc thiểu số ở nớc ta. I Cơ sở lý luận về chính sách kinh tế xã hội . Chính sách là phương thức hành động được một chủ thể tổ chức nhất định khẳng định và tổ chức thực hiện nhằm giải quyết

 10. Đề tài “Đánh giá tác động của các chính sách xóa đói giảm nghèo ở Việt Nam ”

  doc 26p 2231 948

  Nghèo đói là một trong những vấn đề nan giải mà mọi quốc gia trên thế giới đặc biệt là những quốc gia đang phát triển, trong đó có Việt Nam đều phải quan tâm và tìm cách giải quyết.Việc tấn công vào nghèo đói là một nhiệm vụ không kém phần quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế xã hội của nước ta. Đại Hội VII của Đảng đã xác định xoá đói giảm nghèo là một trong `những chương trình kinh tế xã hội vừa cấp bách trước mắt vừa cơ bản lâu dài. Đồng thời việc xoá đói giảm nghèo đòi...

 11. Đề tài “ Hiệu quả của chi tiêu công cho xóa đói giảm nghèo ở nước ta từ năm 2001 đến nay”

  doc 17p 1152 573

  Nghèo đói là một trong những vấn đề nan giải mà mọi quốc gia trên thế giới đặc biệt là những quốc gia đang phát triển, trong đó có Việt Nam đều phải quan tâm và tìm cách giải quyết.Việc tấn công vào nghèo đói là một nhiệm vụ không kém phần quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế xã hội của nước ta.

 12. Tiểu luận đề tài "Vấn đề nghèo đói và chính sách xóa đói giảm nghèo của Việt Nam hiện nay"

  ppt 44p 3632 1024

  Tìm hiểu thực trạng vấn đề nghèo đói và xóa đói giảm nghèo ở khu vực nông thôn nước ta, từ đó đưa ra một số giải pháp góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo đói ở nông thôn.Đảng và nhà nước đã có những chính sách và giải pháp giải quyết những vấn đề nghèo đói. Nhưng chưa thể áp dụng cho tất cả mọi nơi và từng đối tượng từng khu vực ở từng địa phương

 13. ĐỀ TÀI : Chính sách xoá đói giảm nghèo đối với đồng bào các dân tộc thiểu số

  pdf 33p 704 256

  Trong lịch sử của xã hội loài người, đặc biệt từ khi có giai cấp đến nay, vấn đề phân biệt giầu nghèo đã xuất hiện và đang tồn tại như một thách thức lớn đối với phát triển bền vững của từng quốc gia, từng khu vực và toàn bộ nền văn minh hiện đại. Đói nghèo và tấn công chống đói nghèo luôn luôn là mối quan tâm hàng đầu của các quốc gia trên thế giới, bởi vì giầu mạnh gắn liền với sự hưng thịnh của một quốc gia....

ADSENSE

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2