Học Kinh tế lượng với bộ bài giảng của Ths Lê Đức Anh

Chia sẻ: Nguyễn Thị Bé | Ngày: | 8 tài liệu

0
918
lượt xem
53
download

Đây là 8 tài liệu chọn lọc bộ sưu tập này vui lòng chọn tài liệu bên dưới để xem và tải về

Đang xem tài liệu 1/8

Học Kinh tế lượng với bộ bài giảng của Ths Lê Đức Anh
Tóm tắt nội dung

  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Kinh tế lượng là một bộ phận của Kinh tế học, được hiểu theo nghĩa rộng là môn khoa học kinh tế giao thoa với thống kê học và toán kinh tế. Bộ bài giảng kinh tế lượng của thạc sĩ Lê Đức Anh trường đại học kinh tế quốc dân sẽ cung cấp cho các bạn một phần kiến thức về kinh tế lượng.

Lưu

Tài liệu trong BST: Học Kinh tế lượng với bộ bài giảng của Ths Lê Đức Anh

 1. Tổng quan kinh tế lượng

  ppt 10p 62 4

  Cung cấp hệ thống các kiến thức cơ bản để ước lượng một cách đúng đắn các quan hệ kinh tế, kiểm định giả thuyết về các mối quan hệ kinh tế. Trên cơ sở đó đưa ra các mô hình phù hợp với thực tế phản ánh được bản chất các quan hệ kinh tế. Mô hình sẽ được dùng trong phân tích, dự báo và hoạch định chính sác

 2. Mở đầu kinh tế lượng

  ppt 20p 66 6

  Định nghĩa: Econometrics = Econo + Metrics = “Đo lường kinh tế” = “Kinh tế lượng” “Kinh tế lượng là môn khoa học sử dụng các công cụ toán học (Thống kê toán) để củng cố về mặt thực nghiệm cho các lý thuyết kinh tế” Thuật ngữ Kinh tế lượng được Ragnar Frisch sử dụng lần đầu tiên vào khoảng những năm 1930.

 3. Bài giảng kinh tế lượng - Chương 1

  ppt 28p 71 9

  Bản chất của phân tích hồi quy Thuật ngữ “hồi quy” được Francis Galton sử dụng vào năm 1886. Là phân tích mối liên hệ phụ thuộc giữa một biến gọi là biến phụ thuộc (dependent variable) vào một hoặc một số biến khác gọi là biến giải thích (explanatory variable) Biến phụ thuộc, ký hiệu là Y Biến giải thích, ký hiệu là X hoặc X1 , X2, … Hồi quy là một công cụ cơ bản của Kinh tế lượng ...

 4. Bài giảng kinh tế lượng - Chương 2

  ppt 39p 56 7

  Nội dung của phương pháp OLS là tìm các ước lượng điểm sao cho tổng bình phương các phần dư là nhỏ nhất. Tức là sao cho càng gần với giá trị thực của Yi có thể được. Tìm sao cho:

 5. Bài giảng kinh tế lượng - Chương 3

  ppt 58p 91 13

  3.1. Mô hình hồi quy ba biến 3.2. Các giả thiết của mô hình 3.3. Ước lượng các tham số của mô hình hồi quy ba biến 3.4. Phương sai và độ lệch chuẩn của các ước lượng OLS 3.5. Mô hình hồi quy tuyến tính k biến - phương pháp ma trận 3.6. Ước lượng của các tham số OLS 3.7. Ma trận hiệp phương sai của

 6. Bài giảng kinh tế lượng - Chương 5

  ppt 21p 58 9

  5.1. Bản chất của hiện tượng đa cộng tuyến 5.2. Hậu quả của hiện tượng đa cộng tuyến 5.3. Phát hiện đa cộng tuyến 5.4. Khắc phục hiện tượng đa cộng tuyến 5.5. Thí dụ

 7. Bài giảng kinh tế lượng - Chương 6

  ppt 18p 54 6

  Do bản chất của các hiện tượng kinh tế: - Các hiện tượng kinh tế theo không gian được điều tra trên những đối tượng có quy mô khác nhau. - Các hiện tượng kinh tế theo thời gian được điều tra qua các giai đoạn có mức biến động khác nhau. Do số liệu không phản ảnh đúng bản chất của hiện tượng kinh tế. Do quá kỹ thuật thu thập, xử lý và bảo quản dữ liệu ngày càng được hoàn thiện nên sai số ngày càng ít hơn. Do định dạng không đúng dạng hàm của mô hình. ...

 8. Bài giảng kinh tế lượng - Chương 7

  ppt 16p 59 6

  Xét mô hình hồi quy 2 biến với số liệu theo thời gian Giả thiết OLS (giả thiết 4): Các SSNN không tương quan với nhau. Trong thực tế giả thiết này có thể bị vi phạm. Khi đó ta nói mô hình (1) có TTQ bậc p Hiện tượng TTQ thường xảy ra với các số liệu theo thời gian hơn so với các số liệu theo không gian.

Đồng bộ tài khoản