intTypePromotion=1

Hướng dẫn Exchange2007

Chia sẻ: Gia Hà Linh | Ngày: | 8 tài liệu

0
1.927
lượt xem
653
download

Đây là 8 tài liệu chọn lọc bộ sưu tập này vui lòng chọn tài liệu bên dưới để xem và tải về

Đang xem tài liệu 1/8

Hướng dẫn Exchange2007
Tóm tắt nội dung

  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Hướng dẫn từng bước cấu hình hoàn chỉnh hệ thống email Exchange 2007. Tài liệu được biên soạn bởi trung tam Vsic.

Lưu

Tài liệu trong BST: Hướng dẫn Exchange2007

 1. Hướng dẫn-Exchange2007-phần 2 - Local Policy-Local Security Policy

  pdf 8p 359 195

  Tham khảo tài liệu 'hướng dẫn-exchange2007-phần 2 - local policy-local security policy', công nghệ thông tin, chứng chỉ quốc tế phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 2. Hướng dẫn-Exchange2007-phần 3-Domain Controller-Join Domain

  pdf 6p 366 202

  Tham khảo tài liệu 'hướng dẫn-exchange2007-phần 3-domain controller-join domain', công nghệ thông tin, chứng chỉ quốc tế phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 3. Hướng dẫn-Exchange2007-phần 4-Domain User Group

  pdf 8p 286 211

  Tham khảo tài liệu 'hướng dẫn-exchange2007-phần 4-domain user group', công nghệ thông tin, chứng chỉ quốc tế phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 4. Hướng dẫn-Exchange2007-phần - Share - Offline File

  pdf 11p 383 182

  Tham khảo tài liệu 'hướng dẫn-exchange2007-phần - share - offline file', công nghệ thông tin, chứng chỉ quốc tế phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 5. Hướng dẫn-Exchange2007-phần 6 - NTFS

  pdf 10p 274 181

  Tham khảo tài liệu 'hướng dẫn-exchange2007-phần 6 - ntfs', công nghệ thông tin, chứng chỉ quốc tế phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 6. Hướng dẫn-Exchange2007-phần 7 - Homedirs-Profile

  pdf 4p 225 157

  Tham khảo tài liệu 'hướng dẫn-exchange2007-phần 7 - homedirs-profile', công nghệ thông tin, chứng chỉ quốc tế phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 7. Hướng dẫn-Exchange2007-phần 8 - Printing

  pdf 8p 239 170

  Tham khảo tài liệu 'hướng dẫn-exchange2007-phần 8 - printing', công nghệ thông tin, chứng chỉ quốc tế phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 8. Hướng dẫn-Exchange2007-phần 11 - Security Template - Audit

  pdf 6p 390 172

  Tham khảo tài liệu 'hướng dẫn-exchange2007-phần 11 - security template - audit', công nghệ thông tin, chứng chỉ quốc tế phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

ADSENSE

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2