intTypePromotion=1
ADSENSE

Giáo trình Text Book of Machine Design Episode 3

Chia sẻ: ABC ABC | Ngày: | 12 tài liệu

1.306
lượt xem
369
download

Đây là 12 tài liệu chọn lọc bộ sưu tập này vui lòng chọn tài liệu bên dưới để xem và tải về

Đang xem tài liệu 1/12

Giáo trình Text Book of Machine Design Episode 3
Tóm tắt nội dung

  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công nghệ cơ khí thường tạo ra các giả lập mô phỏng hoạt động của các đối tượng, như quy trình chế tạo thực tế theo trình tự tối ưu hóa sự thực hiện, hiệu quả kinh tế và chi phí năng lượng trước khi quyết định lựa chọn một thiết kế cụ thể.

Lưu

Tài liệu trong BST: Giáo trình Text Book of Machine Design Episode 3

 1. Text Book of Machine Design Episode 3 Part 1

  pdf 0p 45 6

  Tham khảo tài liệu 'text book of machine design episode 3 part 1', kỹ thuật - công nghệ, cơ khí - chế tạo máy phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 2. Text Book of Machine Design Episode 3 Part 2

  pdf 0p 41 8

  Tham khảo tài liệu 'text book of machine design episode 3 part 2', kỹ thuật - công nghệ, cơ khí - chế tạo máy phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 3. Text Book of Machine Design Episode 3 Part 3

  pdf 0p 52 5

  Tham khảo tài liệu 'text book of machine design episode 3 part 3', kỹ thuật - công nghệ, cơ khí - chế tạo máy phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 4. Text Book of Machine Design Episode 3 Part 4

  pdf 0p 49 6

  Tham khảo tài liệu 'text book of machine design episode 3 part 4', kỹ thuật - công nghệ, cơ khí - chế tạo máy phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 5. Text Book of Machine Design Episode 3 Part 5

  pdf 0p 41 5

  Tham khảo tài liệu 'text book of machine design episode 3 part 5', kỹ thuật - công nghệ, cơ khí - chế tạo máy phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 6. Text Book of Machine Design Episode 3 Part 6

  pdf 0p 46 5

  Tham khảo tài liệu 'text book of machine design episode 3 part 6', kỹ thuật - công nghệ, cơ khí - chế tạo máy phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 7. Text Book of Machine Design Episode 3 Part 7

  pdf 0p 54 5

  Tham khảo tài liệu 'text book of machine design episode 3 part 7', kỹ thuật - công nghệ, cơ khí - chế tạo máy phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 8. Text Book of Machine Design Episode 3 Part 8

  pdf 0p 51 5

  Tham khảo tài liệu 'text book of machine design episode 3 part 8', kỹ thuật - công nghệ, cơ khí - chế tạo máy phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 9. Text Book of Machine Design Episode 3 Part 9

  pdf 0p 60 7

  Tham khảo tài liệu 'text book of machine design episode 3 part 9', kỹ thuật - công nghệ, cơ khí - chế tạo máy phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 10. Text Book of Machine Design Episode 3 Part 10

  pdf 0p 56 6

  Tham khảo tài liệu 'text book of machine design episode 3 part 10', kỹ thuật - công nghệ, cơ khí - chế tạo máy phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 11. Text Book of Machine Design Episode 3 Part 11

  pdf 0p 50 6

  Tham khảo tài liệu 'text book of machine design episode 3 part 11', kỹ thuật - công nghệ, cơ khí - chế tạo máy phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 12. Text Book of Machine Design Episode 3 Part 12

  pdf 0p 55 17

  Tham khảo tài liệu 'text book of machine design episode 3 part 12', kỹ thuật - công nghệ, cơ khí - chế tạo máy phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

ADSENSE

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2