intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Hướng dẫn ôn tập môn cao học kinh tế về triết học hiệu quả

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | 8 tài liệu

2.777
lượt xem
626
download

Đây là 8 tài liệu chọn lọc bộ sưu tập này vui lòng chọn tài liệu bên dưới để xem và tải về

Đang xem tài liệu 1/8

Hướng dẫn ôn tập môn cao học kinh tế về triết học hiệu quả
Tóm tắt nội dung

  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nho giáo xuất hiện vào khoảng thế kỷ VI trước công nguyên, dưới thời xuân thu, người sáng lập là Khổng Tử (551-479 trước CN). Đến thời Chiến Quốc, Nho giáo được Mạnh Tử và Tuân Tử hoàn thiện và phát triển theo hai xu hướng khác nhau: duy vật và duy tâm, trong đó dòng Nho giáo Khổng - Mạnh có ảnh hưởng rộng và lâu dài nhất trong lịch sử Trung Hoa và một số nước lân cận.

Lưu

Tài liệu trong BST: Hướng dẫn ôn tập môn cao học kinh tế về triết học hiệu quả

 1. Đề cương bài giảng triết học Mác-Lênin

  doc 27p 3411 701

  Nho giáo xuất hiện vào khoảng thế kỷ VI trước công nguyên, dưới thời xuân thu, người sáng lập là Khổng Tử (551-479 trước CN). Đến thời Chiến Quốc, Nho giáo được Mạnh Tử và Tuân Tử hoàn thiện và phát triển theo hai xu hướng khác nhau: duy vật và duy tâm, trong đó dòng Nho giáo Khổng - Mạnh có ảnh hưởng rộng và lâu dài nhất trong lịch sử Trung Hoa và một số nước lân cận.

 2. Tiểu luận triết học - Thất nghiệp và việc làm ở Việt Nam

  doc 24p 738 385

  Trong công cuộc đổi mới nước ta hiện nay, vấn đề thất nghiệp và các chính sách giải quyết việc làm đang là vấn đề nóng bỏng “và không kém phần bức bách” đang được toàn xã hội đặc biệt quan tâm. Đất nước ta đang trong quá trình chuyển sang kinh tế phát triển, chúng ta đang từng bước đổi mới, nhằm nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân, kinh tế vĩ mô đã vạch rõ những vấn đề phát sinh trong đó thể hiện ở những vấn đề: Thất nghiệp, việc làm, lạm phát....tuy nhiên,...

 3. Tiểu luận triết học - Vấn đề đổi mới lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất trong quá trình công ngh

  doc 36p 547 125

  Tham khảo tài liệu 'tiểu luận triết học - vấn đề đổi mới lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất trong quá trình công ngh', khoa học xã hội, chính trị - triết học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 4. Tiểu luận triết học - Vận dụng lý luận phương thức sản xuất phân tích nhà máy phích nước – bóng đèn

  doc 12p 325 51

  Tham khảo tài liệu 'tiểu luận triết học - vận dụng lý luận phương thức sản xuất phân tích nhà máy phích nước – bóng đèn', khoa học xã hội, chính trị - triết học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 5. Đề cương ôn tập triết học dành cho học viên cao học, NCS không chuyên

  pdf 30p 1604 595

  Cơ sở lý luận của con đường đi lên CNXH của VN là CNMLN bao gồm TH MLN, KTCT MLN và CNXHKH, trong đó TH MLN giữ vai trò phương pháp luận. Con đường đi lên CNXH ở VN dựa vào lý luận về hình thái KTXH.

 6. ĐỀ CƯƠNG ÔN THI CAO HỌC MÔN TRIẾT HỌC

  doc 6p 2558 701

  1. Vấn đề cơ bản của Triết học: Vấn đề cơ bản của triết học là gì? Tại sao nó lại là vấn đề cơ bản của triết học? Thục chất vấn đề cơ bản của triết học? 2. Các trường phái triết học: Cơ sở để xác định các trường phái triết học. Chủ nghĩa duy vật, những hình thức cơ bản của Chủ nghĩa duy vật. Chủ nghĩa duy tâm, những biểu hiện cơ bản của chủ nghĩa duy tâm.

 7. TỔNG HỢP ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN MÔN TRIẾT HỌC MÁC-LÊNIN (CAO HỌC KINH TẾ)

  pdf 44p 9788 3004

  Tổng hợp 15 câu ôn thi triết học. Cung cấp đáp án Ôn thi Triết học thuộc Cao học Kinh tế

 8. TRIẾT HỌC ARIXTỐT

  doc 9p 519 111

  Arixtốt (384 – 322 TCN) là một nhà tư tưởng vĩ đại nhất của triết học Hy Lạp cổ đại. Ph.Ăngghen đã gọi Arixtốt là “ cái đầu hoàn chỉnh nhất” trong số các nhà triết học cổ đại Hy lạp, là nhà tư tưởng đã nghiên cứu “ những hình thức cơ bản nhất của tư duy biện chứng”.

ADSENSE

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2