intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Giáo trình An Encyclopedia of the History of Technology

Chia sẻ: Hanguyenthuy Quynh | Ngày: | 17 tài liệu

1.369
lượt xem
401
download

Đây là 17 tài liệu chọn lọc bộ sưu tập này vui lòng chọn tài liệu bên dưới để xem và tải về

Đang xem tài liệu 1/17

Giáo trình An Encyclopedia of the History of Technology
Tóm tắt nội dung

  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Sau khi giới thiệu thảo luận về các công cụ cơ bản, thiết bị, và các cơ chế, chương được nhóm lại thành năm phần cung cấp thông tin chi tiết về điện, vật liệu và kỹ thuật, giao thông vận tải, truyền thông và tính toán, và công nghệ và xã hội, tiết lộ công nghệ khác nhau đã cùng nhau tiến hóa để sản xuất thay đổi to lớn trong quá trình lịch sử.

Lưu

Tài liệu trong BST: Giáo trình An Encyclopedia of the History of Technology

 1. An Encyclopedia of the History of Technology part 1

  pdf 10p 113 19

  An Encyclopedia of the History of Technology part 1. This one of a kind encyclopedia presents the entire field of technology from rudimentary agricultural tools to communication satellites in this first of its kind reference source. Following an introduction that discusses basic tools, devices, and mechanisms, the chapters are grouped into five parts that provide detailed information on materials, power and engineering, transportation, communication and calculation, and technology and society, revealing how different technologies have together evolved to produce enormous changes in the course of history....

 2. An Encyclopedia of the History of Technology part 2

  pdf 10p 97 9

  An Encyclopedia of the History of Technology part 2. This one of a kind encyclopedia presents the entire field of technology from rudimentary agricultural tools to communication satellites in this first of its kind reference source. Following an introduction that discusses basic tools, devices, and mechanisms, the chapters are grouped into five parts that provide detailed information on materials, power and engineering, transportation, communication and calculation, and technology and society, revealing how different technologies have together evolved to produce enormous changes in the course of history....

 3. An Encyclopedia of the History of Technology part 3

  pdf 10p 106 10

  An Encyclopedia of the History of Technology part 3. This one of a kind encyclopedia presents the entire field of technology from rudimentary agricultural tools to communication satellites in this first of its kind reference source. Following an introduction that discusses basic tools, devices, and mechanisms, the chapters are grouped into five parts that provide detailed information on materials, power and engineering, transportation, communication and calculation, and technology and society, revealing how different technologies have together evolved to produce enormous changes in the course of history....

 4. An Encyclopedia of the History of Technology part 4

  pdf 10p 109 10

  An Encyclopedia of the History of Technology part 4. This one of a kind encyclopedia presents the entire field of technology from rudimentary agricultural tools to communication satellites in this first of its kind reference source. Following an introduction that discusses basic tools, devices, and mechanisms, the chapters are grouped into five parts that provide detailed information on materials, power and engineering, transportation, communication and calculation, and technology and society, revealing how different technologies have together evolved to produce enormous changes in the course of history....

 5. An Encyclopedia of the History of Technology part 5

  pdf 10p 100 11

  An Encyclopedia of the History of Technology part 5. This one of a kind encyclopedia presents the entire field of technology from rudimentary agricultural tools to communication satellites in this first of its kind reference source. Following an introduction that discusses basic tools, devices, and mechanisms, the chapters are grouped into five parts that provide detailed information on materials, power and engineering, transportation, communication and calculation, and technology and society, revealing how different technologies have together evolved to produce enormous changes in the course of history....

 6. An Encyclopedia of the History of Technology part 6

  pdf 10p 102 10

  An Encyclopedia of the History of Technology part 6. This one of a kind encyclopedia presents the entire field of technology from rudimentary agricultural tools to communication satellites in this first of its kind reference source. Following an introduction that discusses basic tools, devices, and mechanisms, the chapters are grouped into five parts that provide detailed information on materials, power and engineering, transportation, communication and calculation, and technology and society, revealing how different technologies have together evolved to produce enormous changes in the course of history....

 7. An Encyclopedia of the History of Technology part 7

  pdf 10p 100 10

  An Encyclopedia of the History of Technology part 7. This one of a kind encyclopedia presents the entire field of technology from rudimentary agricultural tools to communication satellites in this first of its kind reference source. Following an introduction that discusses basic tools, devices, and mechanisms, the chapters are grouped into five parts that provide detailed information on materials, power and engineering, transportation, communication and calculation, and technology and society, revealing how different technologies have together evolved to produce enormous changes in the course of history....

 8. An Encyclopedia of the History of Technology part 8

  pdf 10p 94 11

  An Encyclopedia of the History of Technology part 8. This one of a kind encyclopedia presents the entire field of technology from rudimentary agricultural tools to communication satellites in this first of its kind reference source. Following an introduction that discusses basic tools, devices, and mechanisms, the chapters are grouped into five parts that provide detailed information on materials, power and engineering, transportation, communication and calculation, and technology and society, revealing how different technologies have together evolved to produce enormous changes in the course of history....

