intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Hướng dẫn giải đề và một số bài trắc nghiệm hóa luyện thi ĐH 2011

Chia sẻ: Bui Ngoc | Ngày: | 17 tài liệu

8.641
lượt xem
3.866
download

Đây là 17 tài liệu chọn lọc bộ sưu tập này vui lòng chọn tài liệu bên dưới để xem và tải về

Đang xem tài liệu 1/17

Hướng dẫn giải đề và một số bài trắc nghiệm hóa luyện thi ĐH 2011
Tóm tắt nội dung

  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bộ sưu tập dành cho giáo viên, học sinh đang trong giai đoạn ôn thi đại học chuyên môn hóa học - Đề thi thử giúp củng cố và nâng cao khả năng làm trắc nghiệm hóa học nhanh.

Lưu

Tài liệu trong BST: Hướng dẫn giải đề và một số bài trắc nghiệm hóa luyện thi ĐH 2011

 1. TRẮC NGHIỆM HÓA ÔN THI ĐẠI HỌC 2011 - ĐỀ SỐ 1

  pdf 33p 275 159

  Tham khảo tài liệu 'trắc nghiệm hóa ôn thi đại học 2011 - đề số 1', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 2. HƯỚNG DẪN GIẢI TRẮC NGHIỆM HÓA ÔN THI ĐẠI HỌC 2011 - ĐỀ SỐ 8

  pdf 33p 242 68

  Tham khảo tài liệu 'hướng dẫn giải trắc nghiệm hóa ôn thi đại học 2011 - đề số 8', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 3. HƯỚNG DẪN GIẢI TRẮC NGHIỆM HÓA ÔN THI ĐẠI HỌC 2011 - ĐỀ SỐ 7

  pdf 6p 207 85

  Tham khảo tài liệu 'hướng dẫn giải trắc nghiệm hóa ôn thi đại học 2011 - đề số 7', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 4. HƯỚNG DẪN GIẢI TRẮC NGHIỆM HÓA ÔN THI ĐẠI HỌC 2011 - ĐỀ SỐ 6

  pdf 5p 205 90

  Tham khảo tài liệu 'hướng dẫn giải trắc nghiệm hóa ôn thi đại học 2011 - đề số 6', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 5. HƯỚNG DẪN GIẢI TRẮC NGHIỆM HÓA ÔN THI ĐẠI HỌC 2011 - ĐỀ SỐ 5

  pdf 6p 217 120

  Tham khảo tài liệu 'hướng dẫn giải trắc nghiệm hóa ôn thi đại học 2011 - đề số 5', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 6. HƯỚNG DẪN GIẢI TRẮC NGHIỆM HÓA ÔN THI ĐẠI HỌC 2011 - ĐỀ SỐ 4

  pdf 4p 218 105

  Tham khảo tài liệu 'hướng dẫn giải trắc nghiệm hóa ôn thi đại học 2011 - đề số 4', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 7. HƯỚNG DẪN GIẢI TRẮC NGHIỆM HÓA ÔN THI ĐẠI HỌC 2011 - ĐỀ SỐ 3

  pdf 6p 206 107

  Tham khảo tài liệu 'hướng dẫn giải trắc nghiệm hóa ôn thi đại học 2011 - đề số 3', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 8. HƯỚNG DẪN GIẢI TRẮC NGHIỆM HÓA ÔN THI ĐẠI HỌC 2011 - ĐỀ SỐ 2

  pdf 5p 212 110

  Tham khảo tài liệu 'hướng dẫn giải trắc nghiệm hóa ôn thi đại học 2011 - đề số 2', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 9. HƯỚNG DẪN GIẢI TRẮC NGHIỆM HÓA ÔN THI ĐẠI HỌC 2011 - ĐỀ SỐ 1

  pdf 4p 305 167

  Tham khảo tài liệu 'hướng dẫn giải trắc nghiệm hóa ôn thi đại học 2011 - đề số 1', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 10. TRẮC NGHIỆM HÓA ÔN THI ĐẠI HỌC 2011 - ĐỀ SỐ 9

  pdf 5p 230 143

  Tham khảo tài liệu 'trắc nghiệm hóa ôn thi đại học 2011 - đề số 9', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 11. TRẮC NGHIỆM HÓA ÔN THI ĐẠI HỌC 2011 - ĐỀ SỐ 8

  pdf 5p 214 108

  Tham khảo tài liệu 'trắc nghiệm hóa ôn thi đại học 2011 - đề số 8', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 12. TRẮC NGHIỆM HÓA ÔN THI ĐẠI HỌC 2011 - ĐỀ SỐ 7

  pdf 5p 249 125

  Tham khảo tài liệu 'trắc nghiệm hóa ôn thi đại học 2011 - đề số 7', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 13. TRẮC NGHIỆM HÓA ÔN THI ĐẠI HỌC 2011 - ĐỀ SỐ 6

  pdf 5p 74 123

  Tham khảo tài liệu 'trắc nghiệm hóa ôn thi đại học 2011 - đề số 6', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 14. TRẮC NGHIỆM HÓA ÔN THI ĐẠI HỌC 2011 - ĐỀ SỐ 5

  pdf 6p 262 146

  Tham khảo tài liệu 'trắc nghiệm hóa ôn thi đại học 2011 - đề số 5', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 15. TRẮC NGHIỆM HÓA ÔN THI ĐẠI HỌC 2011 - ĐỀ SỐ 4

  pdf 5p 236 151

  Tham khảo tài liệu 'trắc nghiệm hóa ôn thi đại học 2011 - đề số 4', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 16. TRẮC NGHIỆM HÓA ÔN THI ĐẠI HỌC 2011 - ĐỀ SỐ 3

  pdf 4p 330 208

  Tham khảo tài liệu 'trắc nghiệm hóa ôn thi đại học 2011 - đề số 3', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 17. Phương pháp giải bài tập trắc nghiệm Hóa

  pdf 161p 223 95

  Tài liệu tham khảo dành cho giáo viên, học sinh đang trong giai đoạn ôn thi đại học chuyên môn vật lý - Sách hướng dẫn phương pháp giải nhanh và chính xác trắc nghiệm hóa học.

ADSENSE

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2