Giúp ôn tập môn Tài chính doanh nghiệp với những bài tập, đề thi hay

Chia sẻ: Nguyễn Thị Bé | Ngày: | 15 tài liệu

0
805
lượt xem
24
download

Đây là 15 tài liệu chọn lọc bộ sưu tập này vui lòng chọn tài liệu bên dưới để xem và tải về

Đang xem tài liệu 1/15

Giúp ôn tập môn Tài chính doanh nghiệp với những bài tập, đề thi hay
Tóm tắt nội dung

  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bộ sưu tập tuyển chọn các bài tập và đề thi hay nhất về môn tài chính doanh nghiệp giúp các bạn tổng hợp lại kiến thức,rèn luyện kỹ năng về môn học này.Mời các bạn tham khảo!

Lưu

Tài liệu trong BST: Giúp ôn tập môn Tài chính doanh nghiệp với những bài tập, đề thi hay

 1. Bài tập học về Tài chính doanh nghiệp

  doc 32p 890 481

  Nội dung tài liệu bao gồm các phần được sắp xếp theo chương trình của Giáo trình “Tài chính doanh nghiệp” . Trong mỗi phần gồm có: bài tập cơ bản,câu hỏi một số bài tập tiêu biểu. Tài liệu đã được chọn lọc chi tiết và dễ hiểu.

 2. Bài tập ôn tập về tài chính doanh nghiệp

  doc 39p 1561 506

  bài tập tham khảo về hệ thống câu hỏi lý thuyết và bài tập môn Tài chính doanh nghiệp dành cho sinh viên khối ngành kinh tế, chuyên ngành kế toán, quản trị kinh doanh... tham khảo ôn tập.Tài chính.Câu 1. Mục tiêu của quản trị tài chính là gì? Tại sao chỉ tiêu giá trị thị trường gia tăng của vốn chủ sở hữu (MVA) lại là chỉ tiêu quan trọng để đánh giá thành tích của các nhà quản trị tài chính....

 3. Bài tập môn học Tài Chính Doanh Nghiệp

  doc 35p 1275 545

  "Bài tập môn học Tài Chính Doanh Nghiệp" nhằm giúp bạn ôn tập các kiến thức về định giá tài sản tài chính, chi phí sử dụng vốn, đầu tư dài hạn,... Chúc các bạn ôn tập tốt.

 4. Câu hỏi ôn thi Tài chính doanh nghiệp

  doc 8p 2352 935

  Tài liệu tham khảo ôn thi môn Tài chính doanh nghiệp được trình bày theo từng chương, với những nội dung chính yếu của môn học, dành cho các bạn sinh viên đang theo học các ngành kế toán, tài chính doanh nghiệp, tài chính tiền tệ,....

 5. Một số bài tập tài chính doanh nghiệp

  doc 12p 3376 1265

  Bài tập số 1: Có tài liệu dự kiến về tình hình sản xuất và tiêu thụ sản phẩm của Công ty Sản xuất hàng tiêu dùng trong năm kế hoạch như sau: 1. Tình hình sản xuất: Công ty sản xuất 3 loại sản phẩm A, B, C và sản lượng sản xuất cả năm của sản phẩm A là 40.000 hộp, sản phẩm B là 50.000 cái, sản phẩm C là 20.000 chiếc. 2. Định mức tiêu hao vật tư và lao động cho mỗi sản phẩm như sau: Khoản mục Đơn giá Định mức tiêu hao cho mỗi sản phẩm

 6. Bài tập tài chính doanh nghiệp - Tài sản lưu động, vốn lưu động trong doanh nghiệp

  pdf 12p 2471 994

  Tham khảo tài liệu 'bài tập tài chính doanh nghiệp - tài sản lưu động, vốn lưu động trong doanh nghiệp', tài chính - ngân hàng, tài chính doanh nghiệp phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 7. Bài tập tài chính doanh nghiệp - Chi phí sản xuất kinh doanh

  pdf 10p 1919 955

  Tham khảo tài liệu 'bài tập tài chính doanh nghiệp - chi phí sản xuất kinh doanh', tài chính - ngân hàng, tài chính doanh nghiệp phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 8. Bài tập tài chính doanh nghiệp - Lợi nhuận trong doanh nghiệp

  pdf 24p 1853 988

  Tham khảo tài liệu 'bài tập tài chính doanh nghiệp - lợi nhuận trong doanh nghiệp', tài chính - ngân hàng, tài chính doanh nghiệp phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 9. Hệ thống câu hỏi môn tài chính doanh nghiệp

  doc 34p 463 181

  Chương 1 1. Khái niệm và các quan hệ tài chính doanh nghiệp? 2. Vai trò của tài chính doanh nghiệp đối với hoạt động kinh doanh? 3. Nội dung chủ yếu của công tác quản lý tài

 10. Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm tài chính doanh nghiệp (có đáp án)

  doc 45p 3884 1549

  Tài chính doanh nghiệp là một phân môn của ngành Tài chính, nghiên cứu về quá trình hình thành và sử dụng các của cải trong doanh nghiệp nhằm mục tiêu tối đa hóa lợi ích chủ sở hữu. Mục đích tối đa hóa lợi ích chủ sở hữu là cơ sở quan trọng của lý thuyết tài chính doanh nghiệp hiện đại. Tuy vậy một số học giả và nhà lãnh đạo doanh nghiệp không đồng tình với mục tiêu này.

 11. Đề thi về tài chính doanh nghiệp

  doc 45p 931 411

  Tài liệu ôn thi tài chính doanh nghiệp gồm các câu hỏi bám sát chương trình học môn tài chính về các dự án đầu tư và kế hoạch kinh doanh Xác định nhu cầu vốn, tổ chức huy động các nguồn vốn để đáp ứng nhu cầu doanh nghiệp Tổ chức sử dụng vốn hiện có, quản lý chặt chẽ các khoản thu chi đảm bảo khả năng thanh toán của doanh nghiệp, tai liệu được biên soạn nhằm giúp cho các học viên thi tốt trong các kì thi của môn tài chính....

 12. Đề thi môn Tài chính doanh nghiệp (Đề số 1)

  doc 1p 1276 289

  Đề thi hết môn dành cho sinh viên chuyên ngành kế toán tham khảo của Trường Cao đẳng Nguyễn Tất Thành theo cấu trúc của Bộ giáo dục và đào tạo. Thời gian làm bài là 90 phút không kể thời gian chép đề.

 13. Đề thi môn Tài chính doanh nghiệp (Đề số 2)

  doc 1p 1357 268

  Tham khảo tài liệu 'đề thi môn tài chính doanh nghiệp (đề số 2)', tài chính - ngân hàng, tài chính doanh nghiệp phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 14. Đề thi môn Tài chính doanh nghiệp (Đề số 3)

  doc 1p 686 231

  Tham khảo tài liệu 'đề thi môn tài chính doanh nghiệp (đề số 3)', tài chính - ngân hàng, tài chính doanh nghiệp phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 15. Đề thi hết môn - Môn thi: Tài chính doanh nghiệp

  doc 4p 561 187

  Đề thi học kỳ III năm học 2009-2010 theo chương trình Sở giáo dục & đào tạo TP.HCM, trường Trung cấp Tây Bắc. Thời gian làm bài là 90 phút không kể thời gian phát đề.

Đồng bộ tài khoản