 9. An Encyclopedia of the History of Technology part 9

  pdf 10p 107 9

  An Encyclopedia of the History of Technology part 9. This one of a kind encyclopedia presents the entire field of technology from rudimentary agricultural tools to communication satellites in this first of its kind reference source. Following an introduction that discusses basic tools, devices, and mechanisms, the chapters are grouped into five parts that provide detailed information on materials, power and engineering, transportation, communication and calculation, and technology and society, revealing how different technologies have together evolved to produce enormous changes in the course of history....

 10. An Encyclopedia of the History of Technology part 10

  pdf 10p 81 10

  An Encyclopedia of the History of Technology part 10. This one of a kind encyclopedia presents the entire field of technology from rudimentary agricultural tools to communication satellites in this first of its kind reference source. Following an introduction that discusses basic tools, devices, and mechanisms, the chapters are grouped into five parts that provide detailed information on materials, power and engineering, transportation, communication and calculation, and technology and society, revealing how different technologies have together evolved to produce enormous changes in the course of history....

 11. An Encyclopedia of the History of Technology part 11

  pdf 10p 96 9

  An Encyclopedia of the History of Technology part 11. This one of a kind encyclopedia presents the entire field of technology from rudimentary agricultural tools to communication satellites in this first of its kind reference source. Following an introduction that discusses basic tools, devices, and mechanisms, the chapters are grouped into five parts that provide detailed information on materials, power and engineering, transportation, communication and calculation, and technology and society, revealing how different technologies have together evolved to produce enormous changes in the course of history....

 12. An Encyclopedia of the History of Technology part 12

  pdf 10p 82 9

  An Encyclopedia of the History of Technology part 12. This one of a kind encyclopedia presents the entire field of technology from rudimentary agricultural tools to communication satellites in this first of its kind reference source. Following an introduction that discusses basic tools, devices, and mechanisms, the chapters are grouped into five parts that provide detailed information on materials, power and engineering, transportation, communication and calculation, and technology and society, revealing how different technologies have together evolved to produce enormous changes in the course of history....

 13. An Encyclopedia of the History of Technology part 13

  pdf 10p 102 10

  An Encyclopedia of the History of Technology part 13. This one of a kind encyclopedia presents the entire field of technology from rudimentary agricultural tools to communication satellites in this first of its kind reference source. Following an introduction that discusses basic tools, devices, and mechanisms, the chapters are grouped into five parts that provide detailed information on materials, power and engineering, transportation, communication and calculation, and technology and society, revealing how different technologies have together evolved to produce enormous changes in the course of history....

 14. An Encyclopedia of the History of Technology part 14

  pdf 10p 77 6

  An Encyclopedia of the History of Technology part 14. This one of a kind encyclopedia presents the entire field of technology from rudimentary agricultural tools to communication satellites in this first of its kind reference source. Following an introduction that discusses basic tools, devices, and mechanisms, the chapters are grouped into five parts that provide detailed information on materials, power and engineering, transportation, communication and calculation, and technology and society, revealing how different technologies have together evolved to produce enormous changes in the course of history....

 15. An Encyclopedia of the History of Technology part 15

  pdf 10p 61 6

  An Encyclopedia of the History of Technology part 15. This one of a kind encyclopedia presents the entire field of technology from rudimentary agricultural tools to communication satellites in this first of its kind reference source. Following an introduction that discusses basic tools, devices, and mechanisms, the chapters are grouped into five parts that provide detailed information on materials, power and engineering, transportation, communication and calculation, and technology and society, revealing how different technologies have together evolved to produce enormous changes in the course of history....

 16. An Encyclopedia of the History of Technology part 16

  pdf 10p 71 6

  An Encyclopedia of the History of Technology part 16. This one of a kind encyclopedia presents the entire field of technology from rudimentary agricultural tools to communication satellites in this first of its kind reference source. Following an introduction that discusses basic tools, devices, and mechanisms, the chapters are grouped into five parts that provide detailed information on materials, power and engineering, transportation, communication and calculation, and technology and society, revealing how different technologies have together evolved to produce enormous changes in the course of history....

 17. An Encyclopedia of the History of Technology part 17

  pdf 10p 76 6

  An Encyclopedia of the History of Technology part 17. This one of a kind encyclopedia presents the entire field of technology from rudimentary agricultural tools to communication satellites in this first of its kind reference source. Following an introduction that discusses basic tools, devices, and mechanisms, the chapters are grouped into five parts that provide detailed information on materials, power and engineering, transportation, communication and calculation, and technology and society, revealing how different technologies have together evolved to produce enormous changes in the course of history....

ADSENSE

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2