Học Kinh tế môi trường với bài giảng của Gv. Nguyễn Viết Thành

Chia sẻ: Nguyễn Thị Bé | Ngày: | 12 tài liệu

0
734
lượt xem
19
download

Đây là 12 tài liệu chọn lọc bộ sưu tập này vui lòng chọn tài liệu bên dưới để xem và tải về

Đang xem tài liệu 1/12

Học Kinh tế môi trường với bài giảng của Gv. Nguyễn Viết Thành
Tóm tắt nội dung

  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Kinh tế môi trường là một chuyên ngành của kinh tế học ứng dụng đề cập đến những vấn đề môi trường. Bộ sưu tập tổng hợp bài giảng của giảng viên Nguyễn Viết Thành trường đại học kinh tế nhằm giúp các bạn có những kiến thức cơ bản về kinh tế học trong lĩnh vực môi trường, tài nguyên, các quan điểm về phát triển bền vững, và các quy tắc ứng xử với môi trường.

Lưu

Tài liệu trong BST: Học Kinh tế môi trường với bài giảng của Gv. Nguyễn Viết Thành

 1. Kinh tế môi trường - Mở đầu

  pdf 29p 107 27

  Trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về kinh tế học trong lĩnh vực môi trường, tài nguyên, các quan điểm về phát triển bền vững, và các quy tắc ứng xử với môi trường, tài nguyên; Giúp cho người học nhận thức được tầm quan trọng của môi trường đối với nền kinh tế, và những tác động của hệ kinh tế đến môi trường; Lý giải được các nguyên nhân kinh tế của ô nhiễm và suy thoái môi trường, qua đó đề ra những biện pháp kinh tế nhằm làm chậm lại, chấm dứt...

 2. Kinh tế môi trường - Bài giảng 1

  pdf 35p 55 11

  Đường cầu cá nhân biểu thị lượng hàng hóa hoặc dịch vụ mà cá nhân sẽ tiêu dùng tương ứng với các mức giá khác nhau. Đường cầu là một cách khác thể hiện mối quan hệ của giá sẵn lòng trả biên (Đường cầu = MWTP) Đường cầu cá nhân/đường giá sẵn lòng trả biên cho một hàng hóa hay dịch vụ là một cách để khái quát hóa thái độ và khả năng tiêu dùng cá đối với hàng hóa đó; Đường cầu cá nhân/MWTP cho một hàng hóa hay dịch vụ sẽ khác nhau giữa các cá nhân khác...

 3. Kinh tế môi trường - Bài giảng 2

  pdf 12p 91 23

  Thị trường, hiệu quả kinh tế, hiệu quả xã hội Thất bại của thị trường Trò chơi đóng góp tình nguyện cho một hàng hóa công Trình bày của sinh viên về các vấn đề môi trường quốc tế Chất lượng môi trường Lượng bao nhiêu thực sự được sản xuất? Chức năng của thị trường Lượng bao nhiêu nên được sản xuất? Liên quan đến khái niệm về hiệu quả Hiệu quả và công...

 4. Kinh tế môi trường - Bài giảng 3

  pdf 26p 75 12

  Thiệt hại và thời gian Nhiều chất ô nhiễm sau khi phát thải có thể tồn tại lâu (nhều năm) trong môi trường và gây nhiều thiệt hại tiềm tàng trong tương lai (ô nhiễm tích tụ); Phát thải khí gây hiệu ứng nhà kính hiện tại có thể tích tụ trong bầu khí quyển và gây tác động xấu trong tương lai (chẳng hạn hiện tượng nóng lên toàn cầu).

 5. Kinh tế môi trường - Bài giảng 4

  pdf 47p 59 10

  Chính sách môi trường được thực hiện khi có sự khác nhau giữa mức chất lượng môi trường thực tế và mức mong muốn Chính sách môi trường là hành động có chủ đích nhằm quản lý hoạt động của con người với mong muốn ngăn chặn hoạt giảm tác động có hại đối tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên Chính sách môi trường có thể nhằm thay đổi hành vi của con người cả trong sản xuất và tiêu dùng...

 6. Kinh tế môi trường - Bài giảng 7

  pdf 27p 51 11

  Trong một số trường hợp, chi phí liên quan đến sức khỏe có thể đo lường trực tiếp, chi phí bệnh tật là một trong các cách tiếp cận này. Chi phí bệnh tật dựa trên các chi phí y tế tăng thêm và các chi phí khác liên quan đến bệnh tật do ô nhiễm gây ra

 7. Kinh tế môi trường - Bài giảng 8

  pdf 31p 111 30

  Theo mục đích sử dụng của con người có thể chia tài nguyên thiên nhiên thành tài nguyên tái tạo và không tái tạo  Tài nguyên tái tạo (renweable resources): bao gồm tài nguyên sinh vật như thủy sản, gỗ; tài nguyên sinh vật tăng trưởng theo các quá trình sinh học. Một số tài nguyên phi sinh vật cũng cũng là tài nguyên tái tạo, ví dụ điển hình là năng lượng mặt trời tới trái đất.  Tài nguyên không tái tạo (nonrenewable resources): là tài nguyên không có quá trình bổ sung thêm, khi được sử dụng tài...

 8. Kinh tế môi trường - Bài giảng 9

  pdf 29p 42 10

  Các nội dung chính cần quan tâm: Quyền sở hữu cá nhân không tồn tại đối với nhiều loại tài nguyên có thể tái tạo; Tài nguyên thường được khai thác tự do (open access), có xu hướng bị khai thác quá mức; Các công cụ quản lý: có giá trị tương đối

 9. Kinh tế môi trường - Bài giảng 10

  pdf 42p 85 20

  Tăng trưởng và phát triển kinh tế Tăng trưởng kinh tế đề cập đến sự gia tăng mức tổng sản lượng (thu nhập) của nền kinh tế trong một khoảng thời gian nhất định (1 năm); Phát triển kinh tế được hiểu là quá trình tăng tiến về mọi mặt của nền kinh tế, hiểu đơn giản là tăng thu nhập bình quân đầu người; Nói một cách chi tiết

 10. Kinh tế môi trường - Bài giảng 11

  pdf 40p 51 16

  Chính sách thất bại bao gồm cả không can thiệp khi cần thiết và có lợi, và không kiềm chế khi can thiệp không cần thiết hay có hại •Thất bại thị trường xảy ra khi giá thị trường không phản ánh chi phí thực sự xã hội hoặc lợi ích của một hành động

 11. Kinh tế môi trường - Bài giảng 12

  pdf 36p 63 13

  Các cột mốc quan trọng ở phạm vi toàn cầu về quản lý môi trường Các xu hướng phát triển và môi trường Các mục tiêu phát triển thiên niên kỷ Chính sách phát triển bền vững Các chính sách ngành về môi trường - Nước - Năng lượng - Rừng

 12. KINH TẾ MÔI TRƯỜNG (Bài giảng 13)

  pdf 47p 59 11

  Chi phí xử lý ô nhiễm (COR) là chi phí để dịch chuyển từ trạng thái môi trường hiện tại đến một trạng thái môi trường tốt hơn được chấp nhận dựa trên một tập hợp các tiêu chuẩn được xác định trước.Chi phí xử lý ô nhiễm (COR) là chi phí để dịch chuyển từ trạng thái môi trường hiện tại đến một trạng thái môi trường tốt hơn được chấp nhận dựa trên một tập hợp các tiêu chuẩn được xác định trước....

Đồng bộ tài khoản