Học lập trình Java với bài giảng hay nhất của Lê Đình Thanh

Chia sẻ: Huỳnh Thị đê | Ngày: | 10 tài liệu

0
340
lượt xem
22
download

Đây là 10 tài liệu chọn lọc bộ sưu tập này vui lòng chọn tài liệu bên dưới để xem và tải về

Đang xem tài liệu 1/10

Học lập trình Java với bài giảng hay nhất của Lê Đình Thanh
Tóm tắt nội dung

  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Trọn bộ bài giảng lập trình Java gồm 10 bài của giảng viên Lê Đình Thanh dành cho các bạn sinh viên chuyên ngành công nghệ thông tin tham khảo trong học tập và nghiên cứu có thêm nhiều kiến thức về lập trình Java.

Lưu

Tài liệu trong BST: Học lập trình Java với bài giảng hay nhất của Lê Đình Thanh

 1. Bài giảng lập trình java - Bài 1

  pdf 13p 115 40

  Java là một nền tảng phát triển các ứng dụng phần mềm có vị trí rất lớn trong những năm cuối thế kỉ 20, đầu thế kỉ 21. Đánh dấu sự trưởng thành của mô hình lập trình hướng đối tượng, nó được coi là một nền tảng mang tính cách mạng trong ngành phần mềm.

 2. Bài giảng lập trình java - Bài 2

  pdf 11p 104 39

  Nội dung chương 3: Khaí niệm về lớp và đối tượng, Cú pháp tạo lớp, Xây dựng và khởi tạo đối tượng, Tính thừa kế (Inheritance), Tính đa hình (Polymorphism), Lập trình với dữ liệu nhập, Một số lớp có sẵn của Java, Giao diện (Interface), Lớp trừu tượng (Abstract class),...

 3. Bài giảng lập trình java - Bài 3

  pdf 11p 84 35

  Tài liệu tham khảo bài giảng lập trình java - Lê Đình Thanh , bộ môn mạng và truyền thông máy tính , khoa công nghệ thông tin - Bài 3 Giao diện và kế thừa, đây là tài liệu hấp dẫn dành cho các bạn có thêm nhiều kiến thức và nguồn kinh nghiệm phong phú về giao diện và kế thừa.

 4. Bài giảng lập trình java - Bài 4

  pdf 8p 93 31

  Tập các phần tử thuộc cùng một kiểu dữ liệu, Được sắp xếp liên tục trong bộ nhớ kích thước là cố định Có thể đánh chỉ số và truy cập theo thứ tự ngẫu nhiên: chỉ số luôn bắt đầu từ 0. Có thể truyền mảng là tham số cho một hàm, Như là tham số biến,...

 5. Bài giảng lập trình java - Bài 5

  pdf 6p 71 31

  Tài liệu tham khảo bài giảng lập trình java - Lê Đình Thanh , bộ môn mạng và truyền thông máy tính , khoa công nghệ thông tin - Bài 05 Kiểu chung

 6. Bài giảng lập trình java - Bài 6

  pdf 19p 86 31

  Ngoại lệ là sự kiện xảy ra trong khi thực hiện chương trình va phá vỡ luồng điều khiển của chương trình, khi lỗi xuất hiện , phương thức xuất hiện lỗi tạo đối tượng ngoại lệ chứa thông tin về lỗi và gửi cho hệ thống thực thi. Việc tạo và gửi hệ thống thực thi được gọi là ném.

 7. Bài giảng lập trình java - Bài 7

  pdf 15p 75 27

  Cơ sở dữ liệu là tập hợp những dữ liệu có liên quan với nhau, cùng phục vụ các nhu cầu của nhiều người sử dụng. Cơ sở dữ liệu là tập hợp của nhiều loại bảng khác nhau và có liên quan với nhau Hệ quản trị CSDL (DBMS) là một hệ thống phần mềm phục vụ..

 8. Bài giảng lập trình java - Bài 8

  pdf 27p 81 33

  Tài liệu tham khảo bài giảng lập trình java - Lê Đình Thanh , bộ môn mạng và truyền thông máy tính , khoa công nghệ thông tin - Bài 08 Tạo giao diện đồ họa.Sau khi tạo xong phần giao diện của trang chủ, nhấp vào nút bắt đầu để liên kết đến trang thứ hai. Trong phần thực hành này bạn sẽ tạo các đoạn phim để tạo giao diện cho trang thứ hai.

 9. Bài giảng lập trình java - Bài 9

  pdf 11p 78 33

  Socket là một trong những kỹ thuật cơ bản nhất trong truyền thông trên mạng máy tính. Socket là một phương thức thực hiện truyền thông giữa các tiến trình được BSD đề xuất.

 10. Bài giảng lập trình java - Bài 10

  pdf 15p 80 28

  Ngày nay, sự đe dọa lớn nhất đối với an ninh của các mạng máy tính của các tổ chức lại đến từ chính các Website công cộng và các ứng dụng đặt ở trên các web của họ. Không giống như các dịch vụ dùng trong mạng cục bộ như là các cơ sở dữ liệu có thể ngăn cản...

Đồng bộ tài khoản