intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Giáo trình đào tạo Visual Basic cho người mới bắt đầu

Chia sẻ: Bst | Ngày: | 10 tài liệu

3.048
lượt xem
952
download

Đây là 10 tài liệu chọn lọc bộ sưu tập này vui lòng chọn tài liệu bên dưới để xem và tải về

Đang xem tài liệu 1/10

Giáo trình đào tạo Visual Basic cho người mới bắt đầu
Tóm tắt nội dung

  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Giáo trình đào tạo Visual Basic 6.0 Replication giải quyết vấn đề này bằng cách cho phép chỉ copy những tập tin mới hoặc có sửa đổi kể từ lần tạo bản dự phòng mới nhất. Do đó, ta không ph ải tạo bản dự phòng cho toàn bộ cơ sở dữ liệu.

Lưu

Tài liệu trong BST: Giáo trình đào tạo Visual Basic cho người mới bắt đầu

 1. Giáo trình đào tạo Visual Basic_1

  pdf 27p 321 113

  Tham khảo tài liệu 'giáo trình đào tạo visual basic_1', công nghệ thông tin, kỹ thuật lập trình phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 2. Giáo trình đào tạo Visual Basic_2

  pdf 27p 200 56

  hêm mới tệp tin Thông thường, một biểu mẫu cần nhiều biểu mẫu hợăc module. Ví dụ mu ốn thêm hộp thoại About, ta cần thêm một biểu mẫu.

 3. Giáo trình đào tạo Visual Basic_3

  pdf 27p 319 71

  Ta đặt dòng lệnh : Option Explicit Trong phần Declarations của mô-đun. Một cách khác, từ menu Tools, chọn Options, chọn tab Editor và đánh dấu vào tuỳ chọn Require Variable Declaration. VB tự động chèn dòng lệnh Option Explicit vào một mô-đun mới, nhưng không phải là những mô-đun đã được tạo

 4. Giáo trình đào tạo Visual Basic_4

  pdf 27p 207 51

  Giáo trình đào tạo Visual Basic 6.0 khiển hệ thống multimedia của Windows, nhưng vớI WinAPI, ta có thể đạt được kết quả. Hiểu rõ WInAPI, ta có thể khám phá những năng lực tiềm tàng c ủa chúng. ng l ớp b ọc API, chúng chuyển giao các chức năng theo kiểu Visual Basic một cách thân thiện. Điều khiển ActiveX và OLE Automation Servers đưa chương trình vào các đề án mà không cần phảI có một DLL thực sự. Ta cũng có thể gọI API trong các module lớp, nghĩa là đưa năng lực API vào đốI...

 5. Giáo trình đào tạo Visual Basic_5

  pdf 27p 172 36

  RaiseEvent Draw(mvarX, mvarY) End Sub 3. Tìm thủ tục xử lý sự kiện Click của biểu mẫu. Tìm và xoá dòng lệnh tạo đối tượng A_Box và thêm một dòng vào phần General Declarations

 6. Giáo trình đào tạo Visual Basic_6

  pdf 27p 195 41

  Hộp thoại Table Structure. Trong hộp thoại Table Structure, ta có thể tạo cấu trúc bảng, chỉ định các trường, kiểu dữ liệu và chỉ mục. Ví dụ, ta sẽ tạo cấu trúc bảng để chứa khách hàng.

 7. Giáo trình đào tạo Visual Basic_7

  pdf 27p 171 36

  i Tập hợp là những b ộ các đ ối tượng quan hệ với nhâu; đối tượng Database có các tập hợp các đối tượng như sau: Thông qua các tập hợp sở hữu bởi đối tượng Database, ta có thể thao tác trên dữ liệu và cấu trúc của một cơ sở dữ liệu

 8. Giáo trình đào tạo Visual Basic_8

  pdf 27p 178 34

  Nếu bạn dùng qua Automation qua OLE Automation, bạn sẽ thấy điểm khác biệt quan trọng giữa kỹ thuật Automation trong phần này và OLE Automation. Trong Visual Basic ta cần tránh định nghĩa đối tượng Automation theo ki ểu Object tổng quát.

 9. Giáo trình đào tạo Visual Basic_9

  pdf 27p 212 45

  Giáo trình đào tạo Visual Basic 6.0 9. Hộp thoại Collection Builder xuất hiện. Trong ô Name, nhập tên của lớp tập hợp – colOrder. 10. Chọn COrder trong bảng có chữ “Collection Of “.i

 10. Giáo trình đào tạo Visual Basic_10

  pdf 21p 224 51

  Giáo trình đào tạo Visual Basic 6.0 Replication giải quyết vấn đề này bằng cách cho phép chỉ copy những tập tin mới hoặc có sửa đổi kể từ lần tạo bản dự phòng mới nhất. Do đó, ta không ph ải tạo bản dự phòng cho toàn bộ cơ sở dữ liệu.

ADSENSE

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